Mindreforbruk på over 90 millioner kroner i 2016

Mindreforbruk på over 90 millioner kroner i 2016

Knut Aspås er konstituert fylkesrådmann i Sør-Trøndelag fram til sammenslåingen med Nord-Trøndelag 1. januar 2018. FOTO: Sør-Trøndelag fylkeskommune

- Dette er gode tall. Vi har kontroll på driftsutgiftene. 2016 var et bra år, som gjør at vi kan ha handlefrihet fremover, sier fylkesrådmann Knut Aspås.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.02.2017 kl 09:29

– Det er spesielt viktig når vi nå slår oss sammen med Nord-Trøndelag fylkeskommune, sier Aspås.

Regnskapsresultatet for Sør-Trøndelag fylkeskommune viser et mindreforbruk på 90,5 millioner kroner for 2016. Netto driftsresultat er på 394 millioner kroner. Det utgjør 8,2 prosent av de samlete driftsinntektene på 4,8 milliarder kroner.

Regnskapstallene ble presentert for fylkesutvalget tirsdag. Regnskapet blir endelig vedtatt i fylkestinget 26. april.

De tre siste årene har fylkeskommunen lagt fram et positivt resultat.

-Størst mulig overskudd er ikke målet, vi skal produsere tjenester. Men vi har de siste årene hatt stort fokus på økonomistyring og det ser vi nå resultatet av, sier Aspås.

Det gode resultatet skyldes blant annet:

  • Skatteinngang på 33 millioner kroner høyere enn budsjettert
  • Et lavere rentenivå enn budsjettert, på 92 millioner kroner.

Samtidig ble rammetilskudd og netto inntektsutjevning ca 31 millioner kroner lavere enn budsjettert.

Regnskapet viser for øvrig følgende nøkkeltall:

  • Det ble investert for 1,46 milliarder kroner, hvorav veginvesteringene utgjorde 769 millioner kroner. Det resterende var i hovedsak knyttet til skolebygg på til sammen 633 millioner kroner hvor utbyggingen av Heimdal VGS , Malvik VGS, Orkdal VGS, Gerhard Schønning opplæringssenter, Trondheim Fagskole og Frøya VGS utgjorde de største investeringene.
  • Lånegjelden er på til sammen 5,8 milliarder kroner. Det er betalt 78,5 millioner kroner i renteutgifter og 187 millioner kroner i avdrag i 2016.

Siste nytt i Nyheter

Vil bosette ti flyktninger
  • Nyheter

Røros kommunestyre sa torsdag kveld ja til å bosette ti flyktninger i 2018.

Røros Høyre ønsker seg julegave fra Holtålen og Os
  • Nyheter

Mona Slettum fra Røros Høyre kom i kommunestyret torsdag med en klar oppfordring til Os og Holtålen. – Den beste julegaven vi kunne fått i Røros kommune er at dere tar opp igjen saken om kommunesammenslåing.

Plan B enstemmig vedtatt
  • Nyheter

Kommunestyret i Holtålen fredet terapibassenget

 
Rørosrein kjemper om gjev pris
  • Nyheter

Reinkjøtt kjemper side om side med salat, potet, tomat og «sjitne gulrøde» om å vinne årets nasjonale bedriftsutviklingspris i landbruket. Aktørene i konkurransen er Rørosrein AS, Bjærtnes og Hoel AS frå Vestfold samt Jone Wiig Gartneri AS fra Rogaland.

Misfornøyde hytteeiere
  • Nyheter

Hytteforeningene i Tydal har hele tida kjempet i mot det de har kalt "hytteskatt". - Vi er skuffet, men vil nå invitere kommunen til en dialog om hva eiendomsskatten bør brukes til, sier Terje Barø og Helge Mjøen.

Mellomfornøyd ordfører
  • Nyheter

Ordfører Ole Bjarne Østby (Sp) gikk til valg på at det ikke skulle innføres utvidet eiendomsskatt i Tydal. Et inntektstap på i underkant av ni millioner kroner førte til at han måtte bite i seg valgløftet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE