ANNONSE
Annonse
Nea Radio

AP sier nei til vindkraft i Holtålen

Ordførerkandidat Holtålen AP, Dag Knudsen Foto: Per Magne Moan

- En må ikke ødelegge sårbar natur med å tvinge gjennom noe lokalbefolkningen er imot. Derfor må lokal vetorett innføres for kommunene, skriver Dag Knudsen, ordførerkandidat for Holtålen AP.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

NVE har lagt ut «nasjonal ramme for vindkraft på land» ute på høring. Den er svært omfattende, og i Trøndelag er store områder foreslått inn i planen, utover det som allerede er bygd eller vedtatt.

Holtålen kommune er en del av foreslått vindkraftområde «indre Sør-Trøndelag» og et område nord i kommunen, grenseområdene mot Midtre Gauldal og Selbu er med i forslaget. I område ved Bringen med omland, er det verdifulle natur og friluftsområder, og et vindkraftverk som etableres her vil medføre et svært høyt konfliktnivå.

Foruten lokalt næringsliv som beite og turisme, er foreslått vindkraftområde også viktige næringsarealer for den sørsamiske reindrifta. Dette er også områder som benyttes til jakt, fiske og tradisjonelt friluftsliv.

Vindkraftutbygging skaper stor splid mange steder i landet. Fortvilte innbyggere erfarer at deres naturområder ofres, og motstanden øker etter hvert som vindkraftverkene ferdigstilles.
En må ikke ødelegge sårbar natur med å tvinge gjennom noe lokalbefolkningen er imot. Derfor må lokal vetorett innføres for kommunene.

Men det er flere områder i Trøndelag hvor vindparkene nå er etablert med lite motstand, bla i Roan og Selbu.
Det «grønne skiftet» krever mere fornybar energi. Derfor er det viktig at NVE har en plan for hvilke områder hvor det er mulig å bygge vindkraft, med lavt konfliktnivå.

Holtålen AP er av den oppfatning at havvind er det vi bør basere energiforsyningen vår på i framtida, foruten solenergi, oppgradering av vannkraftverk og generell energieffektivisering.

Derfor sier Holtålen AP nei til å etablere vindkraft i Holtålen.

Ps. Trøndelag fylkeskommune har også vedtatt å gi et negativ høringssvar til planen, hvor de peker på en for høy samlet belastning for Trøndelag.

Med hilsen
Dag Knudsen
ordførerkandidat for Holtålen AP

ANNONSE