Annonse
Nea Radio

– Barnehagetilbudet i Holtålen - en framtidsinvestering

Gøril Lundereng Skjefte og Petter Almås fra Holtålen AP. Foto: Privat

Leserinnlegg fra ungdomskandidatene i Holtålen AP.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

AnnonseI Holtålen har vi to solide barnehager vi kan være stolte av.

Den økonomiske situasjonen til tross, barnehagene leverer et veldig godt tilbud til kommunens barn. Barnehagene er en sentral del av grunnmuren i det tjenestetilbudet som gjør at folk kan bo og ønsker å bosette seg i kommunen vår.

Et solid barnehagetilbud tjener både kommunens barn, foreldre, tilflyttere og de som har barnehagene som sin arbeidsplass. Barnehagene kan være et viktig ledd i å tiltrekke nye innbyggere, og slik sett kan en si at et solid barnehagetilbud tjener alle innbyggerne i Holtålen, kanskje mer enn vi tror.

I Holtålen har vi vært flinke til å prioritere barnehagene i budsjettene, og det må vi fortsette med.

For Arbeiderpartiet er dette en selvfølge, vi er overbevist om at en satsing på kommunens barn og unge er en solid investering for framtida. Arbeiderpartiet garanterer en fortsatt satsing og videreutvikling av et solid kommunalt barnehagetilbud. Barnehagene skal ha nok ansatte på jobb til enhver tid, åpningstider som er fleksible i forhold til brukernes behov, lokaler som er funksjonelle og store nok samt løpende opptak så langt det lar seg gjøre, slik at det i alle fall ikke er mangelen på barnehageplass som gjør at folk velger å ikke bosette seg i Holtålen.

Dette er viktig, og for Arbeiderpartiet er det uaktuelt å kutte i barnehagetilbudet for å kutte i eiendomsskatt. Å skjerme en enhet for kutt og fortsette slik som i dag er også en passiv holdning til en enhet som representerer framtida.

Det er helt sikkert mulig å effektivisere drifta av barnehagene våre på måter som ikke går utover kvaliteten på tilbudet, bare en øyner å se mulighetene. Fremoverlente politikere satser på framtida, og da må det utvikling til. All statistikk viser at det er andelen eldre som vil øke mest i Holtålen i årene som kommer. I en slik situasjon er det viktig at vi har en ordfører og politikere som sikrer kommunens eldre den beste hjelpa og omsorgen slik de fortjener, men som samtidig evner å se muligheter i å satse på barna og ungdommen. Arbeiderpartiets kandidater med ordførerkandidat Dag i spissen går til valg på ei slik fremoverlent holdning. Mantraet i den politiske debatten i Holtålen har i mange år vært at å skape nye arbeidsplasser er løsningen for å trekke flere innbyggere til kommunen. Det er mye riktig i det, men det vil etter vårt syn være en kjempeinvestering å også satse på et solid skole- og barnehagetilbud.

På denne måten beholder vi innbyggerne som allerede bor her, i tillegg til at dette er viktige kriterier for nye innbyggere som vurderer å bosette seg i kommunen. Det er barna og ungdommen som skal bygge og bo i Holtålen i framtida.

Holtålen er mulighetenes kommune, og vi trenger fremoverlente politikere som tørr å satse på framtida. Vi ønsker alle et godt valg, og håper alle kjenner sin besøkelsestid ved en stemmeurne, enten ved å forhåndsstemme eller på valgdagen 9. september. Petter Almås og Gøril Skjefte, ungdomskandidater Holtålen Arbeiderparti

Nøkkelord