ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Holtålen Arbeiderparti:

Årsmøte på Teams

Annerledes årsmøte.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Holtålen Arbeiderparti har avholdt et godt besøkt årsmøte på Teams. Stortingsrepresentant Trond Giske var hentet inn for å innlede til debatt.

Tema som var oppe til diskusjon var blant annet, å sikre folks økonomiske trygghet gjennom pandemien, mer rettferdig fordeling, anerkjennelse av yrkesgrupper som har vært særlig synlig, og stått i fronten under pandemien, økt rekruttering og status innen yrkesgrupper slik som renhold, helse – og pleie, serveringsbransjen og reiselivsbransjen, hele faste stillinger og gode pensjonsordninger, feriepenger til permitterte, rettferdig klima – og miljøpolitikk og trygge jobber i hele landet

Nytt styre ble også valgt, med Ann Elisabeth Hansvold som leder. Nestleder ble Petter Almås, sekretær Tove Hegseth, kasserer Dag Knudsen, styremedlem Jan Arild Sivertsgård, styremedlem John Lars Skjefte og styremedlem Monica Hellandsjø.

Holtålen arbeiderparti skriver i en pressemelding at partiet har lik resten av Norge og befolkningen vært preget i mer eller mindre grad av pandemien i året som har gått.

– Nå skal vi se fremover. Det er mye å ta tak i og vi vil være med på prosjektet som handler om å finne veien igjen eter pandemien. Spesielt vil vi ha fokus på våre barn og unge. Vi har som kjent jobbet for helsestasjon for unge i kommunen vår. Dette er noe vi blant annet skal fortsette å jobbe for – kanskje med større trykk nå enn tidligere, da vi ser også i vår kommune ettervirkningene av pandemien og hvordan den har påvirket og påvirker våre unge, Ann Elisabeth Hansvold.

ANNONSE