Avgiftslettelser på høring

– Reindriftsnæringen er ei næring med stort potensiale. Regjeringa vil likestille reindrifta med landbruket når det gjeld kjøpt av driftsmidlar. No kjem endringane i revidert nasjonalbudsjett, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. FOTO: Landbruks- og matdepartementet

Forslag om fritak for engangsavgift og fradragsrett for merverdiavgift for snøscootere og ATVer til bruk i reindriftsnæringa er nå sendt på høring.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Regjeringen vil likestille driftsmidler i reindriftsnæringen med driftsmidler som brukes i landbruket forøvrig.

Det er allerede slik at landbrukskjøretøy som traktor og skurtresker ikke ilegges engangsavgift og næringsdrivende kan fradragsføre merverdiavgift ved anskaffelse av slike kjøretøy. Snøscootere og ATVer ilegges engangsavgift og det er ikke fradragsrett for merverdiavgift. Dette slår uheldig ut for reindriftsnæringen, som er avhengig av terrenggående kjøretøy i sin virksomhet.

Departementet foreslår derfor at hver reindriftsvirksomhet kan få fritak for engangsavgift og fradragsrett for merverdiavgift for inntil fire slike kjøretøy over en to-årsperiode, forutsatt at kjøretøyet skal brukes i reindriftsvirksomheten.

- En slik ordning ble varslet i statsbudsjettet for 2018, og det tas sikte på at endringene trer i kraft 1. juli 2018, heter det i ei pressemelding fra Finansdepartementet.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Kongens Fortjenstmedalje til Andreas Reitan
  • Nyheter

Det var en rørt ansvarlig redaktør i Nea Radio som ble overrasket av ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad, under bedriftens sommerfest på Norsk radio- og fjernsynsmuseum fredag kveld.

Nytt parkeringssystem på Værnes
  • Nyheter

Fra 1. juni blir det nytt parkeringssystem ved Trondheim lufthavn Værnes.

Stjørdal faser ut engangsplast
  • Nyheter

Stjørdal kommune skal fase ut bruken av engangsplast, dette vedtok kommunestyret torsdag kveld.

 
Lanserer ny hesteveileder
  • Nyheter

Hesten gir næring og arbeidsplasser. Sammen med hestenæringa har Regjeringen derfor utviklet en ny hesteveileder. Den skal bidra til å synliggjøre og videreutvikle samfunnsnytten og næringspotensialet for norsk hestehold.

Anbefaler fusjon
  • Nyheter

Styrene anbefaler fusjon mellom Coop Røros og Coop Midt-Norge. Endelig behandling skjer på årsmøtet i Coop Røros 26. juni og Coop Midt-Norge dagen etter.

Flere bekymringsmeldinger om dyr
  • Nyheter

Antallet bekymringsmeldinger fortsetter å øke, og det er oppdaget flere dyrehold med alvorlig vanskjøtsel. Flere dyreeiere får forbud mot å eie eller drive med dyr. Dette er noen av funnene i Mattilsynets dyrevelferdsrapport for de første fire månedene i 2018.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE