Tredoblet antall forsikringskunder

FLERE BRUK OG BØNDER: Antall kunder innen landbruket øker raskt i Landbruksforsikring. En ny samarbeidsavtale med Norges Bondelag bidrar sterk til veksten. FOTO: Jo Stenersen/Landbruksforsikring

Landbruksforsikring rundet 50.000 kunder i fjor, viser nye regnskapstall. En ny samarbeidsavtale med Norges Bondelag om kollektive personforsikringer bidro sterkt til veksten.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

– Vi overtok de kollektive gruppeliv- og ulykkesforsikringene for Bondelagets medlemmer 1. oktober i fjor. Dette har gitt et kraftig løft i antall landbrukskunder, som ved årsskiftet var om lag 36.000, sier Håvard J. Djupedal, administrerende direktør i Landbruksforsikring AS.

Landbruk er et kjerneområde for selskapet, som også har fremgang på privat- og bedriftsmarkedet. Samlet sett økte antall kunder til
52.000, som tilsvarer en vekst på drøyt 200 prosent.

Landbruksforsikring tilbyr alle typer skadeforsikringer til både bønder, næringsliv og privatpersoner. Personforsikringene omfatter yrkesskade, gruppeliv, uførekapital, reise og kollektiv ulykkesforsikring.

– At vi ble foretrukket av Bondelaget var fjorårets viktigste begivenhet for oss. Gjennom samarbeidet får vi kunnskap og impulser som gjør oss til en enda bedre partner og rådgiver for kundene våre, sier Djupedal.

Passerte 500 millioner

Også de økonomiske resultatene for 2017 ble gode. Premievolumet var ved årsskiftet 514 millioner kroner, opp 158 millioner fra året før. Brutto erstatningskostnader var 335 millioner. Brutto skadeprosent ble på 78,8. Resultat før skatt var 28,8 millioner.

Landbruksforsikrings investerte kapital utgjorde 664 millioner kroner ved årsskiftet. Totalavkastningen ble 6,6 prosent, tilsvarende 39,7 millioner kroner. Samlet forvaltningskapital ved utgangen av 2017 utgjorde 1 138 millioner kroner, mot 971 millioner ved forrige årsskifte.

– Vi har et uttrykt mål om fortsatt vekst i årene som kommer, samtidig som vi legger vekt på at veksten skal være sunn og lønnsom. Slik sett viser regnskapet for 2017 at vi er på rett kurs, sier Djupedal.

Ny konsernstruktur

Gjennom kjøp av aksjer fra Nortura og Felleskjøpet ble Landkreditt nylig majoritetseier i Landbruksforsikring. Når alle offentlige godkjenninger er formelt i orden, er planen at forsikringsselskapet endrer navn til Landkreditt Forsikring AS, og blir et konsernselskap i Landkreditt.

– Dette sikrer oss solid, langvarig eierskap, og er svært positivt sett med våre øyne. Bank, forsikring og fond er gode, komplementære produkter. Også distribusjonskonseptet vårt passer godt inn i Landkreditt, som har et uttrykt strategisk mål om å være landbrukets finanskonsern, sier Håvard J. Djupedal.

Antall medarbeidere i Landbruksforsikring økte fra 50 til 61 i 2017. I tillegg til eget salgsapparat satser selskapet på et utstrakt samarbeid med agenter og meglere for å nå flere kunder lokalt.

Siste nytt i Nyheter

Nå kan du kjøpe litt av RørosBanken

Skal styrke egenkapitalen med opp mot 70 millioner.

Ber Regjeringen agere klokt i prosessen med regionreformen
  • Nyheter

Sametingspresident Aili Keskitalo har tatt kontakt med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland med en forventning om gode løsninger i saken om sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommuner.

Ny internasjonal arbeidsmiljøstandard
  • Nyheter

Nylig ble verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø, ISO 45001, lansert.

 
Regionalt bygdeutviklingsprogram
  • Nyheter

Områdesatsing, helhetlig ressursforvaltning og bioøkonomi er sentrale områder i det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet for Trøndelag.

Bussbeltekontroller denne uka
  • Nyheter

Det er heldigvis få bussulykker, men dersom du sitter usikret og det skjer ei ulykke, kan det få store konsekvenser.

Stor jaktinteresse i Selbu
  • Nyheter

Det har kommet inn mange søknader om småviltjakt i 2018, langt flere enn det Selbu fjellstyre har mulighet til å innvilge.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE