ANNONSE
Annonse
Nea Radio

16 bedrifter i Holtålen får coronamidler

Foto: Marius Haugan Lillegjære

Formannskapet behandlet tirsdag 19 søknader fra bedrifter om støtte fra det kommunale næringsfondet.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Holtålen har mottatt nesten 1.9 millioner kroner i ekstraordinært tilskudd til sitt kommunale næringsfond - midler som kommer fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, via Trøndelag fylkeskommune, som en del av krisepakken til næringslivet i forbindelse med Covid 19.

– Midlene skal brukes til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale, heter det i innstillingen til formannskapet.

Målgruppen er bedrifter og andre næringsaktører. Midlene skal gis som bedriftsrettet støtte, men kan også benyttes til andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.

Til sammen ble det søkt om over 3.2 millioner og 16 av søknadene ble innvilget: (I parentes står beløpet det ble søkt om)

Bergstaden Bygg AS, 150.000 kroner (150.000)

Gaula Tradisjonsmøbler AS, 80.000 kroner (125.000)

Frosta Bobil & Caravan AS, 170.000 kroner (551.000)

Horsemanship & Hovslager Norge, 50.000 kroner (235.000)

Findland Trevare AS, 90.000 kroner (105.495)

Skjertuva Frisør AS, 50.000 kroner (278.427)

Atelier Fjellpryd AS, 70.000 kroner (200.000)

Entreprenør Hans inge Aasen AS, 50.000 kroner (250.000)

Hilde Vårhus, 40.000 kroner (94.000)

Aune Trevare AS, 90.000 kroner (120.000)

Gaula Tradisjonsmøbler AS, 80.000 kroner (110.000)

Kameleon Bygg AS, 50.000 kroner (200.000)

Kaffekråa AS, 176.362 kroner (176.362)

Ålen Aktivum AS, 65.000 kroner (85.000)

Synåla AS, 70.000 kroner (108.750)

Visit Hessdalen AS, 100.000 kroner (160. 500)

Disse fikk ikke støtte:

Experio, (197.500)

Kafe Fjellopplevelse, (50.000)

Sollie Laft, (50.000)

Nøkkelord

ANNONSE