Flytter inn hos optikerne

RASKERE HJELP: De første audiografene er på vei inn i lokale optikerforretninger. Planen er å etablere et nytt, landsdekkende tilbud til hørselshemmede. FOTO: Colourbox

Et nyutviklet samarbeid mellom audiografer og optikere kan lette hverdagen for hørselshemmede. Troms har vært først ute, nå kan Trøndelag og tre andre fylker står for tur.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

– Behovet for raskere hjelp knyttet til hørselshemming og forebygging av hørselstap er stort. Den nye samarbeidsmodellen blir et effektivt bidrag til dette, sier Nann-Helen Hartgen Varsi, daglig leder i Hørselshjelpen, som tilbyr audiograftjenester i Troms og Finnmark.

Nylig åpnet firmaet en avdeling i Tromsø, i lokalene til en optikerforretning i kjeden Alliance Optikk. Her vil kundene møte en audiograf, som kan tilby hørselstesting, tilpasning av høreapparater og veiledning.

– Det er vanligvis lang ventetid for slike tjenester, og dette er svært belastende for mange. En stor andel av pasientene må dessuten gå veien om spesialhelsetjenesten. Det er tungvint, og skaper unødig stort press på det offentlige helsesystemet, sier Varsi.

Hørselshjelpen har knyttet seg til spesialkjeden HearMe, som har den samme modellen på trappene en rekke andre steder rundt om i landet.

Vil bli landsdekkende

– I løpet av året regner vi med å ha på plass en ordning med audiograf i optikerforretninger i både Akershus, Østfold, Oppland og Trøndelag. Etter hvert er planen at dette tilbudet skal omfatte samtlige fylker, sier Wenche Dotset, daglig leder i HearMe.

Kjeden har allerede drøyt 40 servicepunkter godt spredt utover hele landet, også disse samlokalisert med lokale optikere. Her tilbys service på høreapparater, forbruksmateriell og enkle hjelpemidler til hørselshemmede.

– Veldig mange brukere har tradisjonelt måttet dra langt hjemmefra for å få fikset slike ting, så dette har lettet hverdagen for svært mange. Ordningen med audiograf i butikkene er en naturlig videreføring av konseptet vårt, sier Dotset.

Gir økt livskvalitet

Alliance Optikk har vært sterkt engasjert i etableringen av HearMe, og svært mange av de nåværende servicepunktene er lokalisert til kjedens optikerforretninger.

– Det er nært samspill mellom syn og hørsel, ikke minst ved nedsatt funksjonsevne i den ene av disse to sansene. Vi mener det er både faglig og praktisk naturlig at optikerne bidrar mer også når det gjelder hørsel, sier Rolf Bøgeberg, daglig leder i Alliance Optikk.

Han mener det nye lavterskeltilbudet vil bidra til økt livskvalitet for en stor del av befolkningen.

– Majoriteten av de hørselshemmede er ellers friske mennesker med helt vanlige forutsetninger for å ta utdanning, stå i jobb, dyrke hobbyer og ha et sosialt liv. Men da må hjelpen de trenger kunne tilbys raskt, effektivt og ubyråkratisk, sier Bøgeberg.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Nå kan du kjøpe litt av RørosBanken

Skal styrke egenkapitalen med opp mot 70 millioner.

Ber Regjeringen agere klokt i prosessen med regionreformen
  • Nyheter

Sametingspresident Aili Keskitalo har tatt kontakt med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland med en forventning om gode løsninger i saken om sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommuner.

Ny internasjonal arbeidsmiljøstandard
  • Nyheter

Nylig ble verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø, ISO 45001, lansert.

 
Regionalt bygdeutviklingsprogram
  • Nyheter

Områdesatsing, helhetlig ressursforvaltning og bioøkonomi er sentrale områder i det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet for Trøndelag.

Bussbeltekontroller denne uka
  • Nyheter

Det er heldigvis få bussulykker, men dersom du sitter usikret og det skjer ei ulykke, kan det få store konsekvenser.

Stor jaktinteresse i Selbu
  • Nyheter

Det har kommet inn mange søknader om småviltjakt i 2018, langt flere enn det Selbu fjellstyre har mulighet til å innvilge.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE