Annonse
Nea Radio

1500 nye plasser for høyere yrkesfaglig utdanning

Fylkespolitiker Kari Anita Furunes Foto: Anette Fossmo

Trøndelag kan glede seg over å bli tildelt flest studieplasser på landsbasis.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Regjeringen har bevilget så mye som 1500 nye studieplasser for høyere yrkesfaglig utdanning, en sak som næring landet over har stor glede over. Men det er spesielt hyggelig for Trøndelag, som har fått tildelt desidert flest plasser. I løpet av to tildelinger har vi så langt fått hele 269 plasser. Fylkespolitiker Kari Anita Furunes er både leder i hovedutvalg utdanning og styreleder i fagskolen, og forteller med glede og engasjement om den gode nyheten.

- Det her er en kjempe gladnyhet. Fylkeskommunen har jo ansvaret for høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag, og vi har satset hardt på yrkesfag og fått større innsøking de senere årene. Derfor har det vært viktig for oss å ha et høyere yrkesfaglig utdanningstilbud med et stort antall. Når vi har innsøking på yrkesfag er det også kjempebra å ha et godt tilbud for videre utdanning. Og det har vi nå fått, forteller Furunes.

- Det her er et tett samarbeid med næringslivet. Vi har jo et ansvar for å utdanne den kompetansen som næringslivet trenger. Og vi trenger gode, nevedyktige hender for å utvikle Trøndelag. Vi har dyktige studenter, veldige dyktige lærere og med det tette samarbeidet med næringslivet har dette gitt veldig gode tilbud i Trøndelag., fortsetter hun.

Saken fortsetter etter radiointervjuet

Nytt studietilbud – både attraktivt og nødvendig

I tillegg til flere nye studieplasser vil det også dukke opp en helt ny utdanning innenfor høyere yrkesfaglig utdanning i fylket. Faget heter «Ledelse i Havbruksopperasjon» og har oppstart allerede til høsten. Et område fylkespolitikerne har jobbet hardt med å få på plass, da de lenge har sett behovet for et slikt tilbud.

- Vi har fått godkjenning og skal fra høsten av starte opp tilbud i «ledelse i havbruksopperasjon». Det har vært jobbet med over lengre tid og vi har nå fått godkjenning til å starte opp. Det er et typisk eksempel på en utdanning hvor man har sett behov over lengre tid, men som ikke har eksistert her, forklarer Furunes.

- Når vi nå åpnet opp for det ser vi at det er veldig god innsøking på de 40 plassene vi har, som er fordelt på ytre Namdalen, Hitra og Frøya. Det er jo 40 plasser men 82 søkere, vi får også søkere fra andre fylker. Så det her er et veldig attraktivt tilbud og noe det virkelig er et stort behov for. Vi ser jo i forhold til den næringsutviklingen som er og de bransjene som utvikler seg mest. Og her har det vært et veldig stort behov, som vi nå for gjort noe med, legger hun til.

Forventes en dobling i antall plasser

Studieforløpet til høyere yrkesfaglig utdanning er lagt opp fleksibelt for å kunne tilpasse de fleste behov. Det er både muligheter for de som ønsker å kombinere utdanningen med jobb via deltidsstudier, samtidig som det er heltidsstudier for de som tenker å sette av all sin tid til utdanning. I tillegg er det løsninger som fjernundervisning via web og tilrettelegging etter behov, det vil si at man kan kjøre de ulike årene forskjellig. Det er altså lagt opp for at studenten skal ha best mulig opplevelse, så man får en ryddig og tilpasningsdyktig utdanning. Og studentene er ønsket, da vi har et stort behov for kompetansen utdanningen medfører i næringslivet.

- I tillegg til tildelingene som allerede er kommet, så ble det vedtatt i stortinget forrige uke at det kommer ytterligere plasser, på totalt 7000. Det skal komme 500 til i løpet av neste år, så blir det en opptrapping på 1000 hvert år i en 5års periode. Og da er det jo kjempeviktig at vi nå sammen med næringslivet, utvider og utvikler de tilbudene som det er behov for, sier Furunes.

- Vi ser det at kommunene rundt omkring og Trøndelag som fylke har et veldig bredt næringsliv, og sånn sett er det viktig at vi dekker godt. Vi har jo fag her som blant annet byggfag, mekatronikk - som er en kombinasjon av mekanikk og elektronikk og helsefag. Det er mange varianter, legger hun til.

Furunes oppfordrer både fagskolearbeiderne og bedriftene til å gjøre seg kjent med de ulike mulighetene høyre yrkesfaglig utdanninger tilbyr, og ta kontakt med skolene. Hun forteller at det i fylkestinget er bestilt en sak for å styrke skolene, hvor de har bedt om ressurser for lokaler, lærer og det administrative.

- Vi ser nå en så stor økning at vi tilnærmet kan forvente en dobling i antall plasser for høyere yrkesfaglig utdanning de neste årene. Så her er det virkelig muligheter for næringslivet å få utdannet den kompetansen man har stort behov for, smiler hun.

Skaper historie ved å utvikle Trøndelag

Muliggjøringen av en så stor forbedring i den høyere yrkesfaglige utdanningen kommer i bunn og grunn i fra en ting; beinhard jobb og satsing blant politikerne, både regionalt og nasjonalt.

- Disse pengene kommer jo fra statsbudsjettet. Når det gjelder Trøndelag fylkeskommune så har vi jo ansvaret for alle høyere yrkesfaglige utdanningene i Trøndelag, både de private og de offentlige. Nå har det vært slik at fylkeskommunen har syv skoler, vi gjør en prosess der nå, så fra og med 1.august er dette en skole med syv avdelinger, sier Furunes.

- Vi har midler fra statsbudsjettet som ligger på 67 millioner, men for å styrke har vi som fylkeskommune lagt inn 10 millioner selv. Det vi ser nå, med styrkninger, er jo at vi får 10 millioner ekstra tildelt allerede i høst. Dette her er ene og alene et politisk arbeid som har gjort det mulig, det er jo politiske beslutninger i stortinget som har gjort at vi har kommet dit vi har gjort i dag. Og vi er jo veldig stolte av å ha fått til dette, som har så stor betydning for regionen. Så her er det et samarbeid mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og FRP som har gjort det mulig at vi har fått flertall og nå klarer å få opp kapasiteten så mye både i Trøndelag og resten av Norge, tilføyer Furunes.

Som leder i hovedutvalg utdanning og styreleder i fagskolen, er Kari Anita Furunes riktig så fornøyd med den nye retningen til høyere yrkesfaglig utdanning.

- Det her er jo en veldig ønskelig politikk og noe vi jobber for, så selvfølgelig er jeg veldig fornøyd med det. Som fylkeskommune skal man drive med samfunnsutvikling og vi har en visjon om at vi skaper historie. Vi skaper historie ved å utvikle Trøndelag. Og de her dyktige hendene er helt nødvendig for at vi skal komme oss videre, derfor er jeg kjempefornøyd og kjempestolt over det arbeidet som er gjort for at det her skal være mulig, avslutter hun.

Nøkkelord