ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Stortingspolitiker på besøk i Selbu:

Arild Grande besøkte Selbusjøen Hotel og Gjestegård

Kristian Tangen og stortingsrepresentant Arild Grande (AP), tillitsvalgt Odd Erik Garberg og hotelldirektør ved Selbusjøen Hotel og Gjestegård Arild Øien.

Det ble et meget godt møte med tillitsvalgt og ledelse ved Selbusjøen Hotell og gjestegård der det både ble diskutert Covid 19-situasjonen for bedriften og fremtidsutsiktene for reiselivsnæringen.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Stortingsrepresentant Arild Grande og Kristian Tangen fra Arbeiderpartiet har denne uka vært ute for å lytte til reiselivsnæringen med bakgrunn i den alvorlige situasjonen arbeidslivet står i etter nedstengingen grunnet Covid-19. - Reiselivet er en av næringene som har blitt hardest rammet og som fortsatt opplever stor usikkerhet for fremtiden. Det er viktig for både LO og Arbeiderpartiet å hjelpe bedriftene og sikre arbeidsplassene i reiselivsnæringen, sier Arild Grande.

Ved Selbusjøen hotell og gjestegård har de ansatte blitt permittert der stadig flere har kommet delvis tilbake etter hvert som gjestene har begynt å komme tilbake. - Vi synes det er ille at permitterte fortsatt ikke har mottatt kompensasjonslønnen som ble lovet. Det er svakt av regjeringen, sier Grande.

- Det ble diskutert behovet for å utvide permitteringsperioden til 52 uker slik at arbeidsgivere ikke blir tvunget til å si opp ansatte over sommeren. Hvis ikke permitteringsregelverket blir utvidet frykter LO for masseoppsigelser utover høsten. Videre var utbetaling av feriepenger og lønnstilskudd for å ta inn permitterte i jobb aktuelle tema. Et annet tema som ble berørt var kommuneøkonomien. Hotellene opplever at det offentlige avlyser konferanser på grunn av den svake økonomien har etter de ekstraordinære kostnadene de har hatt grunnet covid-19, sier Grande.

Videre var markedsføring av reiselivsnæringen tema slik at flere skal være turist i både eget fylke og land.

Nøkkelord

ANNONSE