Vil ha ny regjering

Vil ha ny regjering

FOTO: LO

De blå-blå lytter ikke til fagorganiserte, mener LO og sier i et leserinnlegg at landet trenger en ny politisk kurs.

LESERBREV:

Fagorganiserte vil ha ny regjering!

I LO har vi oppfordret våre medlemmer til å fortelle hva som er de viktigste sakene i forkant av stortingsvalget. Medlemmene ønsker en ny regjering for landet.

Blant de viktigste sakene for våre medlemmer er faste stillinger. Dagens Høyre/FrP-regjering har vist at de ikke lytter til fagorganiserte. De har åpnet for midlertidige ansettelser også der det er behov for faste stillinger. Det gir ikke flere arbeidsplasser, bare flere utrygge jobber, og det gir arbeidsgiver større makt over arbeidstakerne.

Videre er våre medlemmer opptatt av å bevare søndag som en dag der flest mulig har fri. Men dagens Høyre/FrP-regjering har også her valgt en helt annen politisk retning. De foreslo i 2015 en full åpning for søndagsåpne butikker. Hadde den fått gjennomslag for det, ville mange flere enn i dag, både butikkansatte og andre yrkesgrupper, måttet jobbe på søndag.

Landet trenger et flertall for en ny politisk kurs. De rødgrønne partiene har garantert at de vil oppheve den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, og at muligheten til søndagsåpne butikker ikke utvides.

LOs 90.000 medlemmer i Trøndelag bruker stemmeretten. Det gjøre de for et trygt og anstendig arbeidsliv.

Din stemme teller, bruk stemmeretten – godt valg!

Kristian Tangen, distriktssekretær LO Sør-Trøndelag

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev

Svar på åpent brev om ungdomsskole
  • Leserbrev

I dette leserbrevet svarer ordfører og varaordfører på et åpent brev om ny ungdomsskole i Selbu, skrevet av klubben i utdanningsforbundet med Selbu Ungdomsskole.

Trondheim Pride 20 år
  • Leserbrev

- Trondheim Pride feirer i år 20 års-jubileum. 20 år med bevisstgjøring om at vi dessverre ikke er likeverd eller likestilt. Heterofile, lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og queer. Alle er vi like mye verd, skriver Liv Beate Eidem i 
LOs familie og likestillingspolitiske utvalg Sør-T...

- Katastrofen må bryte lydmuren!

-1,5 million barn er kritisk underernærte og står i fare for å dø av sult. Det er flere barn enn det finnes i hele Norge, skriver Røde Kors-laga i Selbu, Ålen og Røros i dette leserbrevet.

 
Senterpartiet takker for tilliten
  • Leserbrev

- Jeg er overveldet over den store framgangen Senterpartiet fikk ved dette valget. I Sør Trøndelag fikk vi over 19.000 stemmer og en framgang på 4,2 prosent. Det gir meg og partiet et solid mandat i kommende fireårsperiode som skal brukes til beste for trønderne – det kan jeg love, skriver Heidi G...

Ny ungdomsskole. Åpent brev til politikerne i Selbu.
  • Leserbrev

- Hvor er sammenhengen mellom visjonene for utviklinga av bygdesamfunnet som en attraktiv og moderne bostedskommune og vedtaket om å bygge ny skole for bare 150 elever? Spørsmålet stilles av klubben i Utdanningsforbundet ved Selbu ungdomsskole.

Sluttappell fra SV
  • Leserbrev

Avslutter valgkampen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse