ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Pressemelding:

Arbeidsledigheten synker i Trøndelag

Arbeidsledigheten synker i Trøndelag Foto: Arkivfoto

NAV Trøndelag kan bekrefte at arbeidsledigheten i Trøndelag synker.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Antallet helt ledige arbeidssøkere i Trøndelag er redusert med 375 personer siste uke. I tillegg er det 77 færre delvis ledige. Totalt er det 7 487 helt ledige og 6 283 delvis ledige i fylket. Dette tilsvarer henholdsvis 3,0 og 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

Samtidig er 725 arbeidssøkere i tiltak (0,3 prosent). Dette betyr at til sammen 5,8 prosent av arbeidsstyrken i fylket er registrert som arbeidssøkere, mot 6,1 prosent sist uke.

Hver fjerde helt ledige er permittert, mens blant de delvis ledige er andelen permitterte 56 prosent. Totalt 5 355 personer er registrert som permitterte. Som andel av arbeidsstyrken er det høyest andel permitterte i Stjørdal med 4,8 prosent og Meråker med 3,7 prosent.

Flere delvis ledige kvinner over 30
Ledigheten går ned blant både kvinner og menn i alle aldersgrupper. Den siste uken har 161 kvinner og 214 menn gått ut av ledighetskøen. Det er fortsatt menn i aldersgruppen 20-29 år som har den høyeste andelen ledige.

Når det gjelder delvis ledige er andelen størst blant kvinner i alderen 20-39 år. Selv om det totale antallet delvis ledige går ned, har det i løpet av den siste uken blitt flere delvis ledige kvinner i aldersgruppene 30 år og oppover.

Nedgang i alle yrkesgrupper
Sammenliknet med forrige uke synker antall helt ledige i alle yrkesgrupper. Størst er nedgangen innenfor butikk- og salgsarbeid (-62 personer), fulgt av industriarbeid (-41 personer). Det er en liten økning av delvis ledige innenfor undervisning, helse, pleie og omsorg samt barne- og ungdomsarbeid.

Den høyeste ledigheten finner vi i Meråker med 5,1 prosent, fulgt av Verdal med 4,2 prosent og Stjørdal med 3,8 prosent. Elleve kommuner har en ledighet under 2 prosent.

Nye registrerte arbeidssøkere

I løpet av den siste uken har 471 personer registrert seg som arbeidssøkere. Drøyt 200 av disse oppgir at de enten har mistet jobben/vil komme til å miste jobben, eller permittering/fare for permittering som registreringsårsak.

Nøkkelord

ANNONSE