Historisk plakettutdeling i 4H Trøndelag

4H: Fellesbilde av alle 69 deltakerne FOTO: Håkon Rønvik


For aller første gang var plakettmottakere fra hele det nye langstrakte fylket samlet til plakettfest i Trondheim. For 4H-ere fra Bindal i nord til Glåmos lengst sør ble det en høytidelig feiring med utdeling ved fylkesmann Frank Jenssen og påfølgende festmiddag med taler.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
05.02.2018 kl 21:42

Nea Radio
Nea Radio

Faktaboks

4H

4H Norge er en landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorganisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.4H skal utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.4H er en medlemsstyrt organisasjon hvor medlemmene selv bestemmer hva de vil utforske og tilegne seg kunnskap om. 4H er i tillegg en av svært få organisasjoner som driver demokrati-opplæring der medlemmene fra 12-års alder tilbys årlig kursing i alle styreverv.

4H Trøndelag er landets største 4H-fylke med 2200 medlemmer fordelt på 96 klubber.


Motto:
 Å lære ved å gjøre.


4H-løftet:
Vi lover å arbeide mot det mål å bli en ungdom med klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse.

Kjerneverdier:
• Klart hode
• Varmt hjerte
• Flinke hender
• God helse4H-plaketten

I løpet av et år skal medlemmene i 4H arbeide med et selvvalgt prosjekt. Ved godkjent prosjekt og oppmøte på mer enn 50 prosent av møtene tildeles man hvert år et merke. Etter 7 år når man toppen og mottar 4H-plaketten.

4H-alumner
Som plakettmottaker har du mulighet til å delta videre som alumn. 4H Trøndelag har to alumnklubber
Sør-Trøndelag Ærverdige Alumner – STÆA og Nord-Trøndelag Alumnklubb NTAK

Alumnklubbene i Trøndelag har ennå ikke slått seg sammen, men samarbeider om Nattvolleyball 2018 og seniorsamlinger for hele fylket.
STÆA og NTAK er medlem av Norske 4H alumner (N4HA) - en organisasjon for 4H-medlemmer som har motatt plaketten, som ønsker å fortsette å 'gjøre det beste lengre'.
N4HA bygger også sin virksomhet på prinsippet: ”Å lære ved å gjøre". Organisasjonen ligger under 4H Norge, men er for, av og med alumner. Alumene kan selv forme organisasjonen slik de ønsker. 
N4HA er en mangfoldig organisasjon som favner om alle! 

Folkemusikalsk innledning og fylkesmannen som plakett-utdeler

Bunad- og dresskledde, stolte og glade over fullført løp i 4H var 69 plakettmottakere med familie og venner samlet på Thon Hotell Prinsen for å overvære historiens første plakettutdeling i 4H Trøndelag. 
Folkemusiker Einar Olav Larsen fra Verdal satte tonen med sin bunadskledde fiolin – hardingfela, før fylkesmann Frank Jenssen inntok scenen. Han oppfordret i sin tale ungdommen til å gå inn i framtiden med hele seg og ta med seg alt de er videre i livet som studenter og arbeidstakere. Respekt for andre og evnene til å se hvert enkelt menneske som unik var også verdier fylkesmannen fremhevet.

For å få 4H-plaketten må man ha gjennomført og fått godkjent i alt sju 4H-prosjekt over minst sju år.  Gjennom styrearbeid, prosjektarbeid og deltakelse på kurs og ulike leirer, får medlemmene mulighet til å utvikle seg selv, og en 4H-er som har fullført 4H-programmet sitter inne med mye kunnskap og erfaring om samarbeid på tvers av aldersgrupper, møteledelse og medlemsdemokrati. I tillegg deltar mange 4H-ere på kurs og leirer både nasjonalt og internasjonalt, og får på den måten en enestående anledning til å knytte nye vennskapsbånd og kontakter. Plakettmottakerene har mulighet til å fortsette sitt frivillige engasjement i 4H som alumnmedlemmer i sin moderklubb og/eller i STÆA og NTAK.

Se bildet større

4 H: Selbus flotte plakettmottakere sammen med fylkesmann Frank Jenssen (t.v.): Ole Johan Kjøsnes, Ole Petter Engan fra Varden 4H, Anne Marte Stokke og Jorunn Leithe fra Selburosa 4H FOTO: Håkon Rønvik

Lang reisevei til tross

Ole Petter Engan fra Varden 4H i Selbu tok nattbuss fra Førde der han nå går folkehøgskole. Plakettfesten skulle han ha med seg. Det ble en høytidsstund og trivelig gjensyn med 4H-venner fra hele fylket.
Ole Petter var en av fire fra Selbu, to fra Glåmos og en fra Haltdalen som lørdag mottok sin 4H-plakett.

Se bildet større

4 H: Stolte plakettmottakere sammen med fylkesmann Frank Jensen (t.v.): Inga Marie Tronsaune fra Ivrig 4H, Jone Haugsbak og Anne Marthe Liadahl Høyem, begge fra Viken 4H FOTO: Håkon Rønvik

Mange gratulanter


Nestleder i fylkesstyret i 4H Trøndelag, Ingrid Kristine Kjøsnes fra Varden 4H var første gratulant. Tross sin unge alder (20) innehar hun frivillige verv i både egen klubb, STÆA og fylkesstyret.
- 4H har gjort meg trygg på meg selv, derfor står jeg her i dag og gratulerer dere på vegne av fylkesstyret, sier Kjøsnes.

Se bildet større

4H: Ingrid Kjøsnes med gratulasjoner fra fylkesstyret ved plakettfesten på Thon Hotell Prinsen i Trondheim lørdag. FOTO: Håkon Rønvik

Rørende tale fra plakettmottaker


Hilde Bruvoll Bach fra Bjønnspåret 4H holdt tale på vegen av plakettmottakerne. 
-Det er vanskelig å forklare når folk som spør hva 4H er. 4H er så mye, sier Hilde og ramser opp en hel del minner og legger til: -De jeg har blitt kjent med gjennom min tid i 4H er ikke venner – de er familie. Bach rettet på vegne av alle en stor takk til foreldrene – uten dere hadde ikke dette vært mulig.


Stolt 4H-mamma 


-Ta med dere det dere har lært i 4H og vis det fram med stolthet, sa Brit Melting, 4H-mamma og mangeårig rådgiver i Voll 4H. Melting som selv har plaketten fra Mosvik 4H, fortsetter: 
-Gjennom min jobb møter jeg 4H-ere overalt; på slottet i Oslo jobber 4H-ere, på Ambassaden i Berlin. Det dere har lært gjennom prosjektarbeid settes høyt i arbeidslivet, det dere har med dere av sosiale ferdigheter og engasjement er minst like viktig, fremhever Melting.

Fullendt 4H-løp er starten på alumnlivet


Rodgeir Geving fra Stjørdal og NTAK ønsket velkommen til alumnlivet. - Når jeg får spørsmål om hva 4H er fra noen som ikke kjenner organisasjonen vår, da svarer jeg: 4H er alt du har gått glipp av.Takk for maten fra Norges Bondelags leder


Lars Petter Bartnes har selv plaketten fra Fram 4H i Beitstad og var til stede som far til en ny generasjon plakettmottaker. Bartnes fremhevet måltidets betydning som samlingspunkt og ramme rundt en slik høytidelighet, samt den økende en bevissthet rundt råvarer og lokal mat, der Trøndelag er i en særstilling. Bartnes roste hotellet for god mat og effektiv servering av nærmer 200 personer.

Kun få dager igjen til neste treffpunkt

Håkon Rønvik fra STÆA benyttet anledningen til å gjøre plakettmottakerne klar over sine muligheter som alumner. 
-Det finnes to typer alumner, de som deltar på arrangement for å være sosiale og ha det moro og de som engasjerer seg for å skape treffpunkt og anledninger til moro. Fredag 9 januar samles hele 560, 4H-ere, alumner og voksne i Stjørdalshallen for ei hel natt med volleyball. Over halvparten av fylkets 4H-klubber stiller lag. 
- Her er muligheten for dere til å være med å bidra til en stor opplevelse for alle som kommer, sa Rønvik. Dette er et stort arrangement som STÆA og NTAK for første gang arrangerer sammen og vi vil se dere der!

Festmiddagen ble avsluttet med 4H-løftet og felles fotografering av kveldens hovedpersoner.

Nøkkelord

Siste nytt i Kultur

Hvorfor feirer vi pinse?
  • Pinse

Etter en spørrerunde i gata på Røros, var det på tide å hente inn eksperthjelp.

Lover festhelg for store og små

Fredag sto representanter for Hell RX på Stjørdal torg for å spre budskapet om den store rallycrosshelga i juni. Å skal vi tro arrangøren blir dette ei festhelg både på dagtid og kveldstid.

Floka
  • Floka

Hvem vil ha med Olin på Rosenborgkamp?

 
Garasjesalg på Graftås
  • Kultur

Laila og Arvid har ryddet ut to leiligheter og nå skal inventar og klær selges til fordel for grendahuset.

Bannere på plass i Ålen
  • Kultur

Bygdapreg setter preg på bygda.

Slik blir sommeren på Rørosmuseet
  • Rørosmuseet

Blant annet skal 300-årsjubileet til de svenske karolinernes felttog i Trøndelag markeres med en utstilling, og det vil være historisk aktivitetsuke for barn i sommer også ved Rørosmuseet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE