Mindreforbruk på over 90 millioner kroner i 2016

Mindreforbruk på over 90 millioner kroner i 2016

Knut Aspås er konstituert fylkesrådmann i Sør-Trøndelag fram til sammenslåingen med Nord-Trøndelag 1. januar 2018. FOTO: Sør-Trøndelag fylkeskommune

- Dette er gode tall. Vi har kontroll på driftsutgiftene. 2016 var et bra år, som gjør at vi kan ha handlefrihet fremover, sier fylkesrådmann Knut Aspås.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.02.2017 kl 09:29

– Det er spesielt viktig når vi nå slår oss sammen med Nord-Trøndelag fylkeskommune, sier Aspås.

Regnskapsresultatet for Sør-Trøndelag fylkeskommune viser et mindreforbruk på 90,5 millioner kroner for 2016. Netto driftsresultat er på 394 millioner kroner. Det utgjør 8,2 prosent av de samlete driftsinntektene på 4,8 milliarder kroner.

Regnskapstallene ble presentert for fylkesutvalget tirsdag. Regnskapet blir endelig vedtatt i fylkestinget 26. april.

De tre siste årene har fylkeskommunen lagt fram et positivt resultat.

-Størst mulig overskudd er ikke målet, vi skal produsere tjenester. Men vi har de siste årene hatt stort fokus på økonomistyring og det ser vi nå resultatet av, sier Aspås.

Det gode resultatet skyldes blant annet:

  • Skatteinngang på 33 millioner kroner høyere enn budsjettert
  • Et lavere rentenivå enn budsjettert, på 92 millioner kroner.

Samtidig ble rammetilskudd og netto inntektsutjevning ca 31 millioner kroner lavere enn budsjettert.

Regnskapet viser for øvrig følgende nøkkeltall:

  • Det ble investert for 1,46 milliarder kroner, hvorav veginvesteringene utgjorde 769 millioner kroner. Det resterende var i hovedsak knyttet til skolebygg på til sammen 633 millioner kroner hvor utbyggingen av Heimdal VGS , Malvik VGS, Orkdal VGS, Gerhard Schønning opplæringssenter, Trondheim Fagskole og Frøya VGS utgjorde de største investeringene.
  • Lånegjelden er på til sammen 5,8 milliarder kroner. Det er betalt 78,5 millioner kroner i renteutgifter og 187 millioner kroner i avdrag i 2016.

Siste nytt i Nyheter

Geologiens Dag på Røros
  • Kultur

Tur til Funngruva - der det hele startet for snart 375 år siden.

Ekstremteater i Tydal

Cathrine Telle både gleder og gruer seg til jubileumsutgaven av Karolinerspelet i Tydal.

Oppturen fortsetter

Ny ildsjelsamling i Tydal samlet politikere, frivillige, privat næringsliv, administrasjon og grunneierlaget for å jobbe videre med prosjektet Opptur i Tydal kommune.

 
Nå starter utbyggingen av Rørosmeieriet
  • Nyheter

Men først skal mye rives.

Hvem har ripet opp bilen til Anne-Mari?
  • Nyheter

Påført skader for flere tusen kroner.

TV-aksjonen til Unicef

«Hvert barn er en mulighet» er navnet på årets TV-aksjon som skal gi barn i krigsrammede områder mulighet til skolegang.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse