Annonse
Nea Radio

6 884 trøndere har fått forskudd på dagpenger

Navdirektøren er fornøyd med ordninga. Foto: Nav

– Vi er glade for at ordningen fungerer og at folk benytter seg av den sier Nav-direktøren.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Nær 60 prosent av de som har fått forskudd er i alderen 20-39 år, og totalt er det hittil utbetalt 104 millioner kroner i dagpenger i Trøndelag, viser ny statistikk fra NAV.

Ordningen med dagpenger på forskudd kom på plass ettermiddagen 30. mars, og allerede neste dag hadde over 2000 søknader fra ledige trøndere kommet inn.

– Vi er glade for at ordningen fungerer og at folk benytter seg av den. Det er viktig at alle som nå er permitterte eller blitt ledige har en viss økonomisk trygghet, og vi er derfor opptatt av at folk er kjente med denne muligheten, sier direktør i NAV Trøndelag Bente Wold Wigum.

Overvekt av unge mottakere

Blant de som har fått utbetalt forskudd er 2 985 kvinner og 3 899 menn. Blant personer i alderen 20-29 og 30-39 har henholdsvis 1 954 og 2 064 mottatt forskudd på dagpenger. Disse to aldersgruppene utgjør nær 60 prosent av dagpengemottakerne.

– Koronasituasjonen rammer unge arbeidstakere hardere enn de som er eldre. Dette handler blant annet om hvilke bransjer som er rammet, kompetanse og tilknytning til arbeidslivet. Mange av de unge er også nyetablerte i boligmarkedet og har kanskje omsorg for barn, som gjør at økonomien allerede er ganske stram. Behovet for inntektssikring kan derfor være mer presserende, sier Wigum.

Flere tilbake i jobb

Siden nedstengingstiltakene ble iverksatt og fram til 14. april har 29 447 trøndere søkt om dagpenger. Av disse er 26 250 permitterte, og 3 197 ordinære søkere. I landet samlet sett har det kommet inn over 380 000 dagpengesøknader. Omfanget av søknader samt endringer i regelverket gjør at saksbehandlingen vil ta lenger tid enn normalt.

Når det gjelder bransjer er overnattings- og serveringsvirksomhet spesielt hardt rammet. Her har 58 prosent av alle lønnstakere søkt om dagpenger under permittering. Deretter følger privat tjenesteyting der 35 prosent av lønnstakerne er permitterte, innenfor varehandel og motorvognreparasjon er 23 prosent permitterte, og transport og lagring har 21 prosent permitterte.

– For en del bransjer er det svært dramatisk. Men det er noen positive signaler også, for i de siste dagene nå har vi sett at flere tar tilbake ansatte og så smått begynner å starte opp igjen virksomhet. Hvordan utviklingen blir i ukene framover gjenstår likevel å se, sier Wigum.

Nøkkelord

Annonse