Annonse
Nea Radio

Rørosbudsjettet

Ap og SV satser på barnefamilier og miljø

Isak Veierud Busch og Christian Elgaaen. Foto: Per Magne Moan

Torsdag behandler kommunestyret budsjettet for 2020.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

I en pressemelding skriver samarbeidspartiene Ap og SV at de satser på barnefamilier og miljø i kommunebudsjettet for Røros.

– Vi vil innføre søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO. Dette vil føre til mindre utgifter for dem med barn i både barnehage og SFO. Innføringen av dette vil skje fra august 2020, sier ordfører Isak V. Busch (Ap) og varaordfører Christian Elgaaen (SV).

Videre satser partiene i budsjettet på miljøtiltak i næringslivet, ved at kommunen stiller midler til disposisjon for miljøsertifisering. Ellers er kommunens budsjett fullt av gode klimatiltak, for eksempel vil el-biler bli en del av kommunes bilpark i løpet av året. Det vil bidra til å senke kommunens klimagassutslipp.

– Ellers fremmer vi forslag om å få utredet effekter av å øke grunnbemanningen innenfor oppvekst og helse, samt et ønske om en gjennomgang av gebyrer og saksbehandlingstider innenfor byggesak.

Årets budsjett er preget av stramme rammer, og det er begrenset hvor mange endringer som kan gjøres nå. Det må understrekes at budsjettprosessen pågår gjennom store deler av året. De folkevalgte har allerede vært med på å løfte fram nytt bibliotek, boligpolitikk og næringsutvikling som prioriterte områder i budsjettet.

En noe spesiell sak i årets budsjettbehandling er familieparken på Doktortjønna. For å sikre driften der i 2020 bevilger kommunestyret de nødvendige midlene, med krav om at driften finansieres permanent gjennom staten og MiST fra 2021.

– Doktortjønna er en perle, og et viktig tilbud for både fastboende og turister. Her er det mange aktiviteter og formidling av både natur og kultur. Vi har rett og slett ikke råd til å miste dette, selv om det er beklagelig at kommunen må stille opp med midler for å få det til, uttaler Busch og Elgaaen i pressemeldingen.

Begge har jobbet mye med denne saken over lang tid, helt fra prosessen med reautorisasjon av nasjonalparksenteret til dagens situasjon der Rørosmuseet må drifte. Det er helt avgjørende at det jobbes godt neste år for å få til en sikrere og fast finansiering.