Mindreforbruk på over 90 millioner kroner i 2016

Mindreforbruk på over 90 millioner kroner i 2016

Knut Aspås er konstituert fylkesrådmann i Sør-Trøndelag fram til sammenslåingen med Nord-Trøndelag 1. januar 2018. FOTO: Sør-Trøndelag fylkeskommune

- Dette er gode tall. Vi har kontroll på driftsutgiftene. 2016 var et bra år, som gjør at vi kan ha handlefrihet fremover, sier fylkesrådmann Knut Aspås.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.02.2017 kl 09:29

– Det er spesielt viktig når vi nå slår oss sammen med Nord-Trøndelag fylkeskommune, sier Aspås.

Regnskapsresultatet for Sør-Trøndelag fylkeskommune viser et mindreforbruk på 90,5 millioner kroner for 2016. Netto driftsresultat er på 394 millioner kroner. Det utgjør 8,2 prosent av de samlete driftsinntektene på 4,8 milliarder kroner.

Regnskapstallene ble presentert for fylkesutvalget tirsdag. Regnskapet blir endelig vedtatt i fylkestinget 26. april.

De tre siste årene har fylkeskommunen lagt fram et positivt resultat.

-Størst mulig overskudd er ikke målet, vi skal produsere tjenester. Men vi har de siste årene hatt stort fokus på økonomistyring og det ser vi nå resultatet av, sier Aspås.

Det gode resultatet skyldes blant annet:

  • Skatteinngang på 33 millioner kroner høyere enn budsjettert
  • Et lavere rentenivå enn budsjettert, på 92 millioner kroner.

Samtidig ble rammetilskudd og netto inntektsutjevning ca 31 millioner kroner lavere enn budsjettert.

Regnskapet viser for øvrig følgende nøkkeltall:

  • Det ble investert for 1,46 milliarder kroner, hvorav veginvesteringene utgjorde 769 millioner kroner. Det resterende var i hovedsak knyttet til skolebygg på til sammen 633 millioner kroner hvor utbyggingen av Heimdal VGS , Malvik VGS, Orkdal VGS, Gerhard Schønning opplæringssenter, Trondheim Fagskole og Frøya VGS utgjorde de største investeringene.
  • Lånegjelden er på til sammen 5,8 milliarder kroner. Det er betalt 78,5 millioner kroner i renteutgifter og 187 millioner kroner i avdrag i 2016.

Siste nytt i Nyheter

LHL er bekymret for anbudsprosesser i Helse Midt-Norge
  • Nyheter

LHL Sør-Trøndelag har hatt sitt lagsmøte hvor nesten alle 23 lokallagene i fylket vårt deltok. På møtet ble det med stor forundring og bekymring diskutert anbudssystemet som rår i helseregionene.

Stakk av fra politiet i Ålen
  • Nyheter

Bilfører forsøkte å komme unna trafikkontroll.

Testet positivt på skrantesjuke
  • Nyheter

Ei elgku i Lierne og en villrein i Nordfjella har testet positivt på skrantesjuke.

 
Reagerer på Statsbudsjettet
  • Nyheter

Hotelldirektør Arild Øien er lite fornøyd med økt moms.

Rørosbanen 140 år
  • Nyheter

Nea Radio sendte direkte fra Pakkhuset på Røros.

Ny politikontakt i Selbu og Tydal
  • Nyheter

Tonje Aas var sammen med Maren Kristine Johansen landets første politikontakter da ordninga ble etablert i fjor. Nå er Tonje politikontakt for Selbu og Tydal.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse