ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Ulv:

86-96 ulver i Norge så langt

Det er påvist ulvevalper i Østmarka i år. Foto: Viltkamera.nina.no

Fram til 27. januar er det dokumentert 86-96 ulver i Norge, hvorav 50-53 bare i Norge, 34-41 med tilhold på begge sider av riksgrensa mot Sverige og to med usikker grensestatus. Denne gang er det også registrert ulv i Trøndelag.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 04.02.2020 kl 15:39

ANNONSE
Annonse

Det kommer fram i en ny foreløpig statusrapport fra vinterens registrering av ulv i Norge og grenserevir, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata.

– De aller fleste av ulvene er påvist i fylker med ulvesone i Sørøst-Norge, det vil si Innlandet, Oslo og Viken. Kun tre ulver er påvist i Norge utenfor disse fylkene, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata. Han minner om at resultatene i statusrapporten er foreløpige per 27. januar, og vil endre seg etter hvert som registreringsperioden går sin gang utover vinteren og ny informasjon kommer til.

Seks helnorske ulvekull

Det er så langt i vinter dokumentert at det ble født ulvekull i 2019 i de seks helnorske revirene Letjenna, Hernes, Kynna, Mangen, Aurskog og Østmarka, som alle er fullstendig innenfor ulvesonen.

I grenserevir er det så langt påvist fem ulvekull født i 2019. Dette gjelder Varåa, Kymmen, Magnor, Skillingmark og Rømskog.

Stortingets bestandsmål er 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Videre vil ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

Revirmarkerende par

I ytterligere fem helnorske revir er det dokumentert revirmarkerende par og det er i Spekedalen, Slettås, Ulvåa, Hornmoen og Deisjøen.

– Paret i Deisjøen i Innlandet fylke fikk valper i 2018, og det er relativt sjelden at intakte par ikke får valper hvert år. Så selv om det foreløpig ikke er funnet spor etter årsvalper inneværende sporingssesong, er det for tidlig å utelukke yngling i dette reviret i 2019, forteller Petter Wabakken, prosjektleder hos Høgskolen i Innlandet.

Deisjøparet har siden det ble etablert for et par år siden brukt arealer delvis innenfor og delvis utenfor ulvesonen.

Det er også påvist revirmarkerende par i grenserevirene Juvberget, Bograngen og Kockohonka. I tillegg er det dokumentert et par i Boksjøreviret sørøst i Viken. Foreløpig er ulveparet i dette reviret kun registrert på norsk side av riksgrensen, men på grunn av få dager med gode sporingsforhold så langt i vinter er grensestatus fortsatt usikkert for dette reviret.

Lenger nord og godt inn på norsk side undersøkes det om et nytt par kan ha etablert seg i Sotsjøen, som deles mellom fylkene Viken og Innlandet.

Ulv i Trøndelag

Utover de etablerte ulvene er det påvist ti enkeltindivider i Norge. En av dem ble registrert i Midtre-Gauldal kommune i Trøndelag. DNA-analyser viser at den er født i Krokvattnetreviret i Sverige.

– Dette er i tråd med det vi har sett over tid for vandringsmønster hos skandinavisk ulv. Ulver på vandring som påvises utenfor ulvesonen vest for Glomma eller i Trøndelag, er ofte født i revir beliggende relativt langt øst i Sverige, sånn som i dette tilfelle i Krokvattnet, som ligger på grensen mellom Gävleborgs og Jämtlands län, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

De fleste er registrert med DNA

Det er så langt i vinter registrert totalt 69 ulver med DNA i Norge.
Ytterligere 15 ulver i grenserevirene er kun registrert på DNA i Sverige, hvorav fem lederulver, ni årsvalper og en fjorårsvalp.

11 døde ulver i perioden

Totalt 11 av de 86-96 ulvene som er påvist er registrert døde i perioden. Fire av de seks ulvene som er påvist i Letjennareviret i Åmot kommune ble avlivet på lisensjakt 1. januar i år.

– Det var de to lederulvene og to årsvalper som ble avlivet. De to resterende ulvene i reviret, som begge er født i 2018, ble sist registrert på DNA henholdsvis 9. oktober og 7. november, sier Kindberg.

Videre ble det revirmarkerende ulveparet i Spekedalen avlivet ved skadefelling i november i fjor.

Ønsker tips fra publikum

Det gjenstår fortsatt mye av vinterens sporingssesong for kartlegging av ulv i Norge, og publikum oppfordres til å bidra i registreringen. Meldinger om spor og andre observasjoner eller funn kan meldes til Statens naturoppsyn (SNO), Høgskolen i Innlandet på Evenstad, eller via rapportsystemet Skandobs, på app eller internett.

– Alle meldinger om spor eller observasjoner av ulv mottas med takk, sier Jan Huseklepp Wilberg, fagansvarlig for ulv i SNO.

Alle ulver som dokumenteres i registreringsperioden teller med i bestandsoversikten.

En ny foreløpige statusrapport fra vinterens overvåking er ventet rundt 20. mars, mens en siste foreløpig nasjonal rapport kommer 10.mai. Endelig statusrapport for ulv i Norge og Sverige vinteren 2019-2020 er planlagt ferdigstilt til 1. juni 2020.

(Pressemelding fra Rovdata)

ANNONSE