ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Skolestart:

– Barna er i trygge hender

Gleder seg: Oppvekstsjef i Stjørdal, Ann Kristin Geving, og rektor ved Halsen skole, Kurt Tollaksen, gleder seg til at alle barna er på plass på mandag. Foto: Anne Gundersen

Mandag starter barna på skolen og oppvekstsjef i Stjørdal, Anne Kristin Geving, forsikrer at smittevernshensyn ivaretas.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Både skoler og barnehager i Stjørdal er godt forberedte på skolestart.

– Vi gleder oss veldig, sier rektor Kurt Tollaksen.

– Nå har vi allerede vært på jobb noen uker, men det er først på mandag, når ungene kommer, at det blir virkelig blir fint.

For det skal bli fint, det er både han og oppvekstsjef i Stjørdal, Ann Kristin Geving, enige om.

– I alt dette er det svært viktig for oss at både barnehage- og skolestart blir en fin opplevelse for barna.

Lært mye

– I og med at skolene åpnet til en viss grad før ferien, så har vi gjort oss noen erfaringer, sier Tollaksen.

– Disse erfaringene kommer godt med nå og gjør at vi føler oss sikre på at vi skal klare å holde smittevernsreglene, og at vi kan drive skole som både gir en god opplevelse for barna og i tillegg opprettholder god undervisning.

– Det vil være stort fokus på renhold, både når det gjelder kontaktflater som håndtak, og renhold generelt, forklarer Geving.

– I tillegg kommer regler for god håndhygiene og avstand.

Grupper

Barn som er sammen inne skal være sammen ute. Gruppene barna er delt inn i skal ha faste ansatte.

Tollaksen sier at barn i fem - seksårs alder kan være uforutsigbare.

– Samtidig tror vi at vi kan kontrollere smittefaren ved måten vi deler inn i grupper på. I tillegg deler vi opp uteområdene i soner der gruppene kan holde til.

Fanger opp

Under nedstengningen var det stort fokus på at enkelte barn er mer sårbare og utsatte i en slik situasjon enn andre.

– Vi var var opptatt av at vi skulle fange opp disse barna, sier Geving.

– En sosial setting er bra for alle barn, men enkelte barn er enda ekstra avhengige av dette . Så når vi nå starter, så gjør vi det med skjerpet beredskap, slik at vi sikrer at vi kan fortsette skolehverdagen så uavbrutt som mulig.

Restriksjoner for foresatte

Det finnes restriksjoner for hvordan foresatte skal forholde seg.

– Vi skal ha åpningen på et stort område som vi deler inn i soner. Her kan foresatte til barna følge med i gruppene, forklarer Tollaksen.

– Det finnes barn som har behov for at mamma eller pappa skal være med inn i klasserommet og dette skal vi gjøre vårt beste for å legge tilrette for.

– Når det ser sagt, så må vi ha en viss kontroll på hvem som slipper inn på skolen, understreker Geving.

– Dersom du vet at ditt barn har behov for at du skal bli med inn, så anbefaler vi at du tar kontakt med lærer eller skole, slik at vi kan stille noen enkle spørsmål som kan være av betydning for om vi kan tillate adgang. Men når det er sagt, så skal vi absolutt sørge for at dette blir en riktig fin skolestart!

Hør intervjuet med oppvekstsjef Ann Kristin Geving og rektor ved Halsen skole, Kurt Tollefsen, i avspilleren under.

Nøkkelord

ANNONSE