ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Nav:

190 færre ledige siste uke

FÆRRE ledige, kan Bente Wold Wigum, regiondirektør i Nav Trøndelag konstatere. Foto: Nav

Denne uka er 6515 personer helt uten jobb i Trøndelag.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 14.10.2020 kl 15:13

ANNONSE
Annonse

I uke 42 er det 6515 helt ledige i Trøndelag. Det tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 190 personer fra forrige uke. I tillegg er 5812 er delvis ledige (2,3 prosent), en nedgang på 131 personer, og 819 arbeidssøkere er i tiltak (0,3 prosent). Trøndelag ligger godt under snittet for landet samlet sett, som har en ledighet på 3,6 prosent.

Flest ledige innen reiseliv og transport

32 prosent av de helt ledige og 25 prosent av de delvis ledige er under 30 år. Fordelt på aldersgrupper er personer i alderen 20-24 år den med høyest andel ledige, med 3,7 prosent. Men ledigheten har gått ned blant alle aldersgrupper.

Det er fortsatt flest ledige innenfor reiseliv og transport, samt butikk- og salgsarbeid. Førstnevnte bransje har imidlertid hatt klar nedgang i ledigheten, med 48 færre helt ledige i løpet av siste uke. Størst reduksjon har det vært i industrien, der det nå er 74 færre ledige. Selv om enkelte yrkesgrupper har hatt en svak økning i ledigheten den siste uken, viser utviklingen den seneste tiden at ledigheten går ned blant alle yrkesgrupper.

Ledighet i kommunene

Over halvparten av ledighetsreduksjonen har skjedd i Trondheim, der det nå er 101 færre helt ledige enn det var i uke 41. Trondheim har nå 3 150 helt ledige, som utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Blant kommunene har Meråker høyest andel ledige med 4,8 prosent, deretter følger Verdal (2,4 prosent), Stjørdal (3,3 prosent) og Melhus (3 prosent). Bortsett fra disse har alle kommunene i Trøndelag en ledighet under 3 prosent.

Av de helt ledige er 1 273 permittert, og blant de delvis ledige er 2 337 permittert. Sammenlignet med forrige uke er det 239 færre permitterte.

Nøkkelord

ANNONSE