Snøforholdene i vinterferien

Stugudal Fjell har ansvar for 106,8 km med oppkjørte løyper. FOTO: Stugudal Fjell

Hvor kan du gå på ski til uka?

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
20.02.2017 kl 15:02

Nea Radio
Nea Radio
Se bildet større

PERFEKTE FORHOLD: Så fristende kan et skispor være, men blir det slik i vinterferien? FOTO: Røros Tur- og Løypeforening

Fakta om fjellstyrene

Det er 94 fjellstyrer i Norge. Disse administrerer og tilrettelegger for næring og friluftsliv i statsallmenningene i fjellene i Sør- og Midt-Norge. Områdene omfatter store fjellområder som Dovre, Hardangervidda, Jotunheimen, Rondane og flere andre. Til sammen nesten 30 mill daa.
Fjellstyrenes paraplyorganisasjon er Norges Fjellstyresamband.

Fjellstyrenes oppgaver:
-Fjellstyrenes skal ivareta befolkningens rettigheter og interesser i fjellet.
-Fjellstyrene legger til rette for jakt, fiske og annet friluftsliv, gjennom aktiv forvaltning av fiske- og viltbestander og salg av jakt- og fiskekort.
-Fjellstyrene drifter flere hundre hytter og buer rundt i statsallmenningene, og sørger for vedlikehold og at det til enhver tid er gass og ved på disse.
-Fjellstyrene sørger for infrastruktur i sine områder, og informasjon som gjør fjellet tilgjengelig for brukerne.
-Fjellstyrene administrerer rettigheter vedr. seterdrift og beiting.
-Fjellstyrene har lokal forankring og skal sørge for lokal verdiskapning.
-Fjelloppsynet fører tilsyn med statsallmenningene, og er sekretær/saksbehandler for fjellstyrene.

Det nærmer seg vinterferie, og mange tar fri en dag eller to ekstra for å reise på fjellet disse dagene. Vinteren har så langt vært snøfattig i store deler av Norge. Vi har samlet tilbakemeldinger fra fjellstyrenes ansatte, Fjelloppsynet, om snø og isforhold i fjellet nå før vinterferien. Generelt sett er det mindre snø enn vanlig og noe tynnere is. Fjelloppsynet ber folk ta hensyn til snø og isforhold. Sjekk skredfaren dersom det kommer mye nysnø de nærmeste dagene og vær obs på at det kan være tynn is i inn og utos. Vis også hensyn til villreinen når du er ute nå, da det er mye is og vanskelige beitefohold.

Forolhogna

Ålen og Haltdalen fjellstyrer melder om fine forhold. Det er bra med snø og den er fast slik at det er lettført som det kalles på disse kanter. I snaufjellet kan det være ganske hardt og isete. I lavere strøk har mildværsperioder ført til at enkelte bekker går åpne og det samme gjelder for enkelte myrhull som også står åpne. Isforholdene er generelt gode og sikre men mildværsperiodene med økt vannføring i bekker og elver har medført at isene ved inn- og utløp fra tjønner og sjøer er dårligere enn det som er vanlig. Det bør derfor utvises forsiktighet ved ut- og særlig ved innløpsoser.

Stugudal

Stugudal Fjell melder om flotte forhold. I Stugudalen finner du et vell av preparerte skiløyper, med 106,8 km løyper fordelt på 20 ulike oppsatte ruter. Vinterferieværet blir fint, med temperaturer fra -1 til -10 grader i løpet av uka. Det kommer litt snø mandag, men forøvrig blir det for det meste oppholdsvær.- Den frivillige løypeavgiften og støttemedlemskapet er nå sendt ut, forteller Stugudal Fjell.

Selbu

I Selbu tilbys det også flotte skiforhold i vinterferien. Selbuskogen Skisenter rapporterer om at de har flotte forhold. Turløypenettet kjøres i vinterferien med mindre regn og mildvær skaper problemer. Planen er å kjøre til Stråsjøområdet, Holmkroken og Ånvatna hver dag dersom det trengs preparering. Foreløpig er det ikke nok snø til å kjøre til Ytteråsen.
Fra skisenteret (Vinsmyra) til Vardebu (7km) prepareres løypene med løypemaskin med jevne mellomrom. Følg med på skisporet.no
I Øverbygda prepareres trasene fra Synnåsen mot Hersjøhytta og Haugane, og trasene på Vikvarvet er under klargjøring før Rensfjellrennet!

Fjelloppsyn Unni Killi i Selbu fjellstyre skriver i en melding at snøforholdene i Selbu og Roltdalen statsallmenning ikke er de beste. Det er vanskelig å komme seg over en del bekker og elver. Det ventes snø nå de første dagene og man håper forholdene vil bedre seg.

Snåsa fjellstyre melder om at det ikke er store mengder snø i fjellet, men helt greie ski/føreforhold.

Nord-Trøndelag

«Det er litt vanskelig å spå forholdene framover hos oss nå med regnet som har kommet, og som er meldt de nærmeste dagene», sier Lisbeth Aassve hos Snåsa fjellstyre. Forrige uke hadde en kuldeperiode som gjorde at isen og føret i fjellet ble veldig bra, men så kom det mildvær som gjorde at det ble mye vann på isen. Tykkelsen på isene på fjellvannene er grei, og kommer det nedbør som snø og/eller minusgrader blir det fort fint igjen.

Lengst nord i Trøndelag er det unormalt lite snø i fjellene. «I lavlandet ligger det ca 40 cm med skare, og i høgfjellet er det store barflekker på rabbene og noe iset», skriver Fjelloppsyn Sissel Grongstad hos Namsskogan fjellstyre. Skiforholdene anses som gode. Med litt nysnø nå så blir de perfekte. Isen på vatna er målt til mellom 50-60 cm. Ved inn- og utløpsos er det delvis åpent vatn så der må man være ekstra varsom. Rypejakta går ut februar, så her er det mulig å ta seg en jakttur i vinterferien.

Fosen

På Fosenhalvøya informerer Gunnar Singsås i Åfjord fjellstyre at det er delvis bart og usikker is på mange vann. Ta derfor hensyn til dette hvis du skal på fisketur.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Ny internasjonal arbeidsmiljøstandard
  • Nyheter

Nylig ble verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø, ISO 45001, lansert.

Regionalt bygdeutviklingsprogram
  • Nyheter

Områdesatsing, helhetlig ressursforvaltning og bioøkonomi er sentrale områder i det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet for Trøndelag.

Bussbeltekontroller denne uka
  • Nyheter

Det er heldigvis få bussulykker, men dersom du sitter usikret og det skjer ei ulykke, kan det få store konsekvenser.

 
Stor jaktinteresse i Selbu
  • Nyheter

Det har kommet inn mange søknader om småviltjakt i 2018, langt flere enn det Selbu fjellstyre har mulighet til å innvilge.

Ungdomspartiene frykter for framtidas velferdstjenester
  • Nyheter

Samtlige ungdomspartier ber om en tverrpolitisk satsing på folkehelse, og sammen med Norsk Friluftsliv etterlyser de en politisk dugnad for å få ned helseutgiftene.

Dødsulykka i Snåsa påklages
  • Nyheter

Etter ønske fra de pårørende er statsadvokaten sin påtaleavgjørelse etter dødsulykka i Snåsa nå påklaget til riksadvokaten.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE