ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Avlyser eksamen i videregående skole

AVLYST: Alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole er avlyst. Foto: Hilde Rømo Fresvig / Trøndelag fylkeskommune

Alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020. Det opplyser kunnskapsdepartementet i ei pressemelding tirsdag ettermiddag.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Hovedgrunnen til å avlyse muntlige eksamener er å få gjennomført alle privatisteksamen denne våren.

- Vi skulle selvsagt aller helst gjennomført eksamen som vanlig, men fylkene har vært tydelige på at vi må prioritere. Derfor prioriterer vi å gjennomføre privatisteksamener. Det viktigste for elevene i videregående er at de får en grunding standpunktvurdering og vitnemål, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i pressemeldinga.

Fra før av er alle skriftlige eksamener i videregående skole og alle eksamener på ungdomstrinnet avlyst. Nå avlyser regjeringen også alle ikke-skriftlige eleveksamener i videregående skole.

- Dermed kan lærerne sette alle karakterene siste opplæringsuke, skriver kunnskapsdepartementet.

Følger råd fra fylkeskommunene

Dette er i tråd med rådene fra fylkeskommunene, som har vært tydelige på at mange fylker ikke vil greie å gjennomføre både eleveksamen og privatisteksamen. De har verken lokaler eller eksamensvakter til å gjøre begge deler parallelt

- Jeg er veldig glad for at det er bred enighet blant fylkeskommunene om å strekke seg langt for å gjennomføre privatisteksamen. Det viktigste for meg akkurat nå, er at vi får gjennomført privatisteksamen, slik at privatistene ikke havner bakpå i utdanningsløpet.

Elevene får vitnemål med standpunktkarakterer

- Jeg vet at mange elever har vært usikre på hvordan det blir med eksamen i år. For å gi både dem og og lærerne tid til det viktigste, mener jeg det er en riktig prioritering å avlyse alle eleveksamenene i videregående skole. Jeg vil oppfordre til å utnytte tiden godt helt frem til sommerferien, slik at elevene får tid til å ta igjen det de har mistet i vår, sier Melby.

Når skolene ikke skal bruke tid på eleveksamen, kan lærerne sette alle karakterene siste opplæringsuke.

Regjeringen har tidligere besluttet å endre på reglene slik at det blir enklere for fylkeskommunene å gjennomføre fag- og svenneprøver for de lærlingene som rammes av koronapandemien. Disse prøvene skal gjennomføres så normalt som mulig denne våren.

Viktig at elever og privatister kommer videre

Hovedgrunnen til å avlyse de ikke-skriftlige er å legge bedre til rette for gjennomføring av privatisteksamen denne våren.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) er fornøyd med at fylkeskommunene skal sette inn alt for å gjennomføre privatisteksamen.

- Det er viktig både for den enkelte og for samfunnet at privatistene kommer seg videre, og ikke må sette livet på vent ett år. Jeg er opptatt av at alle skal ha likest mulig utgangspunkt for å søke seg til høyere utdanning. Da er det viktig at alle fylkeskommuner sørger for at de som hadde planlagt å ta privatisteksamen får gjort nettopp det, sier Asheim.

Smittevern på privatisteksamen

Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet har sammen laget en smittevernveileder for privatisteksamen. Denne inneholder konkrete smittevernråd om størrelse og utforming på eksamenslokaler, hvordan man kan holde avstand og antall kandidater som kan gjennomføre eksamen samtidig.

ANNONSE