Coop Røros velger Coop Midt-Norge

Domus Kjøpesenter, Røros FOTO: John Drugli

Ingen mister jobben.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.02.2018 kl 10:28

Nea Radio
Nea Radio

I en pressemelding fredag formiddag blir det gjort kjent at Coop Røros SA går for fusjon med Coop Midt-Norge.

I meldinga står det blant annet at Coop Røros SA nå er i en økonomisk situasjon som tilsier at vi må søke partnerskap med et større samvirkelag for å kunne opprettholde og styrke posisjonen som en av de største og viktigste handels- og samfunnsaktører i Røros. Coop Røros SA har over lang tid slitt med å skape lønnsomhet i totalitet og i mange av våre butikker. Vi har et stort investeringsbehov og vi har behov for å styrke kompetansen på en rekke områder slik at vi kan fremstå som en profesjonell handelsaktør. Behovet for å finne en solid økonomisk fusjonspartner som har nødvendige ressurser og kompetanse til å bistå virksomheten vår, er betydelig.

I perioden november 2017 til januar 2018 er det gjennomført mulighetsstudie om en mulig fusjon med både Coop Oppdal SA og Coop Midt-Norge SA. Det er gjennomført to forhandlingsmøter med hver av partene, samt at det er gjennomført to informasjonsmøter med ansatte og styret, en med Coop Midt- Norge SA og en med Coop Oppdal SA. Før, mellom og etter hvert forhandlingsmøte har forhandlingsgruppen gjennomført interne møter som forberedelse og oppsummering. Gruppen har på denne måten opparbeidet et betydelig beslutningsgrunnlag om hvilken retning de videre forhandlingene bør ta. I tillegg er det gjennomført møter mellom administrasjonen i Coop Røros SA og administrasjonene i både Coop Oppdal SA og Coop Midt-Norge SA.

På styremøte den 8. februar 2018 har et enstemmig styre besluttet å anbefale at Coop Røros SA går videre i formelle fusjonsforhandlinger med Coop Midt- Norge SA, der målsettingen er fusjon mellom de to samvirkelagene.

Styret i Coop Røros SA vil derfor innkalle til et ekstraordinært årsmøte i begynnelsen av mars, der årsmøtet anbefales å gi sin tilslutning til styrets vedtak om å gå inn i formelle fusjonsforhandlinger med Coop Midt-Norge SA.

Et sluttresultat fra forhandlingene vil foreligge i løpet av våren 2018. Etter at dette er gjennomgått og godkjent i styret i Coop Røros SA, vil det innkalles til et nytt ekstraordinært årsmøte mot slutten av første halvår der en endelig beslutning skal tas.

Saken fortsetter under bildet

Se bildet større

Coop Midt-Norge

Styret mener at en fusjon med Coop Midt-Norge SA er det som best sikrer en god fremtidig utvikling for Coop i Røros. Det er vurdert fordeler/ulemper for ansatte, medlemmer, butikker og samvirkelaget, samt lokalsamfunnet.

For ansatte betyr dette at ingen mister jobben som følge av fusjonen. Det vil også fortsatt være administrative funksjoner på Røros, med nøkkelrolle i Coop

Produsentmiljøet innen lokalmat på Røros får en styrket posisjon inn mot Coop som kunde og Coop Midt-Norge SA har finansiell soliditet til å være med på å utvikle Røros sentrum som handelssted og kan opprettholde samvirkelaget som en samfunnsaktør, blant annet med støtte til lokal kultur og idrett.

En fusjon med Coop Midt-Norge SA vil sikre videre drift og utviklingsmuligheter for begge samvirkelag og gi økte stordriftsfordeler som vil komme lagene og lagets medlemmer til gode. Lokalmat fra Røros er en kategori i sterk utvikling, og med et stort potensial. Det er også en kategori som kan differensiere oss mot konkurrentene. Det er en naturlig forbindelse mellom Røros og Trondheim, både handelsmessig og kulturelt. Trondheim er regionhovedstaden, mens Røros er blant favorittdestinasjonene for folk i Trondheim - kjent for kulturarv, lokalmat og spennende tilbud. Medlemmene i Coop Røros SA handler i Coop Midt-Norge SA sine butikker når de er i Trondheim, og vil med en fusjon få nye fordeler. Tilsvarende er en stor andel av hytteeierne i Røros fra Trondheim.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Jervejakta avsluttet
  • Nyheter

Åtte felte jerver ble resultatet etter at lisensjakta i rovviltregion 6 ble avsluttet forrige uke. Hele sju av jervene var tisper.

Tydal sier ja til regionsamarbeid
  • Nyheter

Kommunestyret i Tydal vil fortsette samarbeidet i Værnesregionen og er også positiv til det nye Midt-Trøndelag-samarbeidet. Men på èn betingelse.

 Utenlandstrafikken økte
  • Nyheter

Oppdal øker med 31,6 prosent internasjonale gjestedøgn
, og hele Trøndelag opplevde en positiv vekst i antall samlede gjestedøgn fra utlandet mellom januar og desember 2017 sammenlignet med samme periode i 2016.

 
Stiller lånegaranti for Selbuskogen
  • Nyheter

Selbuskogen får 7,5 millioner mer å rutte med når Stjørdal kommune nå garanterer for lån.

Tidenes årsresultat for Stjørdal
  • Nyheter

Dersom de foreløpige tallene som ble lagt fram i kommunestyret torsdag kveld slår til, går Stjørdal med 80 millioner kroner i overskudd for 2017. Det er rekord.

Lanserte ny Leaf
  • Nyheter

Torsdag ble den nye modellen av el-bilen Nissan Leaf lansert hos Trio Bilsenter på Stjørdal.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE