ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Senterpartiets Guri Heggem:

Aktuelt med endringsforslag

Guri Heggem: - Vi har noen punkter som vi har merket oss og som vi har lyst til å se nærmere på om det er mulig å få til endringer. Et kommunebudsjett handler jo først og fremst om å lage gode tjenester for innbyggerne og da dreier det seg ofte om skole og helse. Foto: Tom Gustafsen.

I dagens formannskapsmøte på Røros skal budsjett- og økonomiplanen behandles før den sendes videre til kommunestyret. Senterpartiets Guri Heggem sier at de har merket seg noen punkter hvor det kan bli aktuelt å komme med endringsforslag

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 11.11.2021 kl 08:47

ANNONSE
Annonse

- Vi har noen punkter som vi har merket oss og som vi har lyst til å se nærmere på om det er mulig å få til endringer. Et kommunebudsjett handler jo først og fremst om å lage gode tjenester for innbyggerne og da dreier det seg ofte om skole og helse, sier Heggem til Nea Radio.

I budsjettforslaget som er fremsatt fra kommunedirektør Kjersti Jensås og økonomisjef Roger Mikkelsen er de større tiltakene som er lagt inn blant annet sommerstengte barnehager i tre uker, helårsvirkning av todelt skole ved oppvekstsentrene og egenandel for velferdspakke/trygghetsalarm.

Skole

Økonomisjef Mikkelsen og kommunedirektør Jensås sier at Røros skole er forsøkt skjermet så langt det lar seg gjøre i forslaget. Rammen for 2021 er store trekk videreført og omtrent en million kroner av en forventet lønnsvekst på 1,5 millioner kroner er tilført.

Senterpartiet har i regjeringen kommet med et forslag som gir 500 000 kroner per skole for å opprettholde en desentralisert skolestruktur. På spørsmål om helårsvirkning av todelt skole er et av punktene Senterpartiet vil legge inn endringsforslag på sier Heggem at de vil diskutere det internt i partigruppa først.

- Det er for tidlig å si nå. Vi må diskutere det internt i partigruppa først. Vi ser jo at det er en økende etterspørsel etter skole- og barnehageplasser både i Brekken og kanskje Glåmos også. Det er noe som vi må komme tilbake til i så fall, sier Heggem.

Bedre enn fryktet

Alt i alt syns Heggem at budsjettforslaget ser bedre ut enn det hun fryktet på forhånd. Noe av dette tilskriver hun den nye regjeringen.

- Med regjeringsskiftet som har vært nå så ser det jo bedre ut. Kanskje spesielt i forhold til skole. Nå får vi jo betalt for at vi har grendaskoler og det er jo hyggelig at det blir sett.Nå ser det jo ut til at vi også kan se ut til å få igjen noe av det vi har investert i å legge om omsorg- strukturen med det nye senteret på Øverhagaen, sier hun videre.

Heggem ser frem til debatten som kommer i kommunestyremøtet i slutten av måneden og er optimistisk for kommuneøkonomien neste år.

- Jeg er sikker på at vi skal klare å få til gode løsninger for innbyggerne i Røros kommune også neste år. Selv om jeg er en evig optimist så er jeg enda mer optimistisk enn jeg har vært på en stund, legger hun til.

Hør intervjuet her:

Nøkkelord

ANNONSE