ANNONSE
Annonse
Nea Radio

NAV:

103 færre arbeidssøkere sist uke

I uke 11 er det registrert 14 368 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak i Trøndelag. Det er 103 færre enn sist uke, sier NAV i en pressemelding.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Blant arbeidssøkerne er 7 436 helt ledige (3%), og det er en nedgang på 127 personer fra forrige uke. Antall delvis ledige er 5 860 (2,4%), og er 29 flere enn forrige uke. Antall tiltaksdeltagere er 1072 tiltaksdeltakere (0,4%), fem færre enn sist uke. Totalt er nå 5,8 prosent av arbeidsstyrken i fylket registrert som arbeidssøkere.

– Reiseliv og transport er fortsatt bransjen som har flest ledige, samtidig er det også her vi har registrert størst nedgang de siste ukene. Det tyder på litt høyere aktivitet i disse bransjene, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.

Faller i alle aldersgrupper unntatt for de 60 år og over

Antallet helt ledige faller i alle aldersgrupper bortsett fra den eldste aldersgruppen fra 60 år, her er det 14 flere ledige sammenlignet med forrige uke. Høyest andel helt ledige i aldersgruppen 20-24 år med 4,4 prosent, lavest andel helt ledige i aldersgruppen 19 år og under med 1,8 prosent

Nedgangen i ledige i reiseliv og transport fortsetter

Flest helt og delvis ledige finner vi fortsatt innenfor reiseliv og transport samt butikk og salgsarbeid. Antall helt ledige går ned i alle yrkesgrupper med unntak av undervisning, meglere og konsulenter, akademiske yrker og ingen eller uoppgitt yrkesbakgrunn. Nedgangen er størst innen reiseliv og transport (-53), serviceyrker (-33) og bygg og anlegg (-15).

Antall delvis ledige øker innenfor reiseliv og transport (+24), innenfor serviceyrker (+14). Det er også en liten økning innenfor bygg og anlegg og ingeniør- og ikt fag (begge +6)

Antallet nye registrerte arbeidssøkere i perioden er 344, det er 29 færre enn forrige uke.

Antall permitterte går ned

Antallet permitterte er 4 884 (1 912 helt ledige, 2 971 delvis ledige), det er 50 færre sammenlignet med forrige uke. Som andel av arbeidsstyrke utgjør de permitterte 2,0%.

Nøkkelord

ANNONSE