Post bare annenhver dag?

POSTEN I ENDRING: Samferdselsdepartementet foreslår å redusere postutdelinga.

3000 postbud kan bli overflødige når regjeringa nå foreslår å redusere postutdelinga til annenhver dag. Årsaken er raskt fallende postvolum, og dermed stigende kostnader ved å opprettholde dagens utdelingsfrekvens på fem dager i uka.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Faktaboks

Forslaget om postombæring

Regjeringa har fått utredet kostnader ved ulike utdelingsfrekvenser for post.

Å fortsette med fem dager i uka vil koste nesten en milliard kroner mer i 2025 enn i dag.

Å gå ned til én dag i uka vil koste rundt 60 millioner kroner mer årlig framover.

Regjeringa foreslår å dele ut post annenhver dag, noe som skal gi en innsparing på 500 millioner kroner årlig fra 2020, og 650 millioner kroner årlig fra 2025, sammenlignet med post fem dager i uka.

I høringsnotatet skriver regjeringa at Posten ville gått over til levering annenhver dag allerede i år, om de bare skulle ta kommersielle hensyn.

I 2021 ville Posten gått over til utlevering én dag i uka, om de sto fritt til å bestemme selv.

Høringsfristen er 6. april

Kilde: Regjeringens høringsnotat/Fri Fagbevegelse

2500 årsverk eller 3000 postbud kan bli overflødige når regjeringa foreslår å redusere postutdelinga til annenhver dag.
Forbundsleder Odd Christian Øverland i Postkom (Norsk Post- og kommunikasjonsforbund) mener at endringa ikke kan innføres før i 2020, skriver Fri Fahbevegelse. Forslaget ble sendt ut på høring tirsdag.

Postkom krever midler og tid

Til Fri Fagbevegelse sier forbundsleder Odd Christian Øverland i Postkom at han lenge har vært inneforstått med at denne dagen ville komme. Men når Posten skal gjennomføre en av de største nedbemanningene i historien, krever han at det blir gjort på skikkelig vis. Det betyr penger til å gi de ansatte en verdig avslutning på arbeidsforholdet i Posten, midler til å gjøre prosessen på skikkelig vis og nok tid til å få gjort det. Det innebærer at Postkom mener en endring til utdeling annenhver dag ikke kan innføres før 2020, skriver nettstedet.

Et grovt regnestykke tilsier at så mange som 2500 årsverk kan bli overflødige om man ender på annenhver dag, og at det kan utgjøre så mange som 3000 ansatte.

Se bildet større

POST I ENDRING: Odd Christian Øverland er forbundsleder i Postkom, Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund. FOTO: Postkom

Tapt kamp mot digitalisering

– Dette kommer av digitaliseringen av samfunnet, og at kundene sender færre brev. Å kjempe i mot denne utviklingen, er ikke en kamp vi kan vinne. Men det er en dramatisk utfordring når mange og godt voksne ansatte risikerer å miste jobben sin i et kort tidsvindu. Vår forventning og krav er et trepartssamarbeid om denne prosessen, sier Øverland.

Det innebærer at Postkom, Posten og eieren, ved regjeringa, frigir nok ressurser i mennesker og kroner og ører for å få til gode løsninger, sier Øverland til Fri Fagbevegelse.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Tydal stenger scooterløyper
  • Nyheter

Rekreasjons- og isfiskeløypene til Essand og Nesjøen i Tydal blir stengt lørdag og søndag.

Motorferdsel-støtte fra Selbu
  • Nyheter

Senterpartiets forslag om å endre forskriften for motorferdsel i utmark og islagt vassdrag får bred politisk støtte fra Selbu.

Fredag er påskas store bulkedag
  • PÅSKE

Fredag før påskeuka er den store utfartsdagen. I fjor ble det meldt inn 1300 bilskader på denne dagen.

 
Nå kan du kjøpe litt av RørosBanken

Skal styrke egenkapitalen med opp mot 70 millioner.

Ber Regjeringen agere klokt i prosessen med regionreformen
  • Nyheter

Sametingspresident Aili Keskitalo har tatt kontakt med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland med en forventning om gode løsninger i saken om sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommuner.

Ny internasjonal arbeidsmiljøstandard
  • Nyheter

Nylig ble verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø, ISO 45001, lansert.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE