Mer skogvern

SKOGVERN på høring, her fra Kvernskora i Meråker. FOTO: Eldar Ryan ( Fylkesmannen i Trøndelag)

Fylkesmannen i Trøndelag sender forslag om vern av skogområder på høring. 14 nye naturreservat er foreslått opprettet, mens sju områder er utvidelse av eksisterende verneområder.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.04.2018 kl 11:24

Nea Radio
Nea Radio

Fylkesmannen sender nå på høring forslag om vern av skogområder. Det foreslås opprettelse av 14 nye naturreservat, mens sju områder er utvidelse av eksisterende verneområder.

Områdene er:

Renselelva naturreservat, Røyrvik kommune
Homstad naturreservat, Overhalla kommune
Ledangsvalen naturreservat, Namdalseid kommune
Honnavasslia naturreservat, Flatanger kommune
Vegsetlia naturreservat, Snåsa kommune
Utvidelse Finsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune
Ålnestangen og Tynestangen naturreservat, Snåsa kommune
Utvidelse Kvamsfjellet naturreservat, Steinkjer kommune
Svartberget naturreservat, Namdalseid kommune
Utvidelse Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, Verdal kommune
Kringåsan naturreservat, Stjørdal kommune
Kvernskora naturreservat, Meråker kommune
Utvidelse Hildremsvatnet naturreservat, Bjugn kommune
Utvidelse Nordelva naturreservat, Bjugn kommune
Storlidalen naturreservat, Indre Fosen kommune
Berga naturreservat, Indre Fosen kommune
Kongsliin naturreservat, Klæbu kommune
Stavåa naturreservat, Rennebu kommune
Utvidelse Svarttjønnåsen naturreservat (Gullaugtjønna NR), Melhus kommune
Utvidelse Urvatnet og Litlbumyran naturreservat, Meldal kommune
Utvidelse Gråura naturreservat, Oppdal kommune

- Områdene er frivillige tilbud fra de private grunneierne. Det er areal på Statskog i ett område, Litlbumyran – Utvatnet i Rennebu kommune. Allskog har vært de private grunneierne forhandlingspartner, skriver Fylkesmannen i Trøndelag.

Områdene har naturtyper som boreal regnskog, kalkskog, blandingsskog i lavlandet, edellauvskog, svartorsump, bekkekløft og gammel skog under naturlig dynamikk. Noen av områdene er utvidelser av eksisterende naturreservat. Et skogområde er utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, i Verdal kommune. Områdene utgjør 54436 da, hvorav 35491 da er skogareal, noe som utgjør 0,21% av skogarealet i fylket.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Utvider nasjonalpark på Dovrefjell
  • Nyheter

Det tidligere skytefeltet på Hjerkinn er nå en del av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Nasjonalparken øker med over 130 kvadratkilometer.

Vanvittig bra lyttertall for lokalradio
  • Nyheter

Lokalradioene fortsetter å kapre lyttere, og nok en gang setter Nea Radio ny «verdensrekord» i lytting på lokalradio. Det viser tall for første kvartal fra lokalradioundersøkelsen som Kantar TNS lager.

Provoserte Værnes-ordførere
  • Nyheter

Ordførerne i Værnesregionen er provosert over at det på grunn av den økonomiske situasjonen i politidistriktet ikke kommer til å bli ansatt faste politikontakter i alle kommunene i regionen innen 1. juni, som er oppstartsdato for den nye reformen.

 
Selbusjøen fylles
  • Nyheter

Selbusjøen er så å si "tom". Nå skal den fylles igjen, lover Statkraft.

Vedtok å bygge modulbarnehage ved Kvitsanden

Torsdag kveld vedtok kommunestyret i Røros at den midlertidige modulbarnehagen skal bygges ved Kvitsanden barnehage. Målet er at den skal stå klar til det nye barnehageåret begynner.

Skal bygge deler av det nye bo-, helse og velferdsenteret først

Deretter vil driften i det eksisterende sykehjemmet bli flyttet over til den nye delen, før resterende utbygging av Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter kan begynne.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE