Regionrådet Trøndelag Sør går for Støren

FOTO: Norsk Kylling AS

Vi ha tilbake Norsk Kylling AS.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.10.2017 kl 10:55

Nea Radio
Nea Radio

Faktaboks (Hentet fra bedriftens nettsider).

Norsk Kylling AS er en næringsmiddelbedrift lokalisert på Støren i Midtre Gauldal kommune. Firmaet ble grunnlagt i 1991. I 2012 ble bedriften heleid av REMA som iverksatte en stor endringsprosess for hele virksomheten.

Norsk Kylling har 290 ansatte, og sammen med rundt 150 produsenter sikrer bedriften en bærekraftig produksjon av hvitt kjøtt – sunn og trygg mat av høy kvalitet ut til forbrukere i hele Norge.

Norsk Kylling har store ambisjoner for vekst og utvikling, der mattrygghet, dyrevelferd, trivsel og økt fokus på miljø er områder som prioriteres høyt.

I 2016 hadde bedriften en omsetning i overkant av 1 milliard kroner, og ble samme år kåret til årets leverandør av kjøpmenn i REMA 1000.

I 2016 ble Hugaas Rugeri i Soknedal heleid av Norsk Kylling. Dette betyr at Norsk Kylling har kontroll på hele verdikjeden for kylling, fra oppal- til rugeeggproduksjon, fram til rugeri, slaktekyllingproduksjon og foredling.

Regionrådet Trøndelag Sør har behandlet situasjonen omkring lokalisering av en ny fabrikk for Norsk Kylling AS, og støtter fortsatt lokalisering på Støren. Virksomheten har i mange år vært en en stor og viktig bedrift for vår region og det vil få svært negative følger for Midtre Gauldal og nærliggende kommuner dersom Norsk Kylling flytter sin virksomhet ut av Støren, heter det i en uttalelse fra regionrådet.

Midtre Gauldal kommune har på kort tid klargjort et stort næringsareal som ikke medfører tap av landbruksjord. Regionrådet mener dette området er godt tilrettelagt for en reetablering av Norsk Kyling AS og dessuten gir rom for eventuelt andre virksomheter som ønsker å etablere seg i tilknytning til den virksomheten, heter det videre i uttalelsen.

Regionrådet mener helt klart at Fylkesmannen ikke tar nok hensyn til jordvernet og de samfunnsmessige utfordringene et slikt vedtak medfører.

Flere mulige nye adresser

I fjor sommer ble det kjent at Norsk Kylling hadde bestemt seg for legge ned fabrikken sin på Støren på grunn av utilstrekkelig kapasitet.

Det ble etter hvert to alternative steder for den nye fabrikken, Furumoen i Orkdal kommune og Sveberg i Malvik, hvorav Orkdal var førstevalget.

Men, eventuell bygging på Furumoen vil medføre omdisponering av dyrket mark og utfordrer jordvernet. Dette har gjort at Fylkesmannen har hatt innsigelser til planene.

For to uker siden skrev Adresseavisen at Fylkesmannen hadde snudd i spørsmålet om Furumoen, og trukket innsigelsen.

Siste nytt i Nyheter

Trailer står fast i Nesvoldbakken

Lang kø i sørgående felt.

Ålen Caravan flytter til Røros
  • Nyheter

Klarte ikke å finne egnede lokaler i hjembygda.

Buss på vei til Rørosmartnan kjørte utfor ved Glåmos

40 personer fra Stjørdal mannskor var sperret inne i bussen.

 
97.000 bilister har kun én uke igjen
  • Nyheter

Neste torsdag, 1. mars, innfører myndighetene gebyr for alle som ikke har lovpålagt forsikring på kjøretøyet sitt.

Bil kolliderte med stolpe i Selbu

Tre personer var i bilen. Ingen skal være alvorlig skadd.

Lars Sollie spiller under hele Rørosmartnan
  • Rørosmartnan

En av martnas mange artister besøkte Nea Radio i mellom spilleoppdragene.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE