Avgiftslettelse for reindrifta

JON GEORG DALE tok med statsminister Erna Solberg til Alta for blant annet å belyse kultur, mat og aktiviteter knyttet til reindrifta. FOTO: Landbruks- og matdepartementet

Reineiere får slippe avgifter på opptil 35 millioner kroner hvert år ved kjøp av snøskuter og ATV. - Det vil redusere kostnadene for den enkelte reineier og bidra til å gjøre næringa mer lønnsom, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Regjeringa mener at bønder og reineiere skal bli behandla likt når det gjelder avgiftsfritak på kjøp av driftsmidler. Derfor får nå reineiere avgiftslettelse ved kjøp av snøskuter og ATV.

Vil utvikle reindriftsnæringa

- For å utvikle reindrifta som næring er det viktig og riktig at også køyretøy som blir brukt i arbeidet blir oppfatta som driftsmidlar. At reindriftsutøvarar får eit avgiftsfritak ved kjøp av driftsmidlar slik som i jordbruket, er ei naturleg og viktig oppfølging av den siste reindriftsmeldinga. Det er eit sentralt tiltak i utvikling av reindrifta som ei rasjonell og marknadsretta næring. Ordninga blir gjeldande frå 1. juli 2018, heter det i ei pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet.

Se bildet større

– Reindriftsnæringen er ei næring med stort potensiale. Regjeringa vil likestille reindrifta med landbruket når det gjeld kjøpt av driftsmidlar. No kjem endringane i revidert nasjonalbudsjett, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. FOTO: Landbruks- og matdepartementet

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Kongens Fortjenstmedalje til Andreas Reitan
  • Nyheter

Det var en rørt ansvarlig redaktør i Nea Radio som ble overrasket av ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad, under bedriftens sommerfest på Norsk radio- og fjernsynsmuseum fredag kveld.

Nytt parkeringssystem på Værnes
  • Nyheter

Fra 1. juni blir det nytt parkeringssystem ved Trondheim lufthavn Værnes.

Stjørdal faser ut engangsplast
  • Nyheter

Stjørdal kommune skal fase ut bruken av engangsplast, dette vedtok kommunestyret torsdag kveld.

 
Lanserer ny hesteveileder
  • Nyheter

Hesten gir næring og arbeidsplasser. Sammen med hestenæringa har Regjeringen derfor utviklet en ny hesteveileder. Den skal bidra til å synliggjøre og videreutvikle samfunnsnytten og næringspotensialet for norsk hestehold.

Anbefaler fusjon
  • Nyheter

Styrene anbefaler fusjon mellom Coop Røros og Coop Midt-Norge. Endelig behandling skjer på årsmøtet i Coop Røros 26. juni og Coop Midt-Norge dagen etter.

Flere bekymringsmeldinger om dyr
  • Nyheter

Antallet bekymringsmeldinger fortsetter å øke, og det er oppdaget flere dyrehold med alvorlig vanskjøtsel. Flere dyreeiere får forbud mot å eie eller drive med dyr. Dette er noen av funnene i Mattilsynets dyrevelferdsrapport for de første fire månedene i 2018.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE