ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Åpnet ny kontrollplass

NY KONTROLLPLASS: Avdelingsdirektør Frode Børstad i Trafikk- og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen Region midt var snorklipper da nye Einangsmoen kontrollplass ved E14 ble åpnet. Foto: Anniken Westad, Statens vegvesen

Onsdag ble den nye kontrollplassen på Einangsmoen langs E14 mellom Hegra og Flora i Stjørdal åpnet.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Frode Børstad, avdelingsdirektør i Trafikk- og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen Region midt, stod for den offisielle åpningen og snorklippingen.

- Denne nye kontrollplassen er kanskje ikke blant de største, men har en viktig funksjon. Den vil legge bedre til rette for kontroll av tungtransporten og andre kjøretøy ved den største grenseovergangen mellom Sverige og Trøndelag, sa han i åpningstalen.

Storlien er den fjerde største grenseovergangen inn til Norge fra Sverige, målt i antall biler som passerer over grensen i løpet av året.

Bedre fasiliteter

Tidligere måtte man gjennomføre kjøretøykontroller i busslommer langs E14 og på et mindre kontrollareal ved Teveldalen. I dag har man en kontorbrakke på Einangsmoen med sanitærfasiliteter, samt god plass til parkering av flere tunge kjøretøy.

Typiske kontrolltema ved den nye kontrollplassen vil være dokument, lastsikring, kabotasje og kjøre-/hviletid.

Viktig samarbeid

Tolletaten og politiet har også tilgang til å bruke Einangsmoen i sine kontroller.

- Dette samarbeidet er svært viktig for Statens vegvesen. Skal vi oppnå vårt mål om null drepte og hardt skadde i trafikken, noe jeg har jeg stor tro på at vi kan, må vi både gjennomføre tekniske kontroller av kjøretøy samt andre kontroller som fart og rus, sier Børstad.

Hør intervju med avdelingsdirektør Frode Børstad i Statens vegvesen. Reporter er Anette Fossmo, Nea Radio.

EINANGSMOEN: Ny kontrollpost åpnet ved E14 i Stjørdal. Foto: Anniken Westad, Statens vegvesen

ANNONSE