Stor militær aktivitet på fylkesvei 705 i dag

Stor militær aktivitet  på fylkesvei 705 i dag

Det er kjøretøy av denne typen som kan påtreffes langs veien mellom Stjørdal-Selbu-Tydal og Røros i ettermiddag. FOTO: Heimevernet

Flere kolonner med feltvogner skal forflyttes fra Størdal til Røros i løpet av mandagen.

I forbindelse med HV-øvelsen som nå starter, har det kommet melding om kolonnekjøring av feltvogner på fv 705 fra Stjørdal til Røros etter klokken 12 i dag. Det vil være flere puljer utover ettermiddagen og kvelden og disse vil ha en maksfart på 50 km/h - noe som vil gi en del trafikale utfordringer.

– Men kolonnene vil kjøre ut og slippe sivil trafikk forbi med jevne mellomrom, sier Rune Sævik, presse- og informasjonsoffiser i Trøndelag heimevernsdistrikt 12. Han oppfordrer likevel trafikkanter å påregne litt ekstra tid og ikke ta unødige sjanser i trafikken i forbindelse med forbikjøring.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Røros Slakteri og Røroskjøtt samlokaliseres
  • Nyheter

Setter opp nytt bygg i Havsjøveien.

Snart må du ha egen dunk for matavfall
  • Nyheter

Krav til utsortering av matavfall er like rundt hjørnet, og abonnentene må betale regninga.

Delte ut 55.000 kroner til kultur
  • Kultur

Røros formannskapet bevilget torsdag 55.000 kroner i tilskudd til fritidskulturlivet. Bergstaden Teaterlag fikk mest. Se hele lista her.

 
Opprettholder dagens støtte til turistkontoret
  • Nyheter

Røros formannskap vedtok torsdag enstemmig å opprettholde dagens støtte til drift av Røros Turistkontor og at en eventuell økning av støtten må ses som en del av budsjettprosessen.

Inviterer til famliefest
  • Nyheter

COOP Røros, Arbeidets Rett og Rørosbanken jubilerer i år og inviterer til stor famliefest på Nilsenhjørnet fredag med blant annet underholdning, konkurranser og matservering.

Svak økning av sykefraværet i Sør-Trøndelag
  • Nyheter

Ved utgangen av andre kvartal 2017 økte det legemeldte sykefraværet i Sør-Trøndelag fra 5 prosent i fjor til 5,1 prosent i år. Røros har det laveste sykefraværet i fylket.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse