ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Bedre hverdag ute

UTESKOLE: - Skoleelever får en bedre hverdag med mer uteundervisning, mener Norsk Friluftsliv. Foto: Sondre Formo Lindheim

Gradvis skal elevene tilbake til norske skoler, men nå skal klasserommet oftere byttes ut med naturen. Det vil styrke elevenes læring, mener Norsk Friluftsliv.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Fra mandag av åpner skolene igjen dørene for elever i 1.-4. trinn. I smittevernveilederen fra regjeringen oppfordres det til mer undervisning utendørs, fordi det gjør det lettere å holde avstand, og enklere å dele opp i mindre grupper.

Sier ja til mer uteskole

Norsk Friluftsliv, fellesorganisasjonen for 17 friluftsorganisasjoner, mener mer uteskole vil gagne elevene på flere måter.

– Uteskole er godt for helsa på mange måter. Men forskning viser at aktivitetsbasert læring utendørs også kan bedre læringsmiljøet i klassen og styrke effekten av læringen for mange elever, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

– Ved å flytte klasserommet ut, har man bedre muligheter for mer praktisk læring, gode samarbeidsmuligheter, relasjonsbygging og plass til aktive læringsmetoder, forteller Heimdal.

Vil gi mindre stillesitting

Mange har den siste tiden blitt mer bevisst på viktigheten av å komme ut i frisk luft og få daglig fysisk aktivitet. Norsk Friluftsliv mener vi nå har en gyllen mulighet til å gi norske skolebarn gode vaner de kan ta med seg videre, og begrense stillesitting i det norske samfunnet.

– Hvis vi lærer barna å bruke naturen og være i daglig bevegelse fra de er små, gir vi dem et viktig grunnlag for egenaktivitet senere i livet, sier Lasse Heimdal.

Flere gode opplegg

Norsk Friluftsliv vet at mange norske lærere har et stort ønske om å ha mer uteundervisning og bruke naturen som læringsarena.

Gjennom prosjektet Friluftsliv i skolen samler fellesorganisasjonen gode og konkrete undervisningsopplegg fra egne medlemsorganisasjoner og andre aktører – slik at man enkelt kan finne gode opplegg samlet på én side.

– Lærere må nå snu seg om for å tilpasse skolehverdagen til smittevernreglene. Men heldigvis trenger de ikke å finne opp kruttet på nytt. Det finnes en rekke gode opplegg og aktiviteter de kan ta i bruk, forteller Gunhild Bondevik Størseth, prosjektleder for Friluftsliv i skolen.

På nettsida friluftsliviskolen.no er det samlet mange gode tips og råd fra organisasjoner og lærere over hele landet for hvordan man kommer i gang med uteskole. Prosjektet har også en Facebook-side, hvor lærere kan finne tips og inspirasjon.

ANNONSE