Godt arbeidsmarked ved årets start

POSITIV start på nyåret. Bente Wold Wigum er regiondirektør i Nav Trøndelag FOTO: Nav

Ved utgangen av januar var andelen helt ledige i Trøndelag på 2,2 prosent. Dette tilsvarer 5.396 personer, som er 12 prosent færre enn for ett år siden. Ledigheten forventes å fortsette å gå ned i tida som kommer.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Situasjonen på arbeidsmarkedet er ikke unik for Trøndelag: Alle fylker har nedgang i ledigheten, og aller størst nedgang har Rogaland. Fylket har nå 34 prosent færre ledige enn i januar i fjor, og har nå et ledighetsnivå på 3,3 prosent, som er tilnærmet en normalsituasjon. Samlet sett for landet er det nå 2,6 prosent helt ledige.

– Vi har et veldig godt arbeidsmarked både regionalt og nasjonalt, med god etterspørsel etter arbeidskraft og med mange muligheter for arbeidssøkerne. For Trøndelag forventer vi dessuten at ledigheten skal videre ned i månedene som kommer, sier Bente Wold Wigum, regiondirektør i Nav Trøndelag.

Flere bransjer med rekrutteringsutfordringer

Ledigheten i fylket går ned blant både kvinner og menn, og i alle aldersgrupper over 19 år. I aldersgruppa under 19 år er det en marginal økning på 10 prosent, som tilsvarer 13 personer.

Med unntak av akademiske yrker, som har økt med fem flere ledige, er det færre ledige innenfor alle yrkesgrupper. Blant de bransjene som sysselsetter flest, er nedgangen størst innenfor industrien, med -24 prosent. Helse, pleie og omsorg har 16 prosent færre ledige, mens ledighetsnedgangen innenfor butikk og salgsarbeid, reiseliv og transport, serviceyrkene og bygg og anlegg ligger mellom -2 til -6 prosent.

- Nedgangen innenfor bygg og anlegg har stagnert den siste tiden, men her forventer vi økt etterspørsel etter arbeidskraft, når våren og høysesongen kommer. Trolig vil det bli krevende for en del virksomheter innenfor denne bransjen å rekruttere folk. Det samme gjelder for industrien og i helsesektoren, sier Wold Wigum.

Hele 25 av Trøndelags 47 kommuner har under 2 prosent ledighet. Fosnes står uten registrert ledighet. Blant bykommunene har Namsos lavest ledighet, med 1,8 prosent. Deretter følger Stjørdal med 2,0 prosent, Trondheim med 2,4 prosent, Levanger med 2,5 prosent, Steinkjer med 2,7 prosent, mens Verdal har 2,9 prosent helt ledige.

Høyest ledighet har Hitra, med 4,5 prosent. Deretter følger Meldal, med 3,1 prosent.

Flere utlyste ferievikariat

Stillingstilgangen i fylket er god: I januar er det registrert 3.887 ledige stillinger i Trøndelag. Nær en fjerdedel av jobbene er innenfor helse, pleie og omsorg. Jobbmulighetene er også gode innenfor bygg og anlegg, butikkarbeid, ingeniør og IKT, industrien, undervisning og reiseliv.

- Mange av stillingene er ferievikariat, så her er det gode muligheter spesielt for ungdom og studenter som ønsker seg jobberfaring, sier Wold Wigum.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Bil kolliderte med stolpe i Selbu

Tre personer var i bilen. Ingen skal være alvorlig skadd.

Lars Sollie spiller under hele Rørosmartnan

En av martnas mange artister besøkte Nea Radio i mellom spilleoppdragene.

- Lei ut campingvogna di!
  • Nyheter

Skyttercampansvarlig for Landsskytterstevnet 2018, Ole Petter Sætnan, har en bønn til campingvogneiere i distriktet. Lei ut vogna di under Landsskytterstevnet!

 
Snart kan du kjøpe kjøpe en andel i RørosBanken
  • Nyheter

Styret i RørosBanken har vedtatt forslag om etablering av eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis gjennom en garantert emisjon.

USS med folkespleis i ulvesaken
  • Nyheter

Landsstyret i USS (Utmarkskommunenes sammenslutning) åpner for økonomisk støtte til rettssakene om ulv. WWF (Verdens naturfond) har tatt ut søksmål mot Staten for å stanse lisensfelling av ulv, og USS blir nå partshjelper for staten.

Nytt pukkverk på Lia i Trondheim
  • Nyheter

Franzefoss bygger nytt pukkverk på Lia i Trondheim. Det nye anlegget er dimensjonert til å ha en inngående kapasitet på 500 tonn i timen, en dobling sammenliknet med det gamle verket.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE