Må følge regelverket

HYTTERENOVASJON: - Kommunene må følge regelverket om hytterenovasjon, presiserer Fylkesmannen. FOTO: Andreas Reitan

Fylkesmannen forventer at kommunenes avfallsgebyr for hytterenovasjon er utformet i tråd med regelverket. Samtlige hytter skal være omfattet av den kommunale innsamlinga, presiserer Fylkesmannen.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

- Fylkesmannen forventer at kommunenes avfallsgebyr for hytterenovasjon er utformet i tråd med regelverket, skriver Fylkesmannen i ei pressemelding.

Miljødirektoratet presiserer at det er en lovpålagt oppgave for kommunene å samle inn avfall fra fritidseiendommer på lik linje med annet husholdningsavfall. - I utgangspunktet vil derfor samtlige hytter være omfattet av den kommunale innsamlingen. Men for hytter som ikke ligger i tettbebygde strøk har kommunen anledning til å unnta disse hyttene i lokal forskrift. Alternativt kan kommunen etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamling, skriver Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet presiserer videre:

- Det er like fullt den enkelte kommunen som har ansvaret for å vedta avfallsgebyr i sin kommune, men de kan få kostnadsgrunnlaget fra andre, f.eks. fra det interkommunale selskapet kommunen er deltaker i.

Fylkesmannen i Trøndelag sin konklusjonen er at det er mulig å prise de samme tjenestene innad i et IKS likt for alle eierkommunene, så fremt tjenestene har samme kostnadsnivå. Imidlertid må eventuelle ekstrakostnader knyttet til enkelte kommuner spesifikk tilføres de aktuelle kommunene, og dermed medføre et tillegg i kostnadsgrunnlaget og prisberegningen. Avfallsgebyret i de ulike kommunene innad i et IKS vil derfor i utgangspunktet være ulikt.

Fylkesmannen har sendt denne informasjonen både til avfallsselskapene og kommunene i Trøndelag.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Nytt parkeringssystem på Værnes
  • Nyheter

Fra 1. juni blir det nytt parkeringssystem ved Trondheim lufthavn Værnes.

Stjørdal faser ut engangsplast
  • Nyheter

Stjørdal kommune skal fase ut bruken av engangsplast, dette vedtok kommunestyret torsdag kveld.

Lanserer ny hesteveileder
  • Nyheter

Hesten gir næring og arbeidsplasser. Sammen med hestenæringa har Regjeringen derfor utviklet en ny hesteveileder. Den skal bidra til å synliggjøre og videreutvikle samfunnsnytten og næringspotensialet for norsk hestehold.

 
Anbefaler fusjon
  • Nyheter

Styrene anbefaler fusjon mellom Coop Røros og Coop Midt-Norge. Endelig behandling skjer på årsmøtet i Coop Røros 26. juni og Coop Midt-Norge dagen etter.

Flere bekymringsmeldinger om dyr
  • Nyheter

Antallet bekymringsmeldinger fortsetter å øke, og det er oppdaget flere dyrehold med alvorlig vanskjøtsel. Flere dyreeiere får forbud mot å eie eller drive med dyr. Dette er noen av funnene i Mattilsynets dyrevelferdsrapport for de første fire månedene i 2018.

Søndagsåpent under Landsskytterstevnet
  • Nyheter

Kommunestyret i Stjørdal vedtok torsdag kveld at butikkene kan søke om å holde åpent søndag 5. august under Landskytterstevnet. Dog ikke uten debatt.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE