Vil ha ny regjering

FOTO: LO

De blå-blå lytter ikke til fagorganiserte, mener LO og sier i et leserinnlegg at landet trenger en ny politisk kurs.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

LESERBREV:

Fagorganiserte vil ha ny regjering!

I LO har vi oppfordret våre medlemmer til å fortelle hva som er de viktigste sakene i forkant av stortingsvalget. Medlemmene ønsker en ny regjering for landet.

Blant de viktigste sakene for våre medlemmer er faste stillinger. Dagens Høyre/FrP-regjering har vist at de ikke lytter til fagorganiserte. De har åpnet for midlertidige ansettelser også der det er behov for faste stillinger. Det gir ikke flere arbeidsplasser, bare flere utrygge jobber, og det gir arbeidsgiver større makt over arbeidstakerne.

Videre er våre medlemmer opptatt av å bevare søndag som en dag der flest mulig har fri. Men dagens Høyre/FrP-regjering har også her valgt en helt annen politisk retning. De foreslo i 2015 en full åpning for søndagsåpne butikker. Hadde den fått gjennomslag for det, ville mange flere enn i dag, både butikkansatte og andre yrkesgrupper, måttet jobbe på søndag.

Landet trenger et flertall for en ny politisk kurs. De rødgrønne partiene har garantert at de vil oppheve den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, og at muligheten til søndagsåpne butikker ikke utvides.

LOs 90.000 medlemmer i Trøndelag bruker stemmeretten. Det gjøre de for et trygt og anstendig arbeidsliv.

Din stemme teller, bruk stemmeretten – godt valg!

Kristian Tangen, distriktssekretær LO Sør-Trøndelag

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev

Kulturminnefondet feirer 15 år
  • Leserbrev

Har gjennomført over 4000 tiltak.

Sammen mot nedklassifisering av kommunale veger i boligfelt
  • Leserbrev

- Det bør være i kommunens interesse å skape bolyst, for å kunne ha positiv befolkningsvekst. Da er det viktig å være en attraktiv kommune for innflyttere, samt at man klarer å beholde de som allerede har valgt å bosette seg i Selbu kommune, skriver flere velforeninger i et felles leserbrev.

- Beste siden røykeloven
  • Leserbrev

- Stortingets vedtak om å innføre én time daglig fysisk aktivitet i grunnskolen, er det viktigste folkehelsetiltaket i Norge siden røykeloven, skriver Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv i denne kronikken.

 
Stakkars Postman Pat

Lorns Olav Skjemstad fra Røros tur og løypeforening slår i dette leserbrevet et slag for bedre merking av postkasser.

- Kjøp julematen lokalt
  • Leserbrev

- Handler du julematen på den lokale butikken oppnår du tre ting på en gang – selv uten å kjøpe kinderegg, skriver Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i dette leserinnlegget.

- Nei til privatisering av kommunale veger
  • Leserbrev

Velforeninga i Molia i Selbu er kritisk til forslaget om privatisering av kommunale veger. -Å legge slike oppgaver på privatpersoner gjør at vi ikke kan kvalitetssikre vegene våre. Veglag kan bli driftet ulikt, med ulik vegstandard som resultat, skriver velforeninga i en høringsuttalelse. Denne ek...

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE