ANNONSE
Annonse
Nea Radio

NAV:

1600 flere arbeidssøkere i Trøndelag siden desember 

Foto: Skjermdump fra NAV

Ved utgangen av januar er det 8 768 helt ledige i Trøndelag, som tilsvarer 3,5 prosent av arbeidsstyrken. 4 829 er delvis ledige (1,9 prosent) og 886 er arbeidssøkere i tiltak (0,4 prosent). 

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Til sammen er det nå 14 483 arbeidssøkere i fylket. Dette er 1 600 flere enn det var i desember, mens sammenlignet med januar for ett år siden har antallet økt med 6 309.

Smittesituasjonen styrer tallene

– Året startet med nye nasjonale og lokale smittevernstiltak, som har gitt direkte utslag i ledigheten. Spesielt de to første ukene i januar registrerte vi mange nye arbeidssøkere, mens den siste uka har ledigheten faktisk gått noe ned i vårt fylke. Utviklingen framover styres i stor grad av smittesituasjonen. I tillegg kan innreiserestriksjoner for utenlandske arbeidere bidra til redusert aktivitet i deler av næringslivet, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.

Blant de helt ledige er 29 prosent permittert, mens 42 prosent av de delvis ledige er permitterte.

Størst ledighet innen reiseliv og transport

Reiseliv og transport er yrkesgruppen med flest helt ledige med 1 847 personer. Til sammenligning var det i desember 1 075 helt ledige innenfor denne yrkesgruppen, og går vi tilbake til januar i fjor var antallet 454. Nest flest ledige finner vi innenfor serviceyrker og annet arbeid, der 1 013 nå er helt ledig. Det er over dobbelt så mange som i januar i fjor, og 310 flere enn det var i desember.

Også blant de delvis ledige finner vi flest innenfor reiseliv og transport, med 1 005 personer. Det er 842 flere enn i fjor, en økning på 517 prosent. Mange yrkesgrupper opplever mer enn en fordobling i antallet delvis ledige.

De unge er hardt rammet

Blant de helt ledige er 35 prosent under 30 år. Denne aldersgruppen utgjør også 26 prosent av alle delvis ledige. Til sammen er det snakk om 4 280 personer. Fordelt på kjønn, ser vi at menn i alderen 20-24 år har høyest andel helt ledige, med 6,1 prosent. Blant kvinner i samme aldersgruppe er andelen 4,9 prosent. Når det gjelder delvis ledige er det flere kvinner enn menn, og høyest andel delvis ledige er det blant kvinner i alderen 20-24 år og 30-39 år, med 2,8 prosent.

Det finnes jobber

I januar ble det lyst ut 4 687 stillinger i fylket. Nesten en tredel av disse er stillinger innenfor helse, pleie og omsorg (1 448). Innenfor bygg og anlegg er det lyst ut 452 stillinger og innenfor Ingeniør- og IKT-fag er det lyst ut 510 stillinger.

– Selv om det utvilsomt er et tøffe tider i arbeidsmarkedet nå, så finnes det jobber både i og utenfor Trøndelag. Akkurat nå er det også en god del sommerjobber som er utlyst på arbeidsplassen.no. Vår oppfordring til de som er ledige er fremdeles å orientere seg om mulighetene som er, enten det er jobb eller utdanning. All ny erfaring og kompetanse vil telle positivt i neste runde, sier Wigum.

52 prosent av de ledige bor i Trondheim

To av fylkets 38 kommuner har et lavere antall helt ledige enn for ett år siden, Osen og Røyrvik. Høylandet og Hitra har samme antall helt ledige som i fjor, mens det er en økning i antallet for resterende 34 kommuner. Lavest ledighet finner vi i Leka (0,8 prosent), Høylandet (1,1 prosent) og Rindal (1,4 prosent). Høyest ledighet er det i Meråker (5,2 prosent), Stjørdal (4,3 prosent), Malvik og Trondheim, begge med 4,0 prosent. Trondheim har doblet antallet helt ledige fra januar i fjor, og 52 prosent av alle helt ledige i fylket bor i Trondheim.

ANNONSE