Mange vil ha kulturminneplaner


KULTURMINNEPLANER: Midtre Gauldal og Rennebu er blant kommunene som nå får støtte til å lage kulturminneplaner. Fra venstre: Simen Bjørgen, direktør ved Norsk Kulturminnefond, og riksantikvar Jørn Holme. FOTO: Marit Manfredsdotter

Midtre Gauldal og Rennebu er blant 31 nye kommuner som nå får tilskudd til å lage kulturminneplan. Dermed har 80 prosent av landets kommuner fått midler fra Riksantikvaren for å lage en plan over verneverdige kulturminner.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Faktaboks

Kulturminner i kommunen
Riksantikvaren ønsker å styrke kulturminnefeltet i kommunene. Kommunene utarbeider blant annet kulturminneplan som skal vedtas politisk. I prosjektet Kulturminner i kommunen (KIK-prosjektet) arbeider Riksantikvaren sammen med fylkeskommunene og Sametinget for å bistå kommunene i arbeidet. Historielag og andre frivillige organisasjoner er også viktige støttespillere.

Mer informasjon om KIK-prosjektet og kulturminneplaner finner du her: https://www.riksantikvaren.no/KIK

En kulturminneplan setter mål for kommunens arbeid med kulturminner, gir en oversikt over verneverdige kulturminner og kulturmiljø, og foreslår tiltak for hvordan denne kulturarven skal forvaltes og kan brukes.

– Kommunene har en viktig rolle som forvaltere av kulturminner og kulturmiljø. En kulturminneplan gir kunnskap om lokalhistorien, og gjør det lettere å prioritere de kulturminnene som kommunen vil ta vare på for fremtiden, sier riksantikvar Jørn Holme.

Det er kommunene selv som bestemmer hvilke kulturminner og kulturmiljøer som er verneverdige og som bør omfattes av planen.

Kommuner som ønsker å utarbeide kulturminneplaner, kan søke om 100 000 kroner fra Riksantikvaren via fylkeskommunene. I tillegg vil mange fylkeskommuner få positivt svar på sine søknader om ekstra midler for å bistå kommunene.

31 nye kommuner

I 2018 får disse 31 kommunene 100.000 kroner fra Riksantikvaren til å lage kulturminneplan:

Halden, Våler, Råde, Nesodden, Oslo, Gjøvik, Jevnaker, Lunner, Vestre Toten, Østre Toten, Øyer, Nes i Buskerud, Hemsedal, Sande i Vestfold, Færder, Kviteseid, Audnedal, Åseral, Hægebostad, Klepp, Averøy, Sandøy, Ålesund, Rennebu, Midtre Gauldal, Træna, Ballangen, Bø i Nordland, Rødøy, Karlsøy, Måsøy.

I tillegg er det noen kommuner som har bedt om litt mer tid til å forberede en søknad.

Status for arbeidet

Med årets tildeling har mer enn 330 kommuner mottatt støtte fra Riksantikvaren siden 2011. I flere fylker, som for eksempel Hordaland, Hedmark, Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Oppland, er så å si alle kommunene ferdige eller i gang med arbeidet med en kulturminneplan.

Kulturminner i kommunen

Riksantikvaren ønsker å styrke kulturminnefeltet i kommunene. Kommunene utarbeider blant annet kulturminneplan som skal vedtas politisk. I prosjektet Kulturminner i kommunen (KIK-prosjektet) arbeider Riksantikvaren sammen med fylkeskommunene og Sametinget for å bistå kommunene i arbeidet. Historielag og andre frivillige organisasjoner er også viktige støttespillere.

Mer informasjon om KIK-prosjektet og kulturminneplaner finner du her: https://www.riksantikvaren.no/KIK

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Utvider nasjonalpark på Dovrefjell
  • Nyheter

Det tidligere skytefeltet på Hjerkinn er nå en del av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Nasjonalparken øker med over 130 kvadratkilometer.

Vanvittig bra lyttertall for lokalradio
  • Nyheter

Lokalradioene fortsetter å kapre lyttere, og nok en gang setter Nea Radio ny «verdensrekord» i lytting på lokalradio. Det viser tall for første kvartal fra lokalradioundersøkelsen som Kantar TNS lager.

Provoserte Værnes-ordførere
  • Nyheter

Ordførerne i Værnesregionen er provosert over at det på grunn av den økonomiske situasjonen i politidistriktet ikke kommer til å bli ansatt faste politikontakter i alle kommunene i regionen innen 1. juni, som er oppstartsdato for den nye reformen.

 
Selbusjøen fylles
  • Nyheter

Selbusjøen er så å si "tom". Nå skal den fylles igjen, lover Statkraft.

Vedtok å bygge modulbarnehage ved Kvitsanden

Torsdag kveld vedtok kommunestyret i Røros at den midlertidige modulbarnehagen skal bygges ved Kvitsanden barnehage. Målet er at den skal stå klar til det nye barnehageåret begynner.

Skal bygge deler av det nye bo-, helse og velferdsenteret først

Deretter vil driften i det eksisterende sykehjemmet bli flyttet over til den nye delen, før resterende utbygging av Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter kan begynne.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE