Flere i jobb med Jobbsjansen

 

Stadig flere hjemmeværende innvandrerkvinner kommer i jobb gjennom "Jobbsjansen", viser ny rapport.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Siden oppstart i 2005 og fram til utgangen av 2016 har over 1700 innvandrere fått jobb etter endt deltagelse i "Jobbsjansen". Hjemmeværende innvandrerkvinner er en prioritert målgruppe og gjør det spesielt bra. Hele sju av ti kom i jobb eller utdanning etter fullført program i 2016.

- Jobb gir uttelling for kvinnene selv, deres familier og for samfunnet. Gjennom "Jobbsjansen" ser vi at det nytter med målrettet innsats, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Mens norske kvinner er på verdenstoppen i sysselsetting, kommer mange innvandrerkvinner fra land der kvinners deltakelse i arbeidsmarkedet er vesentlig lavere.

- Familier med kun en inntekt er svært sårbare. "Jobbsjansen" øker jobbmulighetene for kvinner som mangler norskferdigheter, relevant utdanning og arbeidserfaring, sier Rieber-Mohn.

- I enkelte miljøer er det forventet at kvinner skal være hjemme mens barna er små. Vi må sørge for å fange opp de kvinnene som ønsker å komme ut i jobb eller ta utdanning. Gjennom "Jobbsjansen" lykkes vi med dette, sier Rieber-Mohn.

Se bildet større

JOBBSJANSEN: IMDI-direktør Libe Rieber-Mohn er fornøyd med at flere innvandrerkvinner har fått jobb gjennom "Jobbsjansen". FOTO: IMDI

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Utvider nasjonalpark på Dovrefjell
  • Nyheter

Det tidligere skytefeltet på Hjerkinn er nå en del av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Nasjonalparken øker med over 130 kvadratkilometer.

Vanvittig bra lyttertall for lokalradio
  • Nyheter

Lokalradioene fortsetter å kapre lyttere, og nok en gang setter Nea Radio ny «verdensrekord» i lytting på lokalradio. Det viser tall for første kvartal fra lokalradioundersøkelsen som Kantar TNS lager.

Provoserte Værnes-ordførere
  • Nyheter

Ordførerne i Værnesregionen er provosert over at det på grunn av den økonomiske situasjonen i politidistriktet ikke kommer til å bli ansatt faste politikontakter i alle kommunene i regionen innen 1. juni, som er oppstartsdato for den nye reformen.

 
Selbusjøen fylles
  • Nyheter

Selbusjøen er så å si "tom". Nå skal den fylles igjen, lover Statkraft.

Vedtok å bygge modulbarnehage ved Kvitsanden

Torsdag kveld vedtok kommunestyret i Røros at den midlertidige modulbarnehagen skal bygges ved Kvitsanden barnehage. Målet er at den skal stå klar til det nye barnehageåret begynner.

Skal bygge deler av det nye bo-, helse og velferdsenteret først

Deretter vil driften i det eksisterende sykehjemmet bli flyttet over til den nye delen, før resterende utbygging av Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter kan begynne.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE