Flom- og jordskredfare i store deler av Trøndelag

Torsdagens jordskred i Storlidalen i Oppdal, der noe av skredmassene endte på vegen. Skredene starter gjerne flere hundre meter oppe i fjellsidene, og det er enorme naturkrefter i sving. FOTO: Statens vegvesen

I vår, og senest denne uka, har Statens vegvesen hatt flere hendelser med jordskred som blokkerer veger i Trøndelag. Vegvesenet ber folk være obs og følge med på varslene.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.05.2018 kl 12:47

Nea Radio
Nea Radio

Denne uka har Statens vegvesen og entreprenører jobbet på spreng med å rydde bort skredmasser fra veger.

Geologer har brukt helikoptre for å vurdere videre skredfare i høydedragene i Drivdalen og Storlidalen i Oppdal, og de har beredskap døgnet rundt for å takle naturhendelsene.

I tillegg jobber entreprenørene med å sørge for at dreneringen rundt vegnettet fungerer så godt som mulig.

- Det har vært hektiske døgn. Og det er fremdeles gult farenivå når det gjelder både flom og jordskred over store deler av fylket, sier avdelingsdirektør i vegavdeling Trøndelag i Statens vegvesen Region midt, Eva Solvi.

Starter i høyden

Jordskredene som har endt opp med å blokkere veger i Drivdalen og Storlidalen i Oppdal denne uka, startet flere hundre meter opp i fjellsidene. Det er voldsomme krefter i sving, og noe av skredmassene ender til slutt opp på vegen.

- Vi rydder vegene så raskt det lar seg gjøre, og vurderer i samarbeid med flere etater hvorvidt vi anser det for trygt å åpne vegene for trafikk igjen. Vi har god beredskap, men styrer ikke naturkreftene, sier Eva Solvi.

Statens vegvesen har året rundt geologer i døgnkontinuerlig beredskap. Det samme gjelder på byggherresiden. Det betyr at de rykker ut raskt hvis noe skjer, de rydder raskt opp på og langs vegen og de har fagfolk som kan vurdere hvorvidt det er fare for gjentakende skred.

– Men med over 70 mil riksveg, og 6000 km fylkesveg i Trøndelag, som til dels går i dalsider og ved elver, så er det viktig at folk som ferdes også følger ekstra godt med på værvarsel, flomvarsel og jordskredvarsel, skriver Statens vegvesen i ei pressemelding.

Jordskred- og flomfare i dag

Norges vassdrags- og energidirektorat varsler om aktsomhetsnivå gult i store deler av Trøndelag nå. Gult nivå betyr følgende: «Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt».

Det er varsel på gult nivå på flom- og jordskredvarsel både i Oppdal, på Dovre, på Røros, i Rennebu, i Tydal og i Selbu. Og det er gult varsel på flomnivå i de samme kommunene, samt i store deler av Innherred, Namdalen og i kyststrøkene.

Mer om varslene finner du på varsom.no.

Siste nytt i Nyheter

Kongens Fortjenstmedalje til Andreas Reitan
  • Nyheter

Det var en rørt ansvarlig redaktør i Nea Radio som ble overrasket av ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad, under bedriftens sommerfest på Norsk radio- og fjernsynsmuseum fredag kveld.

Nytt parkeringssystem på Værnes
  • Nyheter

Fra 1. juni blir det nytt parkeringssystem ved Trondheim lufthavn Værnes.

Stjørdal faser ut engangsplast
  • Nyheter

Stjørdal kommune skal fase ut bruken av engangsplast, dette vedtok kommunestyret torsdag kveld.

 
Lanserer ny hesteveileder
  • Nyheter

Hesten gir næring og arbeidsplasser. Sammen med hestenæringa har Regjeringen derfor utviklet en ny hesteveileder. Den skal bidra til å synliggjøre og videreutvikle samfunnsnytten og næringspotensialet for norsk hestehold.

Anbefaler fusjon
  • Nyheter

Styrene anbefaler fusjon mellom Coop Røros og Coop Midt-Norge. Endelig behandling skjer på årsmøtet i Coop Røros 26. juni og Coop Midt-Norge dagen etter.

Flere bekymringsmeldinger om dyr
  • Nyheter

Antallet bekymringsmeldinger fortsetter å øke, og det er oppdaget flere dyrehold med alvorlig vanskjøtsel. Flere dyreeiere får forbud mot å eie eller drive med dyr. Dette er noen av funnene i Mattilsynets dyrevelferdsrapport for de første fire månedene i 2018.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE