Snur ryggen til sin samiske kulturarv

Fortviler: Rita Børgefjell og familien har fått krav fra fylkesmannen om at familiehytta skal rives. Hun mener at det hun kaller fremtredenen til enkelte reindrivere vil føre til økt splittelse mellom det norske og det samiske miljøet. FOTO: Anne Gundersen

Rita Børgefjell i Stjørdal fortviler over at reindrifta og fylkesmannen har begjært familiehytta revet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.03.2017 kl 09:17

Nea Radio
Nea Radio

Dette er saken:

Rita Børgefjells far satte i 1969-70 opp en hytte på Børgefjell og testamenterte denne til Ritas sønn, Tomas Daniel Børgefjell.

Etter bestefarens død, fikk Tomas Børgefjell hytta festet og tinglyst i 2004.

Det lokale reinbeitestyret kom på banen og protesterte mot tinglysningen.

Siden den gang har det vært et pågående press mot familien Børgefjell, der motparten, reinbeitestyret, har krevd hytta revet.

I 2015 fikk Tomas Daniel Børgefjell pålegg fra fylkesmannen om å rive hytta innen september 2016. Dersom dette ikke ble gjort, ville det ble utstedt dagbøter.

I dag er hytta ikke revet og dagbøter påbeløper.

Familien har stevnet Mat- og landbruksdepartementet for å forsøke å få omgjort dommen.

Rita Børgefjell vokste opp i det samiske miljøet.

– Som spedbarn ble jeg adoptert av en samisk familie, og jeg tilbrakte hele oppveksten i den samiske kulturen. Nå hevder hun imidlertid at hun er lei. En langvarig strid mellom Byrkje reinbeitestyre og familen, får henne til å si at hun nå snur ryggen til kulturen hun har vokst opp i.

– Jeg frykter at enkeltpersoners fremferd vil føre til en økt splittelse mellom det samiske og det norske miljøet, sier Børgefjell.

Saken fortsetter under lydklippet

Rita Børgefjell om konflikten med det samiske miljøet angående familiehytta

Hyttestrid

Konflikten har utgangspunkt i ei hytte Børgefjells far satte opp omkring 1970.

– Etter at vi hadde bodd i kåter i mange år, satte pappa opp denne hytta. Han var da uføretrygdet og hadde sluttet med reindrift. Reinbeitestyret mener imidlertid at det har vært knyttet reindrift til hytta og at den derfor er under deres kontroll, forklarer Børgefjell.

– Så vidt meg bekjent, er dette ikke tilfelle. I tillegg er det en rekke andre fritidshytter i det samme området, og jeg kan ikke for mitt bare liv forstå at hytta vår skal være mer i veien for reindrifta enn de andre hyttene.

Forståelse

Rita Børgefjell, som blant annet driver Hegra Festning sommerstid, har forståelse for reindrivernes behov for beitemark.

– Men jeg mener at dette har gått alt for langt. Jeg opplever at det blir stadig hyppigere konflikter i reinbeiteområder, og dette syntes jeg er svært lite konstruktivt. Hun nevner Brekken-området og Meråker som steder der hun har oppfattet at det er konflikter mellom den norske og den samiske befolkningen.

– Uten at jeg har satt meg veldig godt inn i disse sakene, konstaterer jeg at det dreier seg om den samme problematikken. Jeg føler at reindrifta turer fram og presser gjennom rettigheter som for mange virker utrolige.

Frykter samehets

Børgefjell forteller at det ikke var slik faren oppdro henne.

– Den gangen handlet alt om samarbeid og respekt. Dette føler jeg er en tid som er forbi, og jeg kan derfor ikke lenger stille meg bak den kulturen jeg vokste opp i, sier hun.

– Vi har kommet langt når det gjelder respekt for samisk kultur og tradisjon, men det er ikke lenge siden virkeligheten var en helt annen. Det jeg frykter nå, er at den måten enkelte turer fram på, vil føre til at vi igjen vil oppleve at den flotte, samiske kulturen vil bli utsatt for rasisme og hets, sier hun.

Facebook

Børgefjell har opprettet en Facebook-gruppe for å forsøke å få midler til å dekke dagbøter og saksomkostninger i saken.

– Jeg ønsker å sette søkelys på denne problematikken. Dersom vi vinner saken, og dermed slipper disse utgiftene, vil jeg at pengene skal gå til andre i samme situasjon, forklarer hun og sier videre at hun er klar over at oppmerksomheten rundt konflikten vil skape reaksjoner.

– Jeg har mange flotte, samiske venner, og jeg frykter at disse nå vil ta avstand fra meg og min familie. Men noen må si fra om at det som nå skjer ikke er greit. Vi kan ikke være så redde for konflikter at vi nekter å se i øynene hva politikken rundt reindrifta har ført til.

Direktør ved avdeling for landbruk og reindrift hos fylkesmannen i Nordland, Monika Iveland, sier at de ikke ønsker å kommentere saken, i og med at den nå ligger hos regjeringsadvokaten.

– Vi har fattet et vedtak og kommet til samme konklusjon som reindriftsstyret. Nå når saken skal i retten, har vi ingen ønsker om å kommentere saken videre og kommer til å forholde oss til avgjørelsen som blir tatt i retten.

Leder for Børgefjell reinbeitedistrikt, Tor Enok Larsen, vil ikke kommentere hvorfor reinbeitedistriktet ønsker å få revet hytta.

Nøkkelord

Siste nytt i Kultur

Anbefaler krim til påske
  • Boktipset

Bibliotekar har med seg boka «Harpiks» i ukas boktips.

Skal lage liv i Bergmannsgata

«Levd liv i Bergmannsgata gjennom 350 år» er valgt som tema for kunstprosjektet NåDa, som skal gjennomføres på Røros fra april til neste sommer.

Uka på Storstuggu
  • Kultur

Nærmer seg påskeferie, men først er det Farende Fant.

 
Slik er 6. klassingenes drømmehus
  • Kultur

Mandag åpnet elevene på 6. trinn ved Fosslia skole utstillingen "Drømmehuset mitt" i Kimen.

Herlige dansere i Bruket
  • Kultur

Lørdag avholdt Sveberg Danseklubb sin sedvanlige sesongavslutning og for et show det var! Se bildene her.

Skihistorisk dag i Ålen Skisenter
  • Kultur

Skiløbercompagniet inviterte til konkurranse i gamle skiøvelser.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE