– Hvordan skal vi få til vekst?

Liv Hanne Tønset (nummer tre fra venstre) fremmer onsdag en interpellasjon i fylkestinget om sikrere strømnett til Røros sørfra og nordfra. Bildet er tatt i forbindelse med et møte om skoletilbudet i fylket. Fra venstre Kristian Thorve (Ap, opplæringskomiteen i fylket), Hanne Moe Bjørnbet, (Ap, leder i opplæringskomiteen), Liv Hanne Tønset (Ap, fylkestingsrepresant) og ordfører Hans Vintervold. FOTO: Nils Kåre Nesvold

Fylkespolitiker Liv Hanne Tønset (Ap) ønsker å få med fylkestinget på et vedtak om at Sør-Trøndelag Fylkeskommune vil arbeide for å få på plass en sikker strømtilførsel til Røros-regionen både fra sør og fra nord.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.03.2017 kl 20:48

Nea Radio
Nea Radio

Til onsdagens møte i fylkestinget har Liv Hanne Tønset fremmet et interpellasjon.

Tønset ønsker å få med fylkestinget på et vedtak om at Sør-Trøndelag Fylkeskommune vil arbeide mot Eidsiva Energi, Trønderenergi og eventuelt Statnett for å få på plass en sikker strømtilførsel til Rørosregionen både fra sør og fra nord. Hun har fremmet følgende interpellasjon til onsdagens fylkestingsmøte.

Hvordan skal vi få til vekst på Røros og i andre utkantkommuner? Hvilke utfordringer har vi?

Folketallet på Røros er i svak vekst, vi har bedrifter som vokser og ønsker å vokse mer og vi er kulturkommune nr. 1 – ja da er vel bare alt velstand?

Dessverre er nok ikke alt velstand likevel – det jeg nå vil fortsette å snakke om er basert på Røros, men svært mange av problemstillingene kan overføres til andre utkantkommuner. Ja, hva er det så som skal til for at vi skal få til en utvikling som vil bære seg inn i fremtiden?

Problem nr 1 er at det ikke blir produsert nok barn, og grunnen til at folketallet har en svak vekst er at mange godt voksne velger å flytte hit, mange av dem tilbake til sitt fødested for å nyte pensjonist tilværelsen sin. Men disse produserer ikke barn og de tilfører heller ikke arbeidskraft til bedriftene som ønsker å vokse. Derfor må vi tiltrekke oss unge fra andre steder, dvs byene, som faktisk ser at det gode liv – ja det er faktisk der det er frisk luft, arbeidsplasser, et variert kulturliv og god plass til å leve. Så hva trenger vi?

Jo det viktigste er arbeidsplasser – vi er faktisk veldig privilegert på Røros med et variert arbeidsliv. Industri var jo ryggraden til Røros, og vi har fremdeles mye industri på Røros som nå faktisk ønsker å ekspandere. I tillegg har vi reiseliv, handel, kultur, jordbruk og offentlige arbeidsplasser. Det som nå er en ekstra utfordring er at arbeidsstokken i mange av bedriftene begynner å bli godt voksne og vi ser at vi vil trenge en stor rekruttering i de neste årene. Så takket være innovative og fremtidsrettede lokale bedrifter og grundere ser det ut som at vi nok skal kunne tilby arbeidsplasser, men disse arbeidsplassene er også avhengig av en del faktorer, og til å få disse faktorene på plass trenger vi bistand fra fylket og staten.

Skole

For å kunne beholde flest mulig av våre egne ungdommer trenger vi en videregående skole som tilbyr utdanning som reflekterer næringslivet på Røros. Vi har en spesiell situasjon neste år der avgangskullet fra grunnskolen er halvparten av vanlig størrelse, men det er viktig å poengtere at antallet fra året etter og framover ser ut til å ligge stabilt på nivå som ikke er helt ulikt det som det har vært. Industri er viktig på Røros, og da er det viktig å beholde TIP i sær ettersom det meldes om stort rekrutteringsbehov framover både på grunn av en aldrende arbeidsstokk og ekspansjon. Alle som i dag går TIP og ønsker lærlingplass får dette.

Argumentet med at det også finnes TIP på Tynset, 5 mil unna, holder ikke fordi her er det motor/landbruksmaskineri det fokuseres på, og ikke industri. Reiselivet og servicenæringen ser ut til å klare å rekruttere fra andre steder – kanskje i sær Sverige, men dette kan jo også
endre seg – så her må man følge med. Men jeg mener at det ved å opprette en linje som er unik for Røros så vil denne kunne tiltrekke elever fra andre steder – og det som vi har jobbet for, men ikke lyktes med så langt, er å få opprettet en lokalmat linje med fokus på
fjell/innland. Røros er jo faktisk lokalmat hovedstaden i Norge, og denne ekspanderer. Derfor mener jeg at det var feil å legge med matlinja på Røros – matlinja på Tynset fokuserer på servitører og det er ikke det vi snakker om på Røros – matlinje spisset mot fjellets og
innlandets lokalmat er jeg ganske sikker på at ville tiltrekke seg elever langt fra Røros i tillegg til at det ville være et supert tilbud til våre egne ungdommer.

Kultur

Røros er en kulturkommune av dimensjoner, samt at vi har kulturminner som er klassifisert som verdenskulturminner. Fylkeskommunen er en god støttepartner her, og jeg håper at den fortsatt vil være det med fortsatt støtte til våre store arrangement samt utbygging av et
verdenskulturminne-senter og et Falkbergesenter.

Infrastruktur

Både reiselivet, og industrien i sær, er veldig avhengig av god infrastruktur. Vi har flyplass som i dag har to avganger daglig med Widerøe. Dette er et tilbud som vi lever bra med og som er tilpasset behovet for industrien, men kanskje ikke helt behovet for reiselivet. Men vi takker fylket for støtten i arbeidet for å få til det tilbudet vi har på fly i dag.

Jernbane har vi også, med bra forbindelse sørover, men litt mangelfull nordover mot Trondheim, noe som gjør at vi ofte tar bilen når vi skal til Trondheim. Men jernbanen trenger å bli modernisert og elektrifisert, og hvis dette skjer ville det kunne være en svært viktig miljøfaktor der man i tillegg til passasjertrafikk kunne overta mye godstrafikk. Kanskje dette også kunne benyttes av lokal industri som i dag kjører alle sine produkter ut til markedet på vei? For å kunne få til dette må vi ha støtte av fylket!

ATB har også et busstilbud, men dette forbigår jeg i stillhet denne gangen. Men uansett fly og jernbane, så vil veitilbudet alltid være viktigere. Vi er i dag avhengig av flere svært viktige fylkesveier, der FV30, 31 og 705 er helt essensielle for at vi skal komme oss til/fra Røros. FV30 er den som er aller mest trafikkert, og som i tillegg til å være dårlig vedlikeholdt også er svært rasutsatt, samt at en liten strekning av veien fra Røros og sørover har vært gjenstand for et forsøk med isolering som gjør veien til skøytebane ved temperatursvingninger. Her er det nå et prosjekt på gang for å se på om bompenger vil kunne være med på få fortgang i utbedringene som må til, noe jeg håper vil skje. Jeg tror at FV31 og 705 har for lite trafikk til å kunne bli finansiert av bompenger, men også disse sliter med dårlig vedlikehold. Det er også flere andre FVer lokalt som er viktige for å bevare lokalt bosettingsmønster, og vi ser fram til at Galåveien får fast dekke neste år.

Men infrastruktur består også av to andre svært viktige elementer – den ene av disse har det vært en del fokus på de siste årene, og det er bredbånd. Her er vi faktisk ganske bra stilt på Røros, der vår lokale bedrift Infonett AS, som er datterbedrift av Røros E-verk, har med støtte fra fylkeskommunen bygd ut et bra tilbud, til og med ut til de mindre bygdene. Infonett har 77 % av det private markedet, og sammen med de andre tilbyderne har vi nok tilnærmet 100 % dekning. Men i dag er det slik at det stadig kreves høyere hastigheter, og lønnsomheten i videre utbygging med fiber er liten, så vi håper på videre støtte fra fylkeskommunen til dette viktige arbeidet.

Men så til slutt, hva er det både alle bedriftene og befolkningen er helt avhengig av – jo det er en sikker og god strømtilførsel! Store deler av året er det ingen reserve strømforsyning til Rørosregionen og vi er helt avhengige av linja fra Tynset. I dag er også denne linja relativt tungt belastet. Ved et større uhell med avbrudd i forsyningen vil kun halvparten av kraftbehovet i Røros bli dekket av dagens reserver inkludert lokal produksjon. Tar man med omkringliggende områder (som Os) blir situasjonen enda mer dramatisk.

Beredskapsmessig har ikke fylkeskommunen noen rolle med hensyn til strømforsyningen, men næringsmessig stiller det seg annerledes. Her må fylkeskommunen ivareta hele fylket, ikke bare de sentrale områdene. Argumentasjonen som kommer fra kraftselskapene som eier og som har ansvaret for kraftforsyningen inn til Rørosregionen er at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge en bedre strømforsyning til Rørosregionen. Men med slike holdninger blir det sentralisering, ikke næringsutvikling i distriktene.

Det er ingen tvil om at den svake kraftforsyningen er til hinder for ny næringsutvikling i området. Hvem tør å etablere seg på et sted uten reserve strømforsyning? Og hva med risikoen for de som allerede er etablert? Jeg viser også til diskusjonen om datalagringssentre. Her er Røros ett av de beste alternativene i landet, både klimamessig og kommunikasjonsmessig (flyplassen). Men så kommer vi til strømforsyning. Da er det slutt på alle muligheter.

Også når det gjelder mulig fremtidig elektrifisering av jernbanen vil den mangelfulle kraftforsyninga være et stort hinder. Etter min oppfatning så er elektrifisering av jernbanen, og da også Rørosbanen, et av de sikreste stikkene i et «grønnere» Trøndelag.

Forslag til vedtak:

Sør-Trøndelag Fylkeskommune vil arbeide mot Eidsiva Energi, Trønderenergi og eventuelt Statnett for å få på plass en sikker strømtilførsel til Rørosregionen både fra sør og fra nord.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Har kontroll på brannen
  • Nyheter

Brannvesenet driver med etterslokking etter skogbrannens om brøt ut ved Åsenfjorden søndag ettermiddag.

Brannen enda ikke under kontroll
  • Nyheter

Et 300 meter bredt skogsområde står i brann i Åsenfjord.

Skogbrann på Frosta
  • Nyheter

Brannvesenet rykker ut til skogbrann i området Åsenfjord. Helikopter er satt inn for å bistå med slukningen.

 
Kongens Fortjenstmedalje til Andreas Reitan
  • Nyheter

Det var en rørt ansvarlig redaktør i Nea Radio som ble overrasket av ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad, under bedriftens sommerfest på Norsk radio- og fjernsynsmuseum fredag kveld.

Nytt parkeringssystem på Værnes
  • Nyheter

Fra 1. juni blir det nytt parkeringssystem ved Trondheim lufthavn Værnes.

Stjørdal faser ut engangsplast
  • Nyheter

Stjørdal kommune skal fase ut bruken av engangsplast, dette vedtok kommunestyret torsdag kveld.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE