ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Beitedyr - en ressurs

BEITE: "Høgfjellslam" på beite i Nord-Gudbrandsalen. Foto: Matmerk

NIBIO kartlegger utmarka i Norge for å gi husdyreierne god oversikt over hvilke områder som burde satses på for å beholde beitekvaliteten.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Det er viktig å utnytte beiteressursene på best mulig måte. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) kartlegger nå utmarka i Norge for å gi husdyreiene god oversikt over hvilke områder som burde satses på for å beholde beitekvaliteten. Så langt er ti prosent av utmarka i Norge kartlagt.

– Denne kartleggingen er et viktig verktøy slik at vi kan forvalte beiteområdene på best mulig måte. Da unngår vi gjengroing på beiteområder som ellers kunne blitt brukt av husdyrene våre, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i ei pressemelding.

- Sau og andre beitedyr er med på å bevare kvaliteten på beiteområder i utmarka i Norge. Det er mange steder der aktuelle beiteområder gror igjen fordi beitetrykket er for lavt. Derfor er det viktig med vegetasjonskartlegging som gir en oversikt over beiteområder og kvaliteten, heter det i pressemeldinga fra Landbruks- og matdepartementet.

– Et lam som beiter i et godt beiteområde kan ha en gjennomsnittlig tilvekst på 300-350 gram per dag. På dårligere beiter kan tilveksten være betydelig lavere. God utnyttelse av utmarksbeitet kan dermed ha direkte betydning for økonomien i drifta, sier senioringeniør Finn-Arne Haugen i NIBIO.

Med denne kartleggingen vil man få best mulig utnyttelse av beiteområdene og vegetasjonen, i tillegg til å finne ut hvilke områder det egner seg best for de forskjellige beitedyrene å holde til. NIBIO kartlegger hvert år rundt 500 km2 utmark i Norge. Feltarbeidet blir digitalisert til digitale kart.

Nøkkelord

ANNONSE