– Kjønnsskillene er fortsatt store i media, arbeidsliv, politikk og familie

Ann Elisabeth Hansvold FOTO: Per Magne Moan

Lederen i Holtålen Arbeiderparti med leserinnlegg på kvinnedagen.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Leserinnlegg:

Den internasjonale kvinnedagen 8.mars 2018

Så er det ett år siden siste 8. mars. Skal jeg si gratulerer med dagen, eller skal jeg si fortsett kampen sammen med oss. Jeg heller mot det siste. For hvilket år har dette vært sett i lys av likestilling og kvinnekamp.

Kjønnsskillene er fortsatt store i media, arbeidsliv, politikk og familie. Kvinner og menn skal reelt ha like muligheter. Mye er gjort tidligere og vi skal ikke glemme kampen som mange har stått i før oss. Dette gjelder for både kvinner og menn. Likestilling er en frihetskamp, og vi er ikke i mål. Det er for langt mellom de formelle rettigheter folk har , og de reelle mulighetene til frihet folk opplever i livene sine. Vi er ikke i mål før kvinner og menn har de samme rettighetene og mulighetene i arbeidslivet, i familien og i samfunnet generelt.

Fortsatt er lønnsgapet mellom kvinner og menn en realitet. Innenfor EU er Storbritannia det landet hvor lønnsforskjellene har økt raskere enn noe annet sted i Europa. ( Europakommisjonen ). Her i landet er vi heller ikke i mål når det gjelder å tette lønnsgapet. Når vi vet hvor viktig det er for verdiskapinga at også kvinner er aktive i arbeidslivet, bør likelønn være av interesse å få til for hele samfunnet. Det at kvinner er yrkesaktive er mer verdt enn oljeinntektene. Likestillingskampen handler også like fullt om menn. Det å ha et mannsutvalg er et viktig ledd i likestillingskampen og vi trenger å sette ned et nytt! Fordi uansett hvordan vi ser på det er det gjennom fellesskapet vi får til det vi vil, og gjennom fellesskapet vi vinner kamper. Vi trenger hverandre. Derfor er den internasjonale kvinnedagen også en frihetskamp for alle- kvinner og menn!

Et samfunn der folk diskrimineres på grunn av kjønn, seksuell legning eller etnisitet , er et samfunn som sløser med sine menneskelige ressurser. Det har vi ikke råd til.

Så min oppfordring er: Fortsett kampen sammen med oss! Det handler om mennesker og hvilket samfunn vi vil ha.

Ann Elisabeth Hansvold leder Holtålen arbeiderparti

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev

«Nærpolitireformen» som ble «Fjernpolitireform»
  • Leserbrev

Da regjeringen lanserte politireformen i 2015, var målet å «sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljø som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer».

EUs energiunion og Trøndelag
  • Leserbrev

Senterungdommen mener at kraft og energi ikke må bli en vare i EU-markedet, men brukes til å bygge fremtidas Trøndelag.

Er likestillingen vår-grønn? Og hva gjør Grønnstrømpene?
  • Leserbrev

Leserinnlegg fra MDG på kvinnedagen.

 
Godt kollektivtilbud for hele Trøndelag

- For distrikts-Trøndelag har endringene i kollektivtilbudet blitt dårligere for pendlere, ungdom som skal hjem på kveldstid og folk som skal til sykehus, skriver Trøndelag SV i dette leserinnlegget.

Varaordfører Salvesen om alkoholpolitikken på Røros

Mener det er oppsiktsvekkende at et flertall i Røros kommunestyre strammer inn de tradisjonelle serveringstidene i Rørosmartnan.

Mann deg opp da, mann!
  • Leserbrev

- Likestilling er ikke en sak kun for kvinner. Menn er nødt til å ta likestillingskampen for seg og sin famille, og det kan hende de må ofre noe på veien. Likestilling kommer ikke av seg selv, skriver barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland i dette innlegget.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE