ANNONSE
Annonse
Nea Radio

63 jervekull påvist i 2020

Viltkamerabilde av tispe med tre unger, tatt i Målselv kommune 24. april i år Foto: SNO

Rovdata har gått gjennom og kvalitetssikret årets datamateriale fra feltregistreringene over hele landet. Resultatet viser at antall jervekull har holdt seg stabilt de siste årene.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

– Det er registrert henholdsvis 58, 62 og 63 jervekull i landet de tre siste årene. Bestanden har dermed holdt seg over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull, som Stortinget har bestemt, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

328 voksne jerv

Ved hjelp av antall jervekull registrert de tre siste årene beregnes det hvor mange voksne dyr det er i bestanden. Beregningene tar utgangspunkt i kunnskap om hvor mange jerver det er i en bestand for hver tispe som føder valper.

– I år er det beregnet å være rundt 382 jerv i Norge, og det er en oppgang på 48 individer, sammenlignet med 2019, forklarer Kindberg.

Størst endring i nord og i Hedmark

Det nasjonale bestandsmålet for jerv er fordelt på fem forvaltningsregioner for jerv i Norge. Hvis man ser på snittet for de tre siste årene, som har betydning for overføring av myndighet til nemdene, så er alle fem rovviltregionene på eller over bestandsmålet.

– Det har siden i fjor vært størst endring i rovviltregion 8 og i region 5. Lengst nord, i region 8, har det vært en oppgang på fem kull sammenlignet med i fjor, mens det har vært en nedgang på fire kull i region 5, sier Kindberg.

Ni kull tatt ut i hiuttak

Etter vedtak av Miljødirektoratet er det gjennomført hiuttak av ni av de 63 påviste jervekullene i år. Det er skutt fem tisper og 21 valper.

Nøkkelord

ANNONSE