Gaupejakta starter i morgen

GAUPEJAKT: Gaupejakta starter torsdag 1. februar i rovviltregion 3 (Oppland) og 6 (Midt-Norge). FOTO: Tord Betten, SNO

Klima- og miljødepartementet har behandlet klagene på kvotejakt på gaupe og har nå gitt klarsignal for jakt i Oppland og i Midt-Norge.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Klima- og miljødepartementet har behandlet klagene på kvotejakt på gaupe i region 3 (Oppland) og region 6 (Trøndelag og Møre og Romsdal). Dermed er det klart for jaktstart 1. februar.

Gaupebestanden ligger godt under bestandsmålet. Fellingskvotene er på et slikt nivå at det nå er et godt grunnlag for en økning i den norske gaupebestanden.

- Vi har nå behandlet ferdig to av tre klager på årets gaupejakt. Jeg følger rovviltnemndenes vedtak, og det synes å være bred enighet om at gaupebestanden i Norge nå bør økes, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

I 2017 ble det registrert 55,5 familiegrupper av gaupe i Norge. Dette tilsvarer ca. 330 dyr. Selv om dette er en liten økning fra 2016, da det kun ble registret 52 familiegrupper, er bestanden fremdeles under Stortingets bestandsmål på 65 årlige familiegrupper.

Det er utarbeidet en prognosemodell som regner ut den forventede utviklingen i gaupebestanden. Modellen sier at det mest sannsynlig er 58 familiegrupper av gaupe før årets jakt.

- Fellingskvotene er satt slik at gaupebestanden skal holde seg så nær de fastsatte bestandsmålene som mulig. Årets jaktkvoter er satt slik at vi mest sannsynligvis kommer nærmere det nasjonale bestandsmålet i 2019, sier Elvestuen.

Se bildet større

KLIMA- OG MILJØMINISTER Ola Elvestuen (V) FOTO: Venstre

Det er i år åpnet for kvotejakt på gaupe i region 3 (Oppland) og region 6 (Midt-Norge). Klagen på vedtaket i region 1 (Vest-Norge) er kommet inn sent til departementet, men vil bli behandlet så raskt som mulig.

Det er ikke åpnet for gaupejakt i region 2 (Sør-Norge), region 4 (Oslo/Akershus/Østfold), region 5 (Hedmark), region 7 (Nordland) og region 8 (Troms/Finnmark).

Kvoteoversikt Trøndelag

Startkvoten for kvotejaktsområder i Trøndelag fylke er fordelt som følger:

Området med mål om yngling av gaupe i (gamle) Sør-Trøndelag: (Området omfatter kommunene Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Meldal, Midtre-Gauldal, Melhus, Skaun, Klæbu, Trondheim, Malvik, Selbu og de deler av Holtålen og Tydal som er innenfor området med mål om yngling av gaupe slik det er definert i forvaltningsplanen for fredet rovvilt i region 6).

Kvote: 4 gauper (hvorav maksimalt to voksne hunngauper)

I perioden 1. februar til og med 21. februar deles jaktområdet inn i to delområder:

A: Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal og Meldal – 2 gauper

B: Skaun, Melhus, Klæbu, Trondheim, Malvik, Selbu, Midtre Gauldal og de vestlige delene av Tydal og Holtålen – 2 gauper

Fra og med 22. februar slås delområdene sammen, og eventuelle gjenværende dyr kan jaktes i hele kvotejaktsområdet.

Området uten mål om yngling av gaupe i (gamle) Sør-Trøndelag, bortsett fra Fosenhalvøya: (Området omfatter kommunene Oppdal, Rennebu, Røros og de deler av Holtålen og Tydal som er utenfor området med mål om yngling av gaupe slik det er definert i forvaltningsplanen for fredet rovvilt i region 6):

Kvote: 4 gauper (ingen hunndyr kvote)

Område med mål om yngling i (gamle) Nord-Trøndelag: (Området omfatter kommunene; Høylandet, Fosnes, Overhalla, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, og Steinkjer. Inderøy øst for E6. De deler av Namsskogan, Grong og Snåsa som er vest for E6. Nærøy sør for Foldafjorden, samt de deler av Namsos som ligger nord for Namsenfjorden og øst for fjorden Løgnin):

Kvote: 3 gauper (hvorav maksimalt to voksne hunngauper)

Område uten mål om yngling i (gamle) Nord-Trøndelag - Indre Namdalen: (Området omfatter kommunene; Røyrvik og Lierne, samt de deler av Snåsa, Namsskogan og Grong som er øst for E6.)

Kvote: 7 gauper (ingen hunndyrkvote)

Område uten mål om yngling i (gamle) Nord-Trøndelag med hele Fosenhalvøya: (Området omfatter hele Fosenhalvøya inkludert hele Namdalseid kommune og de deler av Namsos kommune som ligger sør for Namsenfjorden og vest for Løgnin, samt fastlandsdelen av Leka kommune og Nærøy kommune nord for Foldafjorden).

Kvote: 7 gauper (ingen hunndyrkvote)

(Kilde: Fylkesmannen i Trøndelag)

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Kongens Fortjenstmedalje til Andreas Reitan
  • Nyheter

Det var en rørt ansvarlig redaktør i Nea Radio som ble overrasket av ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad, under bedriftens sommerfest på Norsk radio- og fjernsynsmuseum fredag kveld.

Nytt parkeringssystem på Værnes
  • Nyheter

Fra 1. juni blir det nytt parkeringssystem ved Trondheim lufthavn Værnes.

Stjørdal faser ut engangsplast
  • Nyheter

Stjørdal kommune skal fase ut bruken av engangsplast, dette vedtok kommunestyret torsdag kveld.

 
Lanserer ny hesteveileder
  • Nyheter

Hesten gir næring og arbeidsplasser. Sammen med hestenæringa har Regjeringen derfor utviklet en ny hesteveileder. Den skal bidra til å synliggjøre og videreutvikle samfunnsnytten og næringspotensialet for norsk hestehold.

Anbefaler fusjon
  • Nyheter

Styrene anbefaler fusjon mellom Coop Røros og Coop Midt-Norge. Endelig behandling skjer på årsmøtet i Coop Røros 26. juni og Coop Midt-Norge dagen etter.

Flere bekymringsmeldinger om dyr
  • Nyheter

Antallet bekymringsmeldinger fortsetter å øke, og det er oppdaget flere dyrehold med alvorlig vanskjøtsel. Flere dyreeiere får forbud mot å eie eller drive med dyr. Dette er noen av funnene i Mattilsynets dyrevelferdsrapport for de første fire månedene i 2018.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE