ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Over 1 million til Røros:

33,7 millioner til eldretiltak i Trøndelag

Tilskudd: Regjeringen gir 33,7 millioner som skal gå til tiltak mot ensomhet blant eldre. På bildet: Gjøsvika og Røros Sykehjem Foto: Google

Pengene skal gå til tiltak mot ensomhet, for mer aktivitet og flere besøk, og deles ut til kommuner og frivillige som et resultat av forhandlinger i revidert nasjonalbudsjett.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

– Sårt tiltrengt, i en tid hvor eldre har blitt mer sårbare, sier regjeringspartiene og Frp.

Pengene skal gå til tiltak mot ensomhet, for mer aktivitet og flere besøk, og deles ut til kommuner og frivillige som et resultat av forhandlinger i revidert nasjonalbudsjett. Nye sykler, aktivitetstilbud og besøksverter er noen av eksemplene på støtte som gis til Røros, Selbu og Tydal.

- Dette var en viktig seier for oss i Frp i revidert budsjett. Eldreomsorg er alltid et viktig felt, men kanskje særlig nå. Virussituasjonen medfører at mange eldre dessverre er svært sårbare for ensomhet, derfor er det gledelig at disse pengene nå kommer, sier Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant (FrP).

Bjørnstad får støtte fra Høyre.

- At kommunene nå får mulighet til å gjøre det enklere med besøk, med smittevern godt ivaretatt vil være med å øke livskvaliteten for våre eldre i tida fremover. Ensomhet er i utgangspunktet et stort problem blant eldre, og har blitt ytterligere forsterket det siste året, sier Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant og medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget (H).

I budsjettforliket ble det bevilget 400. millioner kroner til tiltakspakken til sårbare eldre. Tiltakspakken har vært søkbar for kommuner og frivilligheten. Det er stor variasjon i hva det er gitt tilskudd til.

- Det som er flott er alle de flotte prosjektene kommuner, Røde Kors, frivilligsentraler og andre kommer opp med. Det kan handle om å legge til rette for felles aktiviteter mellom de unge i bygda og de gamle på heimen, sier Jon Gunnes, stortingsrepresentant (V).

På grunn av covid-19 har ikke Helsedirektoratet kunne forvalte alle midlene selv, og de foreslo derfor at forvaltningen av midlene i forliket deles mellom Helsedirektoratet, Fylkesmannen og Stiftelsen Dam.

- Tiltakene som er omsøkt viser hvor viktig samspillet mellom kommunene og frivillig sektor er. Bare her har vi over hundre oppskrifter på hvordan vi kan skape mer livskvalitet, glede og samhold i en tid preget av store utfordringer for oss alle, sier Karin Bjørkhaug, gruppeleder på fylkestinget (Krf).

Fakta om tilskudd til regionen:

- Tydal får til sammen 1 150 000 kr i tilskudd:

o 450 000 kr: Tilskudd tildeles til lønn Koordinator besøksvenn og dag-aktivitet, samt til utgifter til aktivitetene.

o 700 000 kr: Tilskuddet tildeles til lønn av besøksvert/koordinator i 50% i 1 år, for samarbeid med frivillige, kommune etc. Legge til rette for varierte aktiviteter, skoleklasser og barnehage inn på besøk mm. 16 brukere

- Selbu Sanitetsforening får 30 000 kr i tilskudd:

o Tilskudd tildeles til gjennomføring av aktivitetsdag 1 g/pr uke, servering, skyss, litt godtgjøring til frivillige

- Røros får til sammen 1 077 450 kr i tilskudd:

o Røros kommune, hjemmebasert omsorg tildeles 450 000: Søker om tilskudd til å ansette en kulturvert/besøksvert, mrk samme søknad for institusjon kjøpe inn flere Ipader, kjøpe inn Motiview og Thera-Train

o Røros kommune tildeles 122 375 kr: Tilskuddet tildeles til innkjøp av Treningssykler Thera trainer med Motiview

o Gjøsvika og Røros Sykehjem tildeles 505 075 kr: Tilskuddet tildeles til å ansette en kulturvert/besøksvert som kan koordinere og utvikle kultur og aktivitetstilbud, samt innkjøp av flere Ipader, og en Thera-Train sykkel med Motiview, totalt 70 brukere

o Malvik kommune får 450 000 kr: 160 000 kroner i støtte til omsorgsboligene ved Hommelvik helsetun, for innkjøp og opplæring av «Tovertafel Original, det magiske bordet». Dette er en interaktiv aktivitet for personer med demens. I tillegg er det gitt 279 000 kroner i støtte til beboere på sykehjem/institusjonsplass på Vikhammer og Hommelvik, for innkjøp av to treningssykler med Motiview og Thera Trainer, Nyby program, og til sykkelvert en dag pr uke. Dette er et tiltak som vil kunne benyttes av hele 96 brukere, pluss brukere av
dagtilbudet i kommunen.

Nøkkelord

ANNONSE