ANNONSE
Annonse
Nea Radio

244 færre arbeidssøkere sist uke

Tirsdag denne uken var det registrert 14 251 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak i Trøndelag. Dette er 244 færre enn forrige uke.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

– Nedgangen i antallet arbeidssøkere registrert hos NAV fortsetter. Den siste uka ser vi at antall helt og delvis ledige har gått ned med henholdsvis 211 og 61 personer, mens antall arbeidssøkere på tiltak har økt med 28 personer. Gode målrettede tiltak som gjør at arbeidssøkere kvalifiserer seg til ledige jobber er høyt prioritert hos NAV nå, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum.

Av de som nå står registrert som arbeidssøkere ble 452 nyregistrert som arbeidssøkere sist uke.

Flere tilbake i reiseliv og transport

– Når det gjelder yrkesbakgrunn, er det en er økning av helt ledige i yrkesgruppen industriarbeid, her er det 28 flere ledige sammenlignet med forrige uke. Størst reduksjon i antall helt ledige finner vi i yrkesgruppene reiseliv og transport med 44 færre, bygg og anlegg 38 færre og undervisning 31 færre. Det er også innenfor reiseliv og transport vi finner størst reduksjon av delvis ledige, her er det 24 færre delvis ledige sammenlignet med forrige uke, sier Wigum.

Antall ledige og permitterte går ned

7 276 personer er registrert som helt ledige i Trøndelag, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 2,9 prosent av styrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 8029 eller 3,2 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var 6 222 personer registrert som delvis arbeidsledige i Trøndelag, noe som utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Totalt var dermed 14 251 personer, som tilsvarer 6,1 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere i Trøndelag.

Antall av helt og delvis ledige som er permittert har en nedgang fra forrige uke på 313 personer. 23 prosent av helt ledige og 54 prosent av delvis ledige er permittert.

Nøkkelord

ANNONSE