Regionrådet Trøndelag Sør går for Støren

Regionrådet Trøndelag Sør går for Støren

FOTO: Norsk Kylling AS

Vi ha tilbake Norsk Kylling AS.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.10.2017 kl 10:55

Faktaboks (Hentet fra bedriftens nettsider).

Norsk Kylling AS er en næringsmiddelbedrift lokalisert på Støren i Midtre Gauldal kommune. Firmaet ble grunnlagt i 1991. I 2012 ble bedriften heleid av REMA som iverksatte en stor endringsprosess for hele virksomheten.

Norsk Kylling har 290 ansatte, og sammen med rundt 150 produsenter sikrer bedriften en bærekraftig produksjon av hvitt kjøtt – sunn og trygg mat av høy kvalitet ut til forbrukere i hele Norge.

Norsk Kylling har store ambisjoner for vekst og utvikling, der mattrygghet, dyrevelferd, trivsel og økt fokus på miljø er områder som prioriteres høyt.

I 2016 hadde bedriften en omsetning i overkant av 1 milliard kroner, og ble samme år kåret til årets leverandør av kjøpmenn i REMA 1000.

I 2016 ble Hugaas Rugeri i Soknedal heleid av Norsk Kylling. Dette betyr at Norsk Kylling har kontroll på hele verdikjeden for kylling, fra oppal- til rugeeggproduksjon, fram til rugeri, slaktekyllingproduksjon og foredling.

Regionrådet Trøndelag Sør har behandlet situasjonen omkring lokalisering av en ny fabrikk for Norsk Kylling AS, og støtter fortsatt lokalisering på Støren. Virksomheten har i mange år vært en en stor og viktig bedrift for vår region og det vil få svært negative følger for Midtre Gauldal og nærliggende kommuner dersom Norsk Kylling flytter sin virksomhet ut av Støren, heter det i en uttalelse fra regionrådet.

Midtre Gauldal kommune har på kort tid klargjort et stort næringsareal som ikke medfører tap av landbruksjord. Regionrådet mener dette området er godt tilrettelagt for en reetablering av Norsk Kyling AS og dessuten gir rom for eventuelt andre virksomheter som ønsker å etablere seg i tilknytning til den virksomheten, heter det videre i uttalelsen.

Regionrådet mener helt klart at Fylkesmannen ikke tar nok hensyn til jordvernet og de samfunnsmessige utfordringene et slikt vedtak medfører.

Flere mulige nye adresser

I fjor sommer ble det kjent at Norsk Kylling hadde bestemt seg for legge ned fabrikken sin på Støren på grunn av utilstrekkelig kapasitet.

Det ble etter hvert to alternative steder for den nye fabrikken, Furumoen i Orkdal kommune og Sveberg i Malvik, hvorav Orkdal var førstevalget.

Men, eventuell bygging på Furumoen vil medføre omdisponering av dyrket mark og utfordrer jordvernet. Dette har gjort at Fylkesmannen har hatt innsigelser til planene.

For to uker siden skrev Adresseavisen at Fylkesmannen hadde snudd i spørsmålet om Furumoen, og trukket innsigelsen.

Siste nytt i Nyheter

Reviderte konsesjonslover for vannkraft
  • Nyheter

Fra årsskiftet får de 100 år gamle konsesjonslovene for vannkraft modernisert struktur og oppdatert språkdrakt.

Tolv, på en skala fra en til ti!

Ungdomsskoleelever i Selbu og Tydal fikk prøve seg på oppmerksomhetstrening og yoga.

Postens fem viktige juletips
  • Nyheter

16. desember er siste frist for å sende julepakker før jul. Desember er både den morsomste og travleste måneden for de som jobber i Posten.

 
Telia på Bringen
  • Nyheter

Torsdag ettermiddag kunne Telia slå på ny og oppgradert sender på Bringen. Hytteområdene i Selbu har virkelig fått årets julegave.

Statsskog finansierer utedo ved Fjellkirka på Røros
  • Nyheter

Gir av potten "Midtnorske Friluftstiltak".

Billigere nettleie i Holtålen og Midtre Gauldal
  • Nyheter

Salget av nettselskapet i Gauldal Energi medfører at innbyggerne i Holtålen- og Midtre Gauldal kommuner får en redusert nettleie fra 1. januar med nærmere kr.2.500,- pr. husstand.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE