224 moskus på Dovre

MOSKUS: Vintertellinga av moskus viste 224 dyr fordelt på tre kommuner. FOTO: Bjørn Rangbru, Fylkesmannen i Trøndelag

Det ble registrert 244 moskus under årets telling av bestanden på Dovrefjell. Det er fem færre enn under tilsvarende telling i 2017. Vintertellinga er ei minimumstelling og ble gjennomført av Statens naturoppsyn i samarbeid med Oppdal Bygdealmenning, Lesja Fjellstyre og Dovre Fjellstyre.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Vintertellinga er ei såkalt minimumstelling av moskusbestanden på Dovrefjell og ble gjennomført av Statens naturoppsyn i samarbeid med Oppdal Bygdealmenning, Lesja Fjellstyre og Dovre Fjellstyre 3. og 6. april.

Hensikten med tellinga var å få oversikt over antall dyr i stammen samt informasjon om alders- og kjønnsfordeling.

Det ble funnet 244 dyr, se figur 1.

Se bildet større

Figur 1 FOTO: FMTL

Dette er en liten reduksjon i antall dyr i forhold til tellinga i 2017.

166 av dyrene var i Oppdal, 66 i Dovre og 12 i Lesja kommuner. Alle registrerte dyr var innenfor kjerneområdet for
moskus på Dovrefjell. Stammen på Dovrefjell telles hvert år, både sommer og vinter.

Ny forvaltningsplan

Fylkesmannen i Trøndelag er forvaltningsmyndighet for moskus på Dovrefjell. Det ble laget en ny forvaltningsplan høsten 2017. I planen er det
vedtatt at bestanden ikke bør overstige 200 vinterdyr.

Det er derfor nødvendig å regulere bestanden slik at den ikke vokser seg større enn det antallet som er bestemt. Hvor mange dyr som skal felles bestemmes av Miljødirektoratet etter råd fra fylkesmennene. Det er Statens naturoppsyn som feller dyrene.

Redusert andel unge dyr

Andelen av bestanden som er dyr under tre år, er redusert de siste sesongene, samtidig som andelen eldre hunndyr har økt. På lang sikt kan
manglende rekruttering gi negative virkninger for bestanden dersom trenden vedvarer eller forsterkes.

I 2018 ble det registrert 37 kalver (født 2017). Tidligere års vintertellinger viser at hornutviklingen hos kalver på Dovrefjell er såpass god at en del kalver har tydelige horn, og lett kan forveksles med årsklassen over. For å omgå utfordringene med å skille de yngste aldersklassene fra hverandre, benytter vi andel av dyrene i bestanden som er under 3 år, som er mål på rekruttering, figur 2.

Se bildet større

Figur 2 FOTO: FMTL

(Kilde: Fylkesmannen i Trøndelag)

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Utvider nasjonalpark på Dovrefjell
  • Nyheter

Det tidligere skytefeltet på Hjerkinn er nå en del av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Nasjonalparken øker med over 130 kvadratkilometer.

Vanvittig bra lyttertall for lokalradio
  • Nyheter

Lokalradioene fortsetter å kapre lyttere, og nok en gang setter Nea Radio ny «verdensrekord» i lytting på lokalradio. Det viser tall for første kvartal fra lokalradioundersøkelsen som Kantar TNS lager.

Provoserte Værnes-ordførere
  • Nyheter

Ordførerne i Værnesregionen er provosert over at det på grunn av den økonomiske situasjonen i politidistriktet ikke kommer til å bli ansatt faste politikontakter i alle kommunene i regionen innen 1. juni, som er oppstartsdato for den nye reformen.

 
Selbusjøen fylles
  • Nyheter

Selbusjøen er så å si "tom". Nå skal den fylles igjen, lover Statkraft.

Vedtok å bygge modulbarnehage ved Kvitsanden

Torsdag kveld vedtok kommunestyret i Røros at den midlertidige modulbarnehagen skal bygges ved Kvitsanden barnehage. Målet er at den skal stå klar til det nye barnehageåret begynner.

Skal bygge deler av det nye bo-, helse og velferdsenteret først

Deretter vil driften i det eksisterende sykehjemmet bli flyttet over til den nye delen, før resterende utbygging av Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter kan begynne.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE