Et spørsmål om liv og død

HLR: Runde Hyldbakk i Røde Kors Førstehjelp (til v.) demonstrerer hjerte- og lungeredning sammen med Irakli Iakobidze. FOTO: Røde Kors

Skremmende mange nordmenn vet ikke hvilket nummer de skal ringe ved kritisk skade og sykdom.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

- Økt kunnskap om førstehjelp og nødnummeret 1-1-3 er nødvendig for å redde flere liv. Det sier Marita Hoel Fossen, daglig leder i Sør-Trøndelag Røde Kors og Nord-Trøndelag Røde Kors.

Hun viser til en fersk undersøkelse utført av Respons Analyse på oppdrag fra Røde Kors. I undersøkelsen kommer det frem at spesielt unge på vei ut i voksenlivet er for dårlig rustet når det kommer til førstehjelpskunnskaper. Fire av ti unge mellom 16-24 år kan ikke det medisinske nødnummeret 1-1-3.

– Det er helt hårreisende. Her må myndighetene på banen. Allerede i barnehagen bør det legges inn opplæring i førstehjelp for barnehagebarn. Læreplanen for barne- og ungdomsskolen bør også tydeliggjøre hvilken type førstehjelp barna skal kunne, sier Hoel Fossen.

Begynn tidlig

Hun påpeker at også de minste barna har nytte av førstehjelpsundervisning.

– Små barn kan lære seg både nødnummeret og sideleie. I løpet av de to siste årene har over halvparten av landets barnehager fått tilsendt Røde Kors sitt førstehjelpsopplæringsopplegg for barn mellom tre og seks år. I Trøndelag har enkelte kommuner fått dette for alle sine barnehager. Kommunene må prioritere at barn og ungdom lærer førstehjelp, blant annet gjennom å sørge for at barnehager og skoler har materiell og personale med nok kunnskap til å gi god førstehjelpsopplæring, sier Hoel Fossen.

– Idrettslag og andre organiserte aktiviteter som retter seg mot barn og unge bør sørge for at både unge og voksne har tilstrekkelig førstehjelpsopplæring, fortsetter hun.

For få tør å gi førstehjelp

Undersøkelsen viser også at alt for få tør å gi førstehjelp. Kun fire av ti (41%) tør å gi førstehjelp i alle livstruende situasjoner. For ungdom mellom 16–24 år gjelder dette under tre av ti (27%). Samtidig er det de unge som oftere kommer utfor situasjoner hvor de gir førstehjelp til personer med kritisk skade. Hjertestans, store blødninger og hjerneslag er de situasjonene hvor unge oftere enn andre utfører førstehjelp.

– Vårt viktigste budskap er at det er bedre å gjøre noe, enn å ikke tørre å gripe inn. Et førstehjelpskurs vil gjøre at du føle deg tryggere om du skulle komme opp i en situasjon hvor din hjelp er livsviktig, sier Hoel Fossen.

Se bildet større

Marita Hoel Fossen. Foto: Røde Kors

Plutselig og uventet hjertestans rammer mellom 3.000 og 4.000 nordmenn hvert år. Mellom 70 og 80 prosent av alle som får plutselig og uventet hjertestans, dør (Kilde: Norsk Luftambulanse). Røde Kors mener at flere som får et illebefinnende kan overleve dersom flere i befolkningen lærer seg førstehjelp.

– Kunnskap om nødnummeret 1-1-3, hvordan gi frie luftveier og grunnleggende hjerte- og lungeredning, er enkelt å lære seg. Men man må gjøre en innsats selv, og det må legges til rette for dette i både grunnskole, organisert idrett, utdanning og på arbeidsplassen.

Viktigheten av å bry seg

Rune Hyldbakk er førstehjelpsinstruktør i Røde Kors Førstehjelp og har holdt over 1500 førstehjelpskurs i Midt-Norge.

– Jeg stiller det samme spørsmålet på alle kurs: Hva gjør det vanskelig for deg å hjelpe når noen trenger førstehjelp? Det er to ting som alltid blir nevnt; jeg er redd for å gjøre noe feil, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, sier Hyldbakk.

– Å ikke gjøre noe, er den eneste feilen du kan gjøre. Vi har alle sosiale ferdigheter. Bare det å bry seg, være tilstede for pasienten, gi omsorg og hjelpe når noen trenger det, kan utgjøre forskjellen på liv eller død for både alvorlig syke og skadde pasienter, fortsetter han.

Førstehjelp er ferskvare og må repeteres ofte. Mange har bare hatt førstehjelpsopplæring i grunnskolen, Forsvaret eller i forbindelse med førerkortet og ikke frisket opp kunnskapene siden. Det er derfor naturlig at mange føler seg usikre på hva de skal gjøre.

– I en førstehjelpssituasjon kan det være mange sterke inntrykk. Da er det ikke lett å tenke klart eller å huske det man lærte på et kurs for mange år siden. Med jevnlig opplæring blir vi tryggere på det vi må gjøre. Røde Kors anbefaler derfor at alle tar et førstehjelpskurs med ett til halvannet års mellomrom, det samme som Arbeidstilsynet anbefaler for førstehjelpere på en arbeidsplass, sier Hyldbakk.

Flere utfører førstehjelp enn det folk kanskje tror. Rundt 20 prosent av befolkningen har utført førstehjelp i løpet av de siste 12 månedene, noe som tilsvarer over en million mennesker. Åtte prosent av disse situasjonene har vært livstruende. Til gjengjeld er det godt under halvparten av Norges befolkning som har tatt førstehjelpskurs i løpet av de siste tre årene.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Nytt parkeringssystem på Værnes
  • Nyheter

Fra 1. juni blir det nytt parkeringssystem ved Trondheim lufthavn Værnes.

Stjørdal faser ut engangsplast
  • Nyheter

Stjørdal kommune skal fase ut bruken av engangsplast, dette vedtok kommunestyret torsdag kveld.

Lanserer ny hesteveileder
  • Nyheter

Hesten gir næring og arbeidsplasser. Sammen med hestenæringa har Regjeringen derfor utviklet en ny hesteveileder. Den skal bidra til å synliggjøre og videreutvikle samfunnsnytten og næringspotensialet for norsk hestehold.

 
Anbefaler fusjon
  • Nyheter

Styrene anbefaler fusjon mellom Coop Røros og Coop Midt-Norge. Endelig behandling skjer på årsmøtet i Coop Røros 26. juni og Coop Midt-Norge dagen etter.

Flere bekymringsmeldinger om dyr
  • Nyheter

Antallet bekymringsmeldinger fortsetter å øke, og det er oppdaget flere dyrehold med alvorlig vanskjøtsel. Flere dyreeiere får forbud mot å eie eller drive med dyr. Dette er noen av funnene i Mattilsynets dyrevelferdsrapport for de første fire månedene i 2018.

Søndagsåpent under Landsskytterstevnet
  • Nyheter

Kommunestyret i Stjørdal vedtok torsdag kveld at butikkene kan søke om å holde åpent søndag 5. august under Landskytterstevnet. Dog ikke uten debatt.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE