ANNONSE
Annonse
Nea Radio

769 - hva er det?

Artikkelforfatterne sitter helt til høyre på bildet fra valgdebatten på 705 Senteret. Foto: Svein Hilmo / Selbyggen

- Jo, folketallet i Tydal ved siste måling, og vi har allerede sunket under framtidige prognoser, skriver Tydal Arbeiderparti i ei pressemelding.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Pressemelding fra Tydal Arbeiderparti:

Tydal Arbeiderparti lovte velgerne at disse tallene må snus og at næringsutvikling og befolkningsøkning er jobb nr 1 i årene fremover.
Rådmannen har lagt frem et stramt budsjett med flere tiltak for å slanke organisasjonen, dvs redusere antall årsverk. Næringstiltak og utviklingstiltak i det fremlagte budsjettet og handlingsplanen fremover er ikke tilstrekkelig for å møte utfordringene.

Tydal Arbeiderparti starter nå prosessen med å snu denne utviklinga.

Punkt 1. Barnefamilier skal prioriteres med reduserte barnehagesatser og innføring av gratis SFO for 1.klassinger.

Punkt 2. Tydal Næringsfond styrkes med 1,3 millioner kroner som finansieres med innføring av utvidet eiendomsskatt.

Disse midlene skal brukes slik:

Tilrettelegginger og rammebetingelser for næringslivet bl.a. prioriteringer i forbindelse med revidering av arealplanen
Utredning av fremtidige satsinger, bl.a. kraftressurser, datasenter, utmarksnæring, reiseliv, scooternæring
Kompetanseutvikling og satsing på nyetableringer
Faglig og organisatorisk samarbeid internt og mot Neadalføret og Værnesregionen
Utvikling av hyttenæringen, inkludert både bygging og tjenester
Ekstern konsulentbistand

Tydal Arbeiderparti er beredt til å satse og ta denne alvorlige utfordringen på alvor og har allerede gitt disse signalene inn i formannskapet.

Tydal Arbeiderparti
Gunnbjørn Berggård (formannskapsmedlem)
Lars Græsli (gruppeleder)

Nøkkelord

ANNONSE