ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Dialogmøte om festkulturen i Neadalen:

- Arrangørene lykkes ikke om ikke festdeltakerne tar sin del av ansvaret

Mange festarrangører i Neadalen møtte opp til dialogmøte mandag kveld. Foto: Maiken Gjærevold Woldseth

I kveld var politi, kommunerepresentanter og festarrangører samlet til et dialogmøte i rådhuset i Selbu. Tematikken var festkulturen i Neadalen og hvordan man fremover kan skape en arena hvor så mange som mulig kan delta.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Ordførerne i Selbu og Tydal tok ordet først, og begge to var enige i at det bør bestå en arena hvor alle kan samles på tvers av alder. Å utestenge de som er under atten år var begge to i mot.

Fornøyd med oppmøtet

- Jeg synes det har vært et veldig godt møte, og et godt initiativ av ordfører Ole Morten Balstad, sier lensmann i Værnes politidistrikt, Kjetil Ravlo. Han var tilstede på møtet sammen med kollega Geir Tore Solli.

Han forstår at det skaper reaksjoner når man skal endre på kulturer som har eksistert i mange tiår.

- Nå har vi begynt på et arbeid og fått til en dialog som jeg synes ser bra ut.

Han er glad for at det nå ses på muligheter hvor deltakere både over og under atten år kan delta, men presiserte underveis i møtet at det ligger mye ansvar på arrangør og festdeltakere for å få dette til å fungere.

- Arrangørene vil ikke lykkes om ikke festdeltakerne også tar sin del av ansvaret.

Politiet, ordførere i Selbu og Tydal og flere festarrangører diskuterte godt underveis i møtet. Foto: Maiken Gjærevold Woldseth

Felles mål

Ordfører i Tydal, Jens Arne Kvello, tror alle som var til stede på møtet har et felles mål - at alle inkluderes, men under forsvarlige forhold.

- Det er så viktig at folk kan være i et kontrollert lokale enn at de må ordne seg selv rundt omkring, sier han.

Tidligere ute med info

At man må tidligere ut til ungdommer som nærmer seg den uoffisielle aldersgrensen for å være deltaker på offentlig fest i dalføret, nemlig konfirmantene, blir også trukket frem som et viktig poeng. Flere mener det er for sent å dra ut i klassen til de som er konfirmanter, og mener informasjonen må komme tidligere, kanskje allerede i åttendeklasse.

Foreldre en viktig ressurs

Også at foreldre må på banen når det kommer til holdninger rundt alkoholbruk er det bred enighet om.

Et poeng som ble trukket frem i sammenheng med ungdatatallene fra Selbu, hvor 22 prosent oppgir at de får lov til å drikke alkohol hjemme, var at de som blir nektet å drikke alkohol ofte er de som kommer hjem med høyest promille. Det var ikke ordføreren i Tydal, Jens Arne Kvello, helt enig i. Han trakk fram et eksempel han selv hadde opplevd fra Tydalsfestivalen hvor de måtte ringe hjem til foreldrene til en overstadig beruset ungdom, som ikke nødvendigvis var nektet å drikke alkohol. Ingen av foreldrene kunne komme å hente sin ungdom fordi de selv hadde drukket alkohol den kvelden. Igjen ble poenget med holdningsendring også i heimen synliggjort.

Også politiet var enige med Kvello, de erfarer at det ikke nødvendigvis er de som nektes alkohol som er de mest berusede.

Prøveprosjekt i helgen

I helgen skal U.L. Lauvsprett arrangere fest på Gimle i Selbu. Festen blir et lite prøveprosjekt for å finne ut om løsningen med forskjellig farge på armbåndene.

- Vi kommer til å være tilstede, sa lensmann Kjetil Ravlo.

ANNONSE