Nå må regjeringen følge opp!

Følg opp: Oppgaveutvalget la i dag fram sin innstilling til overføring av oppgaver fra stat til fylkeskommunene. Senterpartiet ber regjeringen følge opp. På bildet: Trøndelags stortingsrepresentant for Trøndelag, Heidi Greni. FOTO: Senterpartiet

Utvalget som i dag la fram sin innstilling til overføring av oppgaver fra stat til fylkeskommunene har gjentatt mange av forslagene som Senterpartiet fremmet ved behandlingen av regionmeldingen i Stortinget i 2016.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Nå må regjeringen følge opp, både når det gjelder utvalgets forslag til oppgaver og ved å gi fylkene økonomisk rom til å løse oppgavene , mener Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson, Willfred Nordlund i en pressemelding.

- Senterpartiet fremmet allerede våren 2016 forslag til en rekke oppgaver som burde overføres fra stat til fylkeskommunene. Vi fikk ikke flertall for våre forslag, men nå støtter utvalget oss på flere områder. Jeg er glad oppgaveutvalget kommer med mange gode forslag, men Senterpartiet vil gå lenger når saken kommer til Stortinget for å styrke fylkeskommunenes rolle både som samfunnsutvikler og myndighetsorgan, sier stortingsrepresentant Willfred Nordlund, Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson.

Støtter

Oppgaveutvalget støtter Senterpartiet i at ansvaret for Bufetat, familievernet, deler av Forskningsrådets programmer, kulturminnevernet, regionapparatet til Innovasjon Norge og mange av Kulturrådets oppgaver, overføres til fylkeskommunene. Senterpartiets forslag fra 2016 gjelder i tillegg endringer i styringen av sykehusene, oppgaver innenfor forvaltning av rovdyrpolitikken og styrking av fylkeskommunenes rolle innen planlegging

Oppgaveutvalget ble oppnevnt av regjeringen etter at Stortinget vedtok ny fylkesstruktur. Regjeringen mente større fylker var en forutsetning for å overføre oppgaver fra staten til fylkeskommunene. Utvalget viser til at det fortsatt er store forskjeller i fylkenes befolkningsgrunnlag, fra 240.000 i Troms/Finnmark til 1,2 millioner innbyggere i nye Viken bestående av Østfold, Akershus og Buskerud. Utvalgsleder Terje B. Hagen sa i sin presentasjon at plasseringen av Oslo utenfor nye Viken ga begrensninger i utvalgets forslag, spesielt når det gjelder overføring av oppgaver innenfor spesialisthelstetjenesten. Statsråd Monica Meland bekreftet at Viken ikke er en region som er godt tilpasset utfordringene.

- Vi får bekreftet at den gjennomførte tvangssammenslåingen av fylker ikke var nødvendig for å gjennomføre en oppgavereform hvor fylkeskommunene overtar ansvar på områder som i dag ligger til fylkesmennene og direktoratene. De oppgavene som foreslås overført, ville kunne løses av de eksisterende fylkene. Jeg deler dessuten utvalgslederes og statsrådens bekymring for den vanskelige situasjonen i hovedstadsområdet. Oslo og Akershus er en bo- og arbeidsplassregion og er det område som virkelig har behov for bedre samordning. Det er uforståelig at ingen ting ble gjort med det, sier Willfred Nordlund.

Oppgaveutvalgets innstilling sendes nå på høring. Høringsfristen settes til seks uker har statsråd Mæland opplyst. Hun begrunner kort høringsfrist med behov for rask behandling for å få oppgavereformen vedtatt før fylkene slås sammen fra 2020.

- Statsråden er ny, men hun bør vite at 6 uker er for kort tid til at fylkestingene og kommunestyrene får tid til å si hva de mener om overføring av oppgaver og myndighet. Dette må statsråden gi dem tid til, sier Willfred Nordlund.

Nøkkelord

Siste nytt i Trøndelag

Kongens Fortjenstmedalje til Andreas Reitan
  • Nyheter

Det var en rørt ansvarlig redaktør i Nea Radio som ble overrasket av ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad, under bedriftens sommerfest på Norsk radio- og fjernsynsmuseum fredag kveld.

Nytt parkeringssystem på Værnes
  • Nyheter

Fra 1. juni blir det nytt parkeringssystem ved Trondheim lufthavn Værnes.

Floka!
  • Fredagsfloka

Vikinger, pilegrimer og sommertemperaturer i lystig passiar.

 
Lanserer ny hesteveileder
  • Nyheter

Hesten gir næring og arbeidsplasser. Sammen med hestenæringa har Regjeringen derfor utviklet en ny hesteveileder. Den skal bidra til å synliggjøre og videreutvikle samfunnsnytten og næringspotensialet for norsk hestehold.

Anbefaler fusjon
  • Nyheter

Styrene anbefaler fusjon mellom Coop Røros og Coop Midt-Norge. Endelig behandling skjer på årsmøtet i Coop Røros 26. juni og Coop Midt-Norge dagen etter.

Flere bekymringsmeldinger om dyr
  • Nyheter

Antallet bekymringsmeldinger fortsetter å øke, og det er oppdaget flere dyrehold med alvorlig vanskjøtsel. Flere dyreeiere får forbud mot å eie eller drive med dyr. Dette er noen av funnene i Mattilsynets dyrevelferdsrapport for de første fire månedene i 2018.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE