Godt arbeidsmarked ved årets start

POSITIV start på nyåret. Bente Wold Wigum er regiondirektør i Nav Trøndelag FOTO: Nav

Ved utgangen av januar var andelen helt ledige i Trøndelag på 2,2 prosent. Dette tilsvarer 5.396 personer, som er 12 prosent færre enn for ett år siden. Ledigheten forventes å fortsette å gå ned i tida som kommer.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Situasjonen på arbeidsmarkedet er ikke unik for Trøndelag: Alle fylker har nedgang i ledigheten, og aller størst nedgang har Rogaland. Fylket har nå 34 prosent færre ledige enn i januar i fjor, og har nå et ledighetsnivå på 3,3 prosent, som er tilnærmet en normalsituasjon. Samlet sett for landet er det nå 2,6 prosent helt ledige.

– Vi har et veldig godt arbeidsmarked både regionalt og nasjonalt, med god etterspørsel etter arbeidskraft og med mange muligheter for arbeidssøkerne. For Trøndelag forventer vi dessuten at ledigheten skal videre ned i månedene som kommer, sier Bente Wold Wigum, regiondirektør i Nav Trøndelag.

Flere bransjer med rekrutteringsutfordringer

Ledigheten i fylket går ned blant både kvinner og menn, og i alle aldersgrupper over 19 år. I aldersgruppa under 19 år er det en marginal økning på 10 prosent, som tilsvarer 13 personer.

Med unntak av akademiske yrker, som har økt med fem flere ledige, er det færre ledige innenfor alle yrkesgrupper. Blant de bransjene som sysselsetter flest, er nedgangen størst innenfor industrien, med -24 prosent. Helse, pleie og omsorg har 16 prosent færre ledige, mens ledighetsnedgangen innenfor butikk og salgsarbeid, reiseliv og transport, serviceyrkene og bygg og anlegg ligger mellom -2 til -6 prosent.

- Nedgangen innenfor bygg og anlegg har stagnert den siste tiden, men her forventer vi økt etterspørsel etter arbeidskraft, når våren og høysesongen kommer. Trolig vil det bli krevende for en del virksomheter innenfor denne bransjen å rekruttere folk. Det samme gjelder for industrien og i helsesektoren, sier Wold Wigum.

Hele 25 av Trøndelags 47 kommuner har under 2 prosent ledighet. Fosnes står uten registrert ledighet. Blant bykommunene har Namsos lavest ledighet, med 1,8 prosent. Deretter følger Stjørdal med 2,0 prosent, Trondheim med 2,4 prosent, Levanger med 2,5 prosent, Steinkjer med 2,7 prosent, mens Verdal har 2,9 prosent helt ledige.

Høyest ledighet har Hitra, med 4,5 prosent. Deretter følger Meldal, med 3,1 prosent.

Flere utlyste ferievikariat

Stillingstilgangen i fylket er god: I januar er det registrert 3.887 ledige stillinger i Trøndelag. Nær en fjerdedel av jobbene er innenfor helse, pleie og omsorg. Jobbmulighetene er også gode innenfor bygg og anlegg, butikkarbeid, ingeniør og IKT, industrien, undervisning og reiseliv.

- Mange av stillingene er ferievikariat, så her er det gode muligheter spesielt for ungdom og studenter som ønsker seg jobberfaring, sier Wold Wigum.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Kongens Fortjenstmedalje til Andreas Reitan
  • Nyheter

Det var en rørt ansvarlig redaktør i Nea Radio som ble overrasket av ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad, under bedriftens sommerfest på Norsk radio- og fjernsynsmuseum fredag kveld.

Nytt parkeringssystem på Værnes
  • Nyheter

Fra 1. juni blir det nytt parkeringssystem ved Trondheim lufthavn Værnes.

Stjørdal faser ut engangsplast
  • Nyheter

Stjørdal kommune skal fase ut bruken av engangsplast, dette vedtok kommunestyret torsdag kveld.

 
Lanserer ny hesteveileder
  • Nyheter

Hesten gir næring og arbeidsplasser. Sammen med hestenæringa har Regjeringen derfor utviklet en ny hesteveileder. Den skal bidra til å synliggjøre og videreutvikle samfunnsnytten og næringspotensialet for norsk hestehold.

Anbefaler fusjon
  • Nyheter

Styrene anbefaler fusjon mellom Coop Røros og Coop Midt-Norge. Endelig behandling skjer på årsmøtet i Coop Røros 26. juni og Coop Midt-Norge dagen etter.

Flere bekymringsmeldinger om dyr
  • Nyheter

Antallet bekymringsmeldinger fortsetter å øke, og det er oppdaget flere dyrehold med alvorlig vanskjøtsel. Flere dyreeiere får forbud mot å eie eller drive med dyr. Dette er noen av funnene i Mattilsynets dyrevelferdsrapport for de første fire månedene i 2018.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE