TrønderEnergi i endring

KONSERNSJEF Ståle Gjersvold i TrønderEnergi leder et selskap i spennende utvikling. FOTO: Åge Hojem/TrønderEnergi

- Energibransjen står ved et vegskille. Vi har forberedt oss i lang tid, og timingen er god for at TrønderEnergi nå gjør viktige veivalg for hva og hvordan vi skal satse fremover, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Faktaboks

TrønderEnergi skal levere energi og skape verdi – for kunder, eiere, ansatte og samfunn.

TrønderEnergi er organisert som et konsern med TrønderEnergi AS som morselskap med en rekke datterselskaper. Konsernet har fem forretningsområder; Produksjon, Ny fornybar, Handel, Kunde og Nett. Konsernsjef Ståle Gjersvold er daglig leder av konsernet. TrønderEnergi har i overkant av 400 ansatte og omsetter for rundt 1,5 milliard NOK årlig.

TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Sør-Trøndelag, KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap) og Nordmøre Energiverk AS.

Slår sammen kompetansemiljøer og oppretter nytt forretningsområde

TrønderEnergi slår sammen storkunde-, krafthandels- og innovasjonsmiljøene til et nytt forretningsområde som vil ha som hovedoppgave å bane videre veg for et lønnsomt, effektivt og velfungerende fornybarsamfunn. Det nye forretningsområdet etableres med virkning fra 1. mars 2018 og skal ledes av nåværende nettdirektør i TrønderEnergi, Bård Olav Uthus.

Se bildet større

TRØNDERENERGI ønsker at Bård Olav Uthus skal lede et nyopprettet forretningsområde i TrønderEnergi. Selskapet slår sammen storkunde-, krafthandels- og innovasjonsmiljøene til et nytt forretningsområde som vil ha som hovedoppgave å bane videre vei for et lønnsomt, effektivt og velfungerende fornybarsamfunn. FOTO: TrønderEnergi

Med dette grepet ønsker TrønderEnergi å posisjonere seg for å utnytte de mulighetene og utfordringene ny fornybarteknologi, nye forretningsmodeller og nye markedsmodeller skaper for kraftbransjen.

- I TrønderEnergi har vi lang erfaring med håndtering av både energimarkeder og energisystemer. Vi opplever en utvikling der stadig flere aktører henvender seg til oss med et ønske om å utnytte de mulighetene som oppstår innen blant annet lokale energisystemer, egen produksjon og lagring av energi.

- Ved å samle fagkompetansen i én enhet får vi større kraft til å ta del i mulighetene som oppstår. I tillegg arbeider vi tett med innovasjonsmiljøene i teknologi- og kunnskapshovedstaden Trondheim. Til sammen gir dette oss et godt utgangspunkt for å hjelpe frem utviklingen av lønnsomme fornybare løsninger, også utenfor landets grenser, sier Gjersvold.

Se bildet større

TRØNDERENERGI konstituerer Bjørn Rune Stubbe i jobben som nettsjef. FOTO: TrønderEnergi

Avslutter tradisjonelt strømsalg

Samtidig som TrønderEnergi satser på ekspertise og spisskompetanse innen nye energiløsninger til blant annet bedriftsmarkedet, så avhendes strømsalgsvirksomheten som i all hovedsak har vært rettet mot privatmarkedet. Strømsalgsvirksomheten selges til Trondheim Kraft, som er en del av Fjordkraft-systemet.

- Forenklet sagt handler dette om at TrønderEnergi i fremtiden ikke vil være den beste til å drive frem forretning basert på salg av strømavtaler til flest mulig, billigst mulig. På dette området er de nasjonale aktørene med minimum flere hundre tusen kunder mye bedre posisjonert enn oss. I tillegg mener vi å ha bedre forutsetninger for å lykkes i de nye markedene ved å prioritere konsernets kjernekompetanse der vi kan skape størst fremtidig verdi for både kunder og eiere, sier Gjersvold.

Forhandler om nytt nettkonsern med NTE

TrønderEnergi har lenge vært pådriver for større enheter i den norske kraftbransjen. Som Nea Radio fortalte tirsdag ønsker TrønderEnergi sammen med NTE nå å etablere et nettkonsern i Trøndelag med rundt 230.000 kunder. På sikt er ambisjonen en enda større samling av nettselskaper – fra Dovre i sør til Saltfjellet i nord.

- Dette vil kunne bli et av landets beste og mest lønnsomme nettselskaper, for både kunder og eiere, sier styreleder i TrønderEnergi, Per Kristian Skjærvik.

Satser tyngre på operatørskap

Salg av operatørtjenester til eiere av vindkraft er også et område TrønderEnergi har valgt ut som satsingsområde.

- Sammen med Statkraft og Nordic Wind Power bygger vi nå verdens femte største landbaserte vindkraftprosjekt på Fosen. Fra før har vi lang fartstid i å drifte kommersiell vann- og vindkraft. Denne erfaringen har vi brukt til å bygge en effektiv modell og organisasjon for operatørskap vind. Dette gjør at vi klarer å gjøre god forretning ut av vindkraftanleggene vi drifter, selv når strømprisene er lave, sier Gjersvold.

De grepene TrønderEnergi nå gjør kommer på toppen av det omfattende endrings- og moderniseringsarbeidet selskapet har jobbet med i lengre tid.

- Vi har effektivisert og omstilt mye de siste årene. Jobbet med kultur, kontinuerlig forbedring og ansvarliggjøring av våre ansatte. Dette har løftet oss på innovasjons- og utviklingsområdet, og vi ser det også gir uttelling i form av stadig bedre resultater i den daglige driften, sier Gjersvold.

Resultatene for hele 2017 blir offentliggjort i april i år.

- Nå fortsetter vi med full tyngde for å bygge fremtidens TrønderEnergi. Vi skal gjøre oss gjeldende som en ledende fornybaraktør, og målet er at det skal bli både lønnsomt og spennende på veien videre mot fornybarsamfunnet, sier konsernsjefen.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Dødsulykka i Snåsa påklages
  • Nyheter

Etter ønske fra de pårørende er statsadvokaten sin påtaleavgjørelse etter dødsulykka i Snåsa nå påklaget til riksadvokaten.

Nå skal all diabetesmat ut fra sykehjemmene på Røros

Da Anne Revergård undersøkte kunnskapen ansatte i kommunehelsetjenesten hadde om diabetes, fant hun store hull. Nå reiser hun rundt for å spre kunnskap, og denne uka holdt hun fagdager på Røros.

Bruktbilmesse på Torgkvartalet
  • Nyheter

I helga kan du kjøpe deg ny brukt bil på kjøpesenter. Det vil si, i parkeringskjelleren på Torgkvartalet.

 
Tillater alkoholservering i kjøpesenter
  • Nyheter

Nå kan du nyte alkohol på kjøpesenter i Stjørdal. Men kriteriene for å få skjenkebevilgning er strenge.

Innfører ikke stønadskutt
  • Nyheter

Kommunestyret i Stjørdal valgte torsdag å stemme ned rådmannens innstilling om en reduksjon i sosialstønad på 5 %.

Nyetablering: Huttiheita Media

Navnet på bedriften inspirert av nedslitt buss fra loppemarked i Oslo.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE